Η Θεσσαλία συνεχίζει να εμπιστεύεται το Φυσικό αέριο για την ανάπτυξη της Παραγωγικής Δραστηριότητας

UwAAAABJRU5ErkJggg==

Η Θεσσαλία συνεχίζει να εμπιστεύεται το Φυσικό αέριο για την ανάπτυξη της Παραγωγικής Δραστηριότητας

Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον καταγράφεται στην περιοχή Αδείας – Περιφέρεια Θεσσαλίας, ιδιαίτερα όσον αφορά την εγκατάσταση και αξιοποίηση μονάδων Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού-Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) από υπερσύγχρονες θερμοκηπιακές μονάδες υδροπονικής καλλιέργειας, που συνδέονται στο δίκτυο διανομής φυσικού αερίου.

eda thess sythia 1

Συγκεκριμένα, υπεγράφησαν άλλες δυο νέες Συμβάσεις Σύνδεσης με το δίκτυο διανομής της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, για την τροφοδοσία μονάδων Συμπαραγωγής στη περιοχή των Φαρσάλων.

Πρόκειται για τις θερμοκηπιακές μονάδες HYDROPONIC FARM FARSALA A.E και GREEN HOUSE FARSALA A.E., που αναπτύσσονται στα πρότυπα άλλων ευρωπαϊκών χωρών, με ετήσια συνολική κατανάλωση που προβλέπεται να ξεπεράσει τα 4,4 εκ. Nm3 φυσικού αερίου και δυναμικότητα συμπαραγωγής 800KW εκάστη.  Οι μονάδες αναμένεται να ενεργοποιηθούν εντός του Δεκεμβρίου του 2022.

eda thess sythia 2

Υπογραφή των Συμβάσεων Σύνδεσης μεταξύ της Διευθύντριας Ανάπτυξης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Θεσσαλίας, κας Ευθυμίας Καλογήρου και του Συμβούλου Διαχειριστή της HYDROPONIC FARM, κ. Γεώργιου Κουσιάκη (αριστερά) και του Συμβούλου Διαχειριστή της GREEN HOUSE, κ. Αλέξανδρου Βασιλείου (δεξιά) 

Η τεχνολογία Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού-Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) με χρήση φυσικού αερίου συμβάλλει αφενός στην ανάπτυξη της παραγωγικής δραστηριότητας και της εθνικής οικονομίας και αφετέρου υποστηρίζει τους εθνικούς περιβαλλοντικούς στόχους καθώς:

Βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα των βιομηχανιών συντελώντας στην εξοικονόμηση έως και 30% στο κόστος πρωτογενούς ενέργειας σε σύγκριση με τη ξεχωριστή προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας μέσω του δικτύου και φυσικού αερίου για χρήση στους λέβητες. Με αυτό τον τρόπο συμβάλει στη προστασία των βιομηχανικών καταναλωτών από τις αυξανόμενες τιμές ενέργειας

Αυξάνει την ενεργειακή απόδοση αξιοποιώντας τη θερμότητα αλλά και μέρος του διοξειδίου του άνθρακα (σε θερμοκηπιακές μονάδες) που σε άλλη περίπτωση διαφεύγουν στο περιβάλλον

Ενισχύει την ανθεκτικότητα των ενεργειακών υποδομών περιορίζοντας τη συμφόρηση και αντισταθμίζοντας τις απώλειες μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας του δικτύου καθώς η συνδυασμένη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας παράγεται και καταναλώνεται επιτόπου

Στο ίδιο πλαίσιο η υψηλή ζήτηση που καταγράφεται από τις βιομηχανίες στις Περιοχές Αδείας της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, ενισχύουν την αποδοτικότητα και διασφαλίζουν τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του δικτύου διανομής.

Ειδικά για τον βιομηχανικό και παραγωγικό κλάδο, το φυσικό αέριο αποτελεί μια αξιόπιστη μορφή ενέργειας καθώς διοχετεύεται αδιάλειπτα μέσω του δικτύου, χωρίς την ανάγκη για δεξαμενές αποθήκευσης, επιτρέποντάς με αυτό τον τρόπο τις βιομηχανίες να προγραμματίζουν και να διαχειρίζονται βέλτιστα την παραγωγική τους δραστηριότητα. Παράλληλα, η παροχή και η καύση του φυσικού αερίου μπορεί να ρυθμιστεί με υψηλή ακρίβεια, κάτι που το καθιστά ιδανική λύση για την άμεση προσαρμογή στις ποικίλες λειτουργικές ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας.

eda thess sythia 3

Το φυσικό αέριο θα συνεχίσει για πολλά χρόνια να αποτελεί το καύσιμο που θα προσφέρει αξιοπιστία στο ενεργειακό σύστημα της Χώρας αλλά και της Ευρώπης.  Με την υλοποίηση του επενδυτικού της σχεδιασμού, η ΕΔΑ ΘΕΣΣ αναπτύσσει δίκτυα διανομής υψηλών προδιαγραφών τα οποία είναι έτοιμα να υποδεχτούν τα ανανεώσιμα αέρια (βιομεθάνιο και στο μέλλον το υδρογόνο) και υποστηρίζει την περιφερειακή ανάπτυξη, παράγοντας διαχρονικά προστιθέμενη αξία στις περιοχές όπου δραστηριοποιείται.
Total
1
Shares