Τσίγκας Μουζάκι Καρδίτσας

Νέα λαπαροσκοπικά συστήματα στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2014-2020 της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων

Νέα λαπαροσκοπικά συστήματα στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2014-2020 της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Με δύο νέα λαπαρασκοπικά συστήματα τελευταίας τεχνολογίας εξοπλίζεται το Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων. Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός έδωσε την έγκριση για την υπογραφή της σύμβασης προμήθειας του νέου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, συνολικού ύψους 279.999 ευρώ, με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2014-2020 της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Δικαιούχος του έργου είναι  το Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων.

«Στηρίζουμε στην πράξη και εκσυγχρονίζουμε το κρατικό σύστημα υγείας, χρηματοδοτώντας έργα ουσίας που βελτιώνουν την καθημερινότητα του πολίτη και προστατεύουν το υπέρτατο αγαθό της δημόσιας υγείας και της ανθρώπινης ζωής» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. «Σε συνεργασία με την 5η ΥΠΕ, τη Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας, προμηθευόμαστε δύο νέα, σύγχρονα λαπαροσκοπικά συστήματα, που  διευκολύνουν το έργο του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού και επιτρέπουν στο  Νοσοκομείο των Τρικάλων να προσφέρει ακόμη καλύτερες και αξιόπιστες υπηρεσίες στον τομέα της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής. Πρόκειται για επενδύσεις με  προστιθέμενη αξία και κοινωνικό πρόσημο που αφήνουν πίσω τους μέλλον» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.

Στο έργο, περιλαμβάνεται η παροχή υπηρεσίας συντήρησης για τα μηχανήματα για ένα έτος μετά το πέρας της εγγύησης καλής λειτουργίας, και ως δυνατότητα «προαίρεσης» η συνέχιση των υπηρεσιών συντήρησης για τα επόμενα έτη, με χρηματοδότηση από ίδιους πόρους του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων.σ
Total
0
Shares