Πού είναι ο Βιολογικός Καθαρισμός της Δρακότρυπας;

.

Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ-ΠΑΜΙΣΟΥ-ΙΘΩΜΗΣ Ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΕΙ  ΓΙΑ ΤΗΝ  ΑΝΥΠΑΡΚΤΗ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΠ) ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΔΡΑΚΟΤΡΥΠΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΚΑΙ ΡΩΤΑΕΙ:

Πού είναι ο Βιολογικός Καθαρισμός της Δρακότρυπας;


Αγαπητοί Πολίτες

Όσο  κι  αν  ψάξαμε,  δεν  μπορέσαμε  να  βρούμε τις  εγκαταστάσεις   του  Βιολογικού  Καθαρισμού  της   Τ.Κ  Δρακότρυπας  στη θέση <<Αμπελάκια>>, παρά  τις  διαχρονικά  μεγάλες  πολιτικές   εξαγγελίες, τα χρήματα  που ξοδεύτηκαν  για τις  μελέτες, τις εγκρίσεις  περιβαλλοντικών όρων, τις θετικές  γνωμοδοτήσεις  περιβαλλοντικών επιπτώσεων  και  τις  <<βεβαιώσεις  και διαβεβαιώσεις του Δήμου Μουζακίου περί έκδοσης  των σχετικών αδειών>> .

Όλα αυτά  προ  πολλών ετών  υποτίθεται ότι είχαν μία σκοπιμότητα, << την προστασία  του περιβάλλοντος, των επιφανειακών υδάτων   και  της  δημόσιας  υγείας  λόγω του ότι  τα αστικά λύματα του οικισμού  παροχετεύονται  μέσω  υφιστάμενου  αποχετευτικού  δικτύου  χωρίς  καμία επεξεργασία  και  ευθύνη  των  κατοίκων  σε παρακείμενο  ρέμα>>.

Δυστυχώς  μετά από τόσα χρόνια  και ύστερα από τόσο μελάνι που έχει  χυθεί για τη συγκεκριμένη υπόθεση, (τόσες  αντιπαραθέσεις  για την αγορά του οικοπέδου ή  τη δωρεάν παραχώρηση, την   Απόφαση   του  Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας,  της  ΝΕΧΩΠ, της  Α.Δ.Θ.Στ.Ε,  του   Δ.Σ.Μ  για την  περιβόητη αναμόρφωση του  Προϋπολογισμού   των 130.000€ κ.α. ),   εάν επιβεβαιωθεί  τελικά ότι, δεν  υπάρχει  Βιολογικός  Καθαρισμός  στην  Τ.Κ. Δρακότρυπας Δήμου Μουζακίου, τότε προκύπτει  διαχρονικά, σοβαρότατο ζήτημα ρύπανσης , μόλυνσης  με λύματα οικιακά και  βοθρολύματα  και επικινδυνότητα για τη Δημόσια Υγεία, <<με  πρόθεση  πολιτικής  σκοπιμότητας και  εκμετάλλευση εξαγγελίας έργου το οποίο εν γνώσει κάποιων δεν θα υλοποιούνταν ποτέ>>.

Το αποτέλεσμα σήμερα είναι   ότι, τα  λύματα τρέχουν  στα ρέματα  με ότι αυτό συνεπάγεται  πέραν των άλλων  για το Περιβάλλον  και  την  ισορροπία στο Οικοσύστημα.

Η υπόθεση αυτή  χωρίς  ευθύνη των κατοίκων  της  Τ.Κ  Δρακότρυπας  έφτασε στα όριά της  και απαιτούνται  άμεσες  παρεμβάσεις.

Προτείνουμε επικαιροποίηση στοιχείων και άμεση ένταξη για χρηματοδότηση στο πρόγραμμα ΄΄ΦιλόΔημος΄΄. Στην περίπτωση που αυτό  δεν έγινε  γιατί, << δεν  υπήρξε η πολιτική βούληση ή γιατί  ο Δήμος  Μουζακίου  τώρα  δεν  αξιολόγησε το έργο  ως  ώριμο ! >>,  ας  θυμηθούν  <<κάποιοι>>  τις  παλιές  τους  υποσχέσεις  φροντίζοντας  για  Χρηματοδότηση  μέσω Αναμόρφωσης  Προϋπολογισμού,  για  να  ξεκινήσει  η κατασκευή της   Εγκ/σης Επεξεργασίας Λυμάτων Οικισμού Δρακότρυπας με ΚΑΑ προσαγωγής και απαγωγής των Λυμάτων, Έργα βελτίωσης Δρόμων και μέθοδο Βιολογικής επεξεργασίας για  διάθεση λυμάτων << στο ρέμα Λώλου>>.

<<Επιτέλους  πρέπει  να  σταματήσει  η  πολιτική  εκμετάλλευση  των  κατοίκων του Οικισμού Δρακότρυπα, να προσωποποιηθεί  και  να αποδοθεί  η  περιβαλλοντική  ευθύνη  στους υπεύθυνους  του  Δήμου  Μουζακίου,  σε βάρος  των  οποίων   να  εφαρμοστεί   για  τόσα  χρόνια   η  αρχή  ο  ρυπαίνων  πληρώνει >>.-

Μουζάκι 02-09-2018

Για την  Περιβαλλοντική  και  Οικολογική Παρέμβαση

Τσιρογιάννης Ε., Γιώτης Λ., Βασιλάκος  Α.


[pdf-embedder url=”https://mouzakinews.gr/wp-content/uploads/2018/09/1.pdf”] [pdf-embedder url=”https://mouzakinews.gr/wp-content/uploads/2018/09/4.pdf”] [pdf-embedder url=”https://mouzakinews.gr/wp-content/uploads/2018/09/3.pdf”] [pdf-embedder url=”https://mouzakinews.gr/wp-content/uploads/2018/09/2.pdf”]


rema lolou 1

rema lolou 2Total
0
Shares