Νέα διαδικασία σχετικά με τις αδειοδοτήσεις των σταβλικών εγκαταστάσεων

Νέα διαδικασία σχετικά με τις αδειοδοτήσεις των σταβλικών εγκαταστάσεων

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Π.Ε. Καρδίτσας γίνονται γνωστά τα εξής:

Δημοσιεύθηκε ο νόμος 4711/2020 (ΦΕΚ 145 Α΄) περί Απλούστευσης πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και άλλων διατάξεων, σύμφωνα με τον οποίο ορίζεται νέα διαδικασία αδειοδότησης των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

Επί της ουσίας ο νέος νόμος ελαχιστοποιεί το χρόνο αδειοδότησης των υφισταμένων & και των νέων σταβλικών εγκαταστάσεων.

Τα άρθρα που αφορούν στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις είναι το άρθρο 4 «Απλούστευση ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων» και το άρθρο 16 «Σταβλικές  εγκαταστάσεις».

Επιπλέον, οι κτηνοτρόφοι μπορούν να αναζητήσουν τον ν. 4711/2020 στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ακολουθώντας τη διαδρομή:

Αγρότης-Επιχειρηματίας –> Εγκαταστάσεις –> Εγκαταστάσεις Κτηνοτροφικές – Πτηνοτροφικές –> Νομοθεσία Κτηνοτροφικών & Πτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Ζωικής Παραγωγής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της Π.Ε. Καρδίτσας στα τηλέφωνα 24413 55210 & 24413 55248 (Αρμόδιοι Γεωπόνοι οι κ.κ. Ευαγγελία Καριώτου και Κωνσταντίνος Χόντος).

Καρδίτσα, 07  Αυγούστου 2020

Ο

Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Δημήτριος Β. Κωστής

ΓεωπόνοςTotal
0
Shares