Μεγάλη συμμετοχή στο CLLD/LEADER Καρδίτσας

Μεγάλη συμμετοχή στο CLLD/LEADER Καρδίτσας

 

82 προτάσεις προϋπολογισμού 13,6 εκατ. €

Ογδόντα δύο (82) επενδυτικές προτάσεις, συνολικού προϋπολογισμού 13,6 εκατ. € υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης έργων ιδιωτικού χαρακτήρα στο CLLD/LEADER Καρδίτσας, η υλοποίηση των οποίων θα συμβάλλει καθοριστικά στην ανάπτυξη της περιοχής.

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον εκδηλώθηκε στην μεταποίηση γεωργικών – δασικών προϊόντων (23 προτάσεις), στον τουρισμό (18 προτάσεις) και στις βιοτεχνικές δραστηριότητες (16 προτάσεις). Η αιτούμενη δημόσια δαπάνη των προτάσεων προσεγγίζει τα 7,7 εκατ. € και είναι 2,2 φορές το ύψος της προκήρυξης (3,475 εκατ. €).

Αναλυτικά ανά υποδράση :

Υποδράση Αριθμός  Προτάσεων Δημόσια Δαπάνη
Πρόσκλησης
Συνολικό Κόστος Προτάσεων Δημόσια Δαπάνη Προτάσεων
19.2.1.1 7 80.000,00 138.200,00 138.200,00
19.2.1.2 5 80.000,00 98.800,00 98.800,00
19.2.2.2 3 622.500,00 531.661,47 265.830,73
19.2.2.3 13 97.500,00 1.011.757,09 657.641,97
19.2.2.4 9 97.500,00 908.312,04 590.402,73
19.2.2.5 9 97.500,00 804.854,31 523.155,14
19.2.2.6 1 97.500,00 91.057,80 45.528,90
19.2.3.1 17 733.000,00 4.032.559,79 2.016.279,78
19.2.3.3 4 390.000,00 964.899,99 567.195,75
19.2.3.4 7 409.500,00 2.895.523,17 1.597.206,71
19.2.3.5 4 390.000,00 1.643.222,18 911.751,59
19.2.6.2 2 200.000,00 362.983,36 235.939,16
19.2.7.2 0 60.000,00 0,00 0,00
19.2.7.3 1 60.000,00 91.319,40 59.357,61
19.2.7.7 0 60.000,00 0,00 0,00
ΣΥΝΟΛΟ 82 3.475.000,00 13.575.150,60 7.707.290,07

Η ΟΤΔ ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. νιώθει την ανάγκη να ευχαριστήσει δημόσια τους υποψήφιους επενδυτές και τους συμβούλους τους για τη μεγάλη τους συμμετοχή και υπόσχεται ότι θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια διεκδίκησης επιπλέον πόρων από το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, για την ικανοποίηση όσο το δυνατόν περισσότερων προτάσεων.

Σημειώνουμε ότι εντός 10 εργάσιμων ημερών από την υποβολή στο ΠΣΚΕ, οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλλουν το φυσικό φάκελο στα γραφεία της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε.

Αναπτυξιακή Καρδίτσας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α.


Total
0
Shares
Previous Article
Νέες ταινίες στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο Καρδίτσας

Νέες ταινίες στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο Καρδίτσας

Next Article
Σ.Π.ΟΡ.Τ.: Από τον Τύμπανο στη Βατσουνιά

Σ.Π.ΟΡ.Τ.: Από τον Τύμπανο στη Βατσουνιά

Total
0
Share