Πρόσκληση για τακτική διά περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λίμνης Πλαστήρα

ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
<

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

   Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και συμπληρώθηκαν με αυτές των άρθρων 177 και 184 του Ν. 4635/2019 και σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 426/77233/13-11-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ, σας καλούμε σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 19η Ιανουαρίου 2021, ημέρα Τρίτη με ώρα έναρξης 10:00 π.μ. και ώρα λήξης 12:00 μ.  Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. Το μόνο θέμα της ημερήσιας διάταξης έχει ως εξής:

  1. Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της μελέτης με τίτλο «Δημιουργία και Αναβάθμιση Παιδικών Χαρών Δήμου Λίμνης Πλαστήρα» (Α.Φ.2/2020), υποβολή πρότασης στο «Πράσινο Ταμείο» και κάλυψη επιπλέον ποσού από ίδιους πόρους. (Εισηγητής: κ. Στεργιόπουλος Θωμάς, Πρόεδρος Δ.Σ.)

Παρακαλούμε όπως με αποστολή e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση symvoulio@0847.syzefxis.gov.gr, με τηλεομοιοτυπία στο 2441095360, με αυτοπρόσωπη παρουσία στο Δημαρχείο ή με τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο του Δ.Σ., καταθέσετε τις απόψεις σας και την ψήφο σας επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Για το θέμα θα σας αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  εισήγηση και σχετικά έγγραφα για την ενημέρωσή σας. Επιπλέον, θα σας αποσταλεί πίνακας όπου θα συμπληρώσετε την επιλογή σας ως προς αυτό. Έχετε την δυνατότητα να συμπληρώσετε ΝΑΙ, ΟΧΙ, ΛΕΥΚΟ, ΑΠΟΧΗ αλλά και απόψεις ή παρατηρήσεις.

Οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων παρακαλούνται να εκφράσουν την ψήφο τους μόνο εφόσον το θέμα της ημερήσιας διάταξης τυχόν αφορούν στην Τοπική τους Κοινότητα.

Η  απόφαση  που θα ληφθεί, θα ανακοινωθεί από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου στην επόμενη, μετά τη λήψη της, διά ζώσης τακτική συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Στεργιόπουλος Θωμάς 


Total
1
Shares
Previous Article

Δελτίο τύπου της Ενωτικής Πρωτοβουλίας Δ. Μουζακίου για το δημοτικό συμβούλιο της Τετάρτης 13/1/2021

Next Article

Δήμος Μουζακίου: Αρνητικά όλα τα Rapid Tests που διενεργήθηκαν στο Αγναντερό


Total
1
Share