Τσίγκας Μουζάκι Καρδίτσας

Ουσιαστική συμμετοχή του Δήμου Μουζακίου στο πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία για τους Αστέγους»

Ουσιαστική συμμετοχή του Δήμου Μουζακίου στο πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία για τους Αστέγους»

Ουσιαστική συμμετοχή του Δήμου Μουζακίου στο πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία για τους Αστέγους»

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΤΕΓΟΥΣ» ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙ Η ΑΝ.ΚΑ.

Η Δημοτική αρχή, πιστή στις δεσμεύσεις της για τη δημιουργία ενός ισχυρού δικτύου κοινωνικής προστασίας στην πόλη και στις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Μουζακίου, από την αρχή της θητείας της αναπτύσσει με δικιά της πρωτοβουλία και ιδίους πόρους εφόσον κρίνεται αναγκαίο, συνεχώς δράσεις υποστήριξης των ευάλωτων δημοτών. Μια από αυτές είναι και η πρόσφατη ένταξή του στο δυναμικό πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία για τους Αστέγους» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που υλοποιεί η «Αναπτυξιακή Καρδίτσας Α.Ε. Ο.Τ.Α.» στο Νομό μας.

Από το συγκεκριμένο πρόγραμμα αναμένεται να ωφεληθούν συνολικά 30 νοικοκυριά με 44 ωφελούμενους οι οποίοι είναι καταγεγραμμένοι στα μητρώα των κοινωνικών υπηρεσιών των Δήμων της Π.Ε Καρδίτσας.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν μεμονωμένα άτομα η/και οικογένειες που διαβιούν στο δρόμο ή σε ακατάλληλα καταλύματα (π.χ τροχόσπιτο, κοντέϊνερ, αυτοκίνητο, αποθήκη, άλλο ακίνητο χωρίς παροχή ρεύματος), καθώς και περιπτώσεις συμπολιτών στους οποίους έχει επιδοθεί δικαστική εντολή έξωσης ή αγωγή έξωσης από αρμόδιο δικαστικό επιμελητή.

Το πρόγραμμα θα έχει συνολική διάρκεια 2 έτη με βασικό στόχο, σ΄ ένα πρώτο στάδιο ν΄ αναβαθμίσει το βιοτικό επίπεδο των ωφελούμενων – αστέγων μέσω της παροχής υπηρεσιών στέγασης και κοινωνικής φροντίδας.

Μετά την μετάβαση των ωφελούμενων – αστέγων σε αυτόνομες και αξιοπρεπείς μορφές διαβίωσης θα γίνει εξατομικευμένη προσέγγιση μέσα από τη συμβουλευτική διαδικασία, προκειμένου να διερευνηθούν οι τρόποι υποστήριξης κάθε νοικοκυριού (ψυχολογική ενδυνάμωση, ενίσχυση δεξιοτήτων / κλίσεων και εργασιακή επανένταξη) ώστε να μπορέσουν μελλοντικά ν΄ αυτονομηθούν και ν΄ ανταποκριθούν επάξια σε προσωπικές ή οικογενειακές υποχρεώσεις.

Η εν λόγω ουσιαστική συνεργασία έφερε αποτέλεσμα καθώς μέχρι τώρα, μετά τις προβλεπόμενες αιτήσεις τους, τρία άτομα κρίθηκαν ωφελούμενα για το πρόγραμμα. Για ένα από αυτά νοικιάστηκε σπίτι μέσα στο Σεπτέμβριο και καταβάλλεται προσπάθεια από το Δήμο Μουζακίου σε συνεργασία με την ΑΝ.ΚΑ. να βρεθεί και εργασία. Στέγη αναζητείται για έναν ακόμη από τους ωφελούμενους, ενώ για τον τρίτο εκδόθηκε η έγκριση υπαγωγής στο πρόγραμμα πριν μερικές ημέρες.

Σημειώνεται ότι γενικά στο Νομό μας έχουν υπογραφεί συνολικά εννέα συμφωνητικά μίσθωσης ακινήτων για ωφελούμενους του προγράμματος στους Δήμους Μουζακίου, Καρδίτσας, Σοφάδων και Λίμνης Πλαστήρα, τα οποία έχουν διετή διάρκεια με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.

Το πρόγραμμα βέβαια είναι «ανοιχτό» για ένταξη νέων ωφελουμένων, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι καταθέσουν σχετική αίτηση στην ΑΝ.ΚΑ.

Ουσιαστική συμμετοχή του Δήμου Μουζακίου στο πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία για τους Αστέγους»

ΔΗΛΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Δ. Μουζακίου κ. Θεοφάνης Στάθης δήλωσε για τη συμμετοχή του Δήμου στο συγκεκριμένο πρόγραμμα τα εξής:

«Ο Δήμος Μουζακίου δηλώνει δυναμικό παρών στην υλοποίηση μιας πολύ σημαντικής και καινοτόμας ανθρωπιστικής πρωτοβουλίας όπως είναι το πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία για τους Άστεγους» που υλοποιεί η ΑΝ.ΚΑ..  Η άριστη συνεργασία των δυο φορέων στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, πιστεύουμε ακράδαντα ότι θα λειτουργήσει ιδιαίτερα ενισχυτικά στην επίτευξη του μεγάλου στόχου της δημοτικής διοίκησής μας που είναι η δημιουργία ισχυρού δικτύου κοινωνικής προστασίας σε όλο το Δήμο. Πεποίθησή μας είναι ότι μόνο με την ανάπτυξη τέτοιων υποστηρικτικών συνεργασιών και δράσεων μπορούμε, ως τοπική αυτοδιοίκηση, να βοηθήσουμε ουσιαστικά τον διαρκώς αυξανόμενο αριθμό πολιτών που εντάσσονται στις ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες αυτή την πολύ δύσκολη χρονική συγκυρία της πρωτοφανούς ενεργειακής και οικονομική κρίσης που επικρατεί. Φυσικά, εξίσου σημαντική θεωρώ την ενεργοποίηση προς αυτή την κατεύθυνση των συνδημοτών μας, κυρίως των εργοδοτών, οι οποίοι πρέπει να στηρίζουν αυτές τις προσπάθειες όπως μπορούν, ώστε να επιτευχθεί πιο εύκολα και γρήγορα η κοινωνική επανένταξη, η ψυχολογική ανάταξη και η επαναφορά στη βιοποριστική ομαλότητα των ευάλωτων συνανθρώπων μας».
Total
0
Shares