ΠΥΣΔΕ Καρδίτσας: Αιτήσεις αποχώρησης και παραιτήσεις εκπαιδευτικών

Ενημερωτικό των αιρετών του ΠΥΣΔΕ Καρδίτσας Γεωργίας Αμπατζή και Χρήστου Παπαστάθη, εκπροσώπων της Εκπαιδευτικής Δράσης

Συναδέλφισσες/συνάδελφοι,

Μετά το πέρας της ημερομηνίας δυνατότητας ανάκλησης της αίτησης παραίτησης των εκπαιδευτικών (3-6-2016), οι αιτήσεις κατά κλάδο/ειδικότητα που υποβλήθηκαν στο ΠΥΣΔΕ Καρδίτσας έχουν ως εξής:

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ
ΠΕ01 – ΘΕΟΛΟΓΟΙ 1
ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1
ΠΕ12.03 – ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ 1
ΠΕ19 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕΙ 1
ΤΕ01.07 – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ 1
ΣΥΝΟΛΟ 5

Κατά το τρέχον σχολικό έτος, εκτός των αιτήσεων παραίτησης που έγιναν τον Μάιο, είχαμε τις παρακάτω αποχωρήσεις από την υπηρεσία:

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
ΠΕ01 – ΘΕΟΛΟΓΟΙ 1 Λύση υπαλληλικής σχέσης λόγω θανάτου
ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 3 Λύση κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, απόλυση λόγω μη ιάσιμης νόσου
ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1 Απόλυση λόγω μη ιάσιμης νόσου
ΠΕ15 – ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 1 Απόλυση λόγω μη ιάσιμης νόσου
ΣΥΝΟΛΟ 6  

Οι συνολικές αποχωρήσεις κατά το τρέχον σχολικό έτος είναι 11. Κατά το προηγούμενο σχολικό έτος (2014-2015) είχαμε 12 συνταξιοδοτήσεις, το έτος 2013-2014 46 αποχωρήσεις και το έτος 2012-2013 57 αποχωρήσεις. Τη φετινή χρονιά είχαμε τις λιγότερες αποχωρήσεις των τελευταίων τεσσάρων ετών.

Μετά την ανακοίνωση των αναθέσεων σε Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια και ΕΠΑΛ, αναμένεται η έκδοση της εγκυκλίου για τον υπολογισμό κενών – πλεονασμάτων στη Γενική και Ειδική Εκπαίδευση.Το ΠΥΣΔΕ θα συνεδριάσει για τα κενά και πλεονάσματα και η εκτίμησή του θα αποστέλλεται στο υπουργείο.

Οι μεταθέσεις πραγματοποιούνται με την εξής σειρά: Ειδική Αγωγή, Μουσικά-Καλλιτεχνικά-Διαπολιτισμικά και Γενική Εκπαίδευση.

Οι αιτήσεις για αμοιβαία μετάθεση υποβάλλονται μέσα σε 15 μέρες από την ανακοίνωση των γενικών μεταθέσεων.

Τέλος υπενθυμίζουμε ότι στο ν. 4389/2016 και στο άρθρο 239 αναφέρεται η ρύθμιση για το συνταξιοδοτικό των εκπαιδευτικών: Στο άρθρο 6 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) προστίθεται παράγραφος 5, ως ακολούθως: «5. Ειδικά οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 33 του ν.4386/2016 (Α΄ 83) και η πράξη συνταξιοδότησής τους εκδίδεται την επομένη της λήξης του σχολικού έτους 2015-2016, δεν υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου και ο χρόνος παραμονής τους στην υπηρεσία λογίζεται ως συντάξιμος.

Καταληκτική ημερομηνία του δικαιώματος ανάκλησης των αιτήσεων παραίτησης των εκπαιδευτικών του προηγούμενου εδαφίου ορίζεται η 3η.6.2016».

Όλα τα ενημερωτικά της Εκπαιδευτικής Δράσης (Α/θμιας και Β/θμιας) μπορείτε να τα αναζητήσετε στο: http://ekpaideutikidrasi.wix.com/index

Γεωργία Αμπατζή
Αιρετό τακτικό μέλος ΠΥΣΔΕ
Τηλ: 6986646158
ηλ.δ/νση: (geoampatzi@sch.gr)
Χρήστος Παπαστάθης
Αιρετό αναπληρωματικό μέλος ΠΥΣΔΕ
Τηλ: 6936745107
ηλ.δ/νση: (chrisnpapas@gmail.com)

Εκπρόσωποι της Εκπαιδευτικής Δράσης
Total
0
Shares