Ημερίδα ενημέρωσης στη Λάρισα, για τις «Μεταρρυθμίσεις στον τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων»

Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) διοργανώνει την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2015 στη Λάρισα, ημερίδα ενημέρωσης για τις μεταρρυθμίσεις στον τομέα των συμβάσεων έργων και προμηθειών του δημοσίου σε συνεργασία με την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), το Υπουργείο Οικονομίας,  Ανάπτυξης και Τουρισμού και τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.

Υψηλόβαθμα στελέχη της Ανεξάρτητης Αρχής πρόκειται να ενημερώσουν αιρετά και επιτελικά στελέχη Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών, Περιφερειών, Δήμων, καθώς και φορέων του Δημοσίου για τις πρόσφατες αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο με την παρουσία του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, κ. Γεώργιου Παπαδεράκη, του Προέδρου της ΕΑΑΔΗΣΥ, κ. Δημήτριου Ράϊκου, και της Αντιπροέδρου του ΕΚΔΔΑ και Διευθύντριας του ΙΝΕΠ, Αν. Καθηγήτριας Μαρίας Γκασούκα.

Η ημερίδα εντάσσεται στο πλαίσιο των ειδικών επιμορφωτικών δράσεων του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) του ΕΚΔΔΑ και συμβάλλει στην υποστήριξη των δημόσιων πολιτικών διαφάνειας και αποτελεσματικότητας στον κρίσιμο τομέα των δημοσίων συμβάσεων.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο «DIVANI PALACE» από τις 09:00 έως τις 16:00.


Αυτοτελές Τμήμα Επικοινωνίας, Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων  ΕΚΔΔΑ
www.ekdd.gr  * prpress@ekdd.gr  * Τηλ. : 213 1306 400, 403 

 Total
0
Shares