Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εντός του Μουζακίου λόγω εργασιών από σήμερα Δευτέρα 09/11

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εντός του Μουζακίου λόγω εργασιών

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εντός του Μουζακίου, λόγω εργασιών από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Καρδίτσας

Η διακοπή της κυκλοφορίας ξεκινά από σήμερα Δευτέρα 09/11 έως την Παρασκευή 13/11 και ώρες 07:30 – 15:30.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις των άρθρων 9, 52 & 109 του Ν. 2696/99 «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 7 του Ν. 3542/2007 και το άρθρο 48 του Ν.4313/2014.
  2. Την υπ’ αριθμ. 1259/15/541423 από 26/3/2015 Διαταγή Α.Ε.Α.
  3. Την από 06/11/2020 αίτηση του ΧΟΝΔΡΟΥ Δημητρίου του Παναγιώτη, νόμιμου εκπρόσωπου της εταιρείας «EDIL HELLAS ΑΤΕΒΕ», με την οποία αιτείται την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας σε οδούς της πόλεως του Μουζακίου, για εκτέλεση εργασιών φυσικού αερίου.
  4. Την υπ’ αριθμ. 5424/20/2444858 από 06/11/2020 αναφορά του Α.Τ. Μουζακίου, με την οποία συνηγορεί για την ικανοποίηση του αιτήματος του ενδιαφερομένου.
  5. Αποβλέποντας στην ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων και στην πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων κατά το χρόνο εκτέλεσης των εργασιών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

– Την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων, στην πόλη του Μουζακίου και συγκεκριμένα στις κάτωθι οδούς:

α) ΙΘΩΜΗΣ μεταξύ των οδών Αγίας Σωτήρας και Πίνδου,

β) ΠΙΝΔΟΥ μεταξύ των οδών Ιθώμης και Παρθενώνος

γ) ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ μεταξύ των οδών Αγίας Σωτήρας και Μ. Μπότσαρη,

δ) Μ.ΜΠΟΤΣΑΡΗ μεταξύ των οδών Παρθενώνος και Παπαφλέσσα

ε) ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ μεταξύ των οδών Μ. Μπότσαρη και Δαβάκη και

στ) ΔΑΒΑΚΗ μεταξύ των οδών Παρθενώνος και Ικάρου,

ζ) ΙΚΑΡΟΥ μεταξύ των οδών Δαβάκη και Κύπρου και

η) ΑΧΙΛΛΕΩΣ μεταξύ των οδών Δαβάκη και Κύπρου

για την εκτέλεση εργασιών φυσικού αερίου, με επιβλέπουσα Υπηρεσία την ΕΔΑ ΘΕΣΣ. Η διακοπή της κυκλοφορίας θα γίνεται κατά τις ώρες 07:30΄ έως 15:30΄ για το χρονικό διάστημα από την Δευτέρα (09-11-2020) έως και την Παρασκευή (13-11-2020), για την εκτέλεση των εργασιών.

* Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται σύμφωνα με τις πινακίδες οδικής σήμανσης που θα τοποθετηθούν από την κατασκευάστρια εταιρεία, από τις πλησιέστερους οδούς και από τις διασταυρώσεις που επιτρέπεται η στροφή προς αυτές, καθώς επίσης και σύμφωνα με τις υποδείξεις του Α.Τ. Μουζακίου.

* Η εργοταξιακή σήμανση και ο φωτισμός θα παραμένουν και τις ώρες που δε γίνονται εργασίες καθώς και κατά τη διάρκεια της νύχτας.

* Το Α.Τ. Μουζακίου, κατά το χρονικό διάστημα εκτέλεσης των εργασιών να επιτηρεί συνεχώς το ανωτέρω οδικό τμήμα, με σκοπό την αποφυγή κυκλοφοριακών προβλημάτων και την εξασφάλιση ομαλών συνθηκών οδικής κυκλοφορίας.

* Η παρούσα είναι προσωρινή και ισχύει μόνο για το ως άνω αναφερόμενο χρονικό διάστημα.

* Οι παραβάτες της παρούσης, θα διώκονται και θα τιμωρούνται με πρόστιμο ή κράτηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

* Η εκτέλεση της παρούσης ανατίθεται στο Α.Τ. Μουζακίου.

* Το Α.Τ. Μουζακίου, στο οποίο αποστέλλεται η παρούσα, παρακαλείται για την επίδοση – δημοσίευσή της, για την ανακοίνωση στον αιτούντα των υποχρεώσεών του, που απορρέουν από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και για τις λοιπές κατά περίπτωση συναφείς διατάξεις, ως και για την επίβλεψη υλοποίησής τους.

Total
1
Shares
Previous Article

Πωλείται οικόπεδο στο Μαυρομμάτι

Next Article
Το χρονικό της πλημμύρας μέσα από το πρίσμα των συλλογών του Μουσείου Πόλης Καρδίτσας

Το χρονικό της πλημμύρας μέσα από το πρίσμα των συλλογών του Μουσείου Πόλης Καρδίτσας


Total
1
Share