Κατεδάφιση και απομάκρυνση επικίνδυνων κτισμάτων στην Τ.Κ. Ροπωτού

.

Υπογράφτηκε στο Δημαρχείο Πύλης η σύμβαση έργου με τίτλο «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ & ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΟΠΩΤΟΥ».

Μεταξύ του Δημάρχου Πύλης κ. Κωνσταντίνου Μαράβα και του αναδόχου του έργου κ. Ανδρέου Στεργίου, εκπροσώπου της εταιρίας ΑΙΞΩΝΗ Σ.Π. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.

Έργου με Προϋπολογισμό δαπάνης 350.000,00 Ευρώ, καλυπτόμενο από το Υπουργείο Εσωτερικών με ποσό 180.000,00 Ευρώ (ΣΑΕ055) και από ΣΑΤΑ του Δήμου Πύλης με 170.000,00 Ευρώ.

Παρόντες κατά την υπογραφή η Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας κ. Οικονόμου Λαμπρινή, ο κ. Τζάνης Άρης – Δημοτικός Σύμβουλος, ο πρόεδρος της Τ.Κ. Ροπωτού κ. Ρομπιές Γεώργιος καθώς και στελέχη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Πύλης.

Ο Δήμαρχος δήλωσε ικανοποιημένος με το γεγονός λέγοντας «…Χρόνια μετά την καταστροφή που προκάλεσε η καθίζηση του εδάφους στο Ροπωτό ξεκινάει η διαδικασία της απομάκρυνσης των επικίνδυνων κτισμάτων στον κεντρικό οικισμό. Τόσο ιδιωτικών όσο και δημοσίων, παράλληλα δε και αποκατάσταση έργων υποδομής οδοποιϊας.

Στόχος μας είναι:

1ον: η αποκατάσταση του περιβάλλοντος,

2ον: η δημιουργία ασφάλειας των κατοίκων και

3ον: Η άρση του αισθήματος εγκατάλειψης  του οικισμού. 

Το έργο θα ολοκληρωθεί σε έξι μήνες από σήμερα.

Δεν θα σταματήσουμε εδώ. Θα υπάρξουν, ήδη γίνονται ενέργειες για την εξεύρεση του χώρου εκείνου ο οποίος θα καλύπτει τις προϋποθέσεις για την μετεγκατάσταση των πληγέντων…..».Total
0
Shares