Έργα και δράσεις συνολικού προϋπολογισμού 9,9 εκατ. ευρώ

Ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Εγκρίσεις τευχών δημοπράτησης και αποτελέσματα διαγωνισμών για έργα συνολικού προϋπολογισμού  9.925.303,84 ευρώ ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Αναλυτικά:

– Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Βελτίωση σήμανσης και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας στο επαρχιακό-εθνικό δίκτυο της Π.Ε. Καρδίτσας – χρήση 2016» προϋπολογισμός έργου: 200.000,00 € (με ΦΠΑ).

– Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Κατασκευή τεχνικών στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Καρδίτσας-χρήση 2016» Προϋπολογισμός: 195.000,00 € (με ΦΠΑ ).

– Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Καθαρισμός βλάστησης στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Καρδίτσας-χρήση 2016», Προϋπολογισμός: 140.000,00 € (με ΦΠΑ).

– Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών στη γέφυρα Ραγαζιά Π.Ε. Καρδίτσας», Προϋπολογισμός: 96.000,00 € (με ΦΠΑ).

– Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Καθαρισμός τεχνικών στο οδικό δίκτυο της Π.Ε Καρδίτσας – χρήση 2016» προϋπολογισμός: 200.000,00 € (με ΦΠΑ).

– Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού κόμβων εθνικού – επαρχιακού οδικού δικτυού Π.Ε Καρδίτσας χρήση 2016», Προϋπολογισμός: 130.000,00 € (με ΦΠΑ).

– Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Καθαρισμός ποταμών και συλλεκτήρων Π.Ε. Καρδίτσας Προϋπολογισμός: 180.000,00 € (με ΦΠΑ).

– Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Συντηρήσεις αθλητικών εγκαταστάσεων, νέα αθλητικά κέντρα – αθλητικοί χώροι σχολείων – Π.Ε. Καρδίτσας χρήση 2016», προϋπολογισμός έργου: 150.000,00  € (με ΦΠΑ),

– Έγκριση διαγωνισμού για την: «Προμήθεια σωλήνων για την κατασκευή αγωγού άρδευσης Π.Ε. Καρδίτσας» προϋπολογισμού 499.970,08 € με (Φ.Π.Α).

– Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση – αντικατάσταση και επισκευή στηθαίων ασφαλείας, αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων των οδών και τοποθέτηση νέων στο οδικό δίκτυο της Π.Ε Λάρισας», Προϋπολογισμού: 500.000,00 € (με ΦΠΑ).

– Έγκριση διαγωνισμού του  έργου: «Εγκατάσταση  ηλεκτροφωτισμού  διασταύρωσης  οδικού  δικτύου  Λάρισας – Τυρνάβου  με  Αγ.  Σοφιά», Προϋπολογισμού: 45.000,00 € (με ΦΠΑ).

– Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας του έργου: «Βελτίωση – Συντήρηση ράμπας οδού Παλαιοπύργου – Αλεξανδρινής» προϋπολογισμού: 60.270,00 € (με Φ.Π.Α.)

– Έγκριση διαγωνισμού του έργου:  «Προμήθεια σήμανσης και στηθαίων ασφαλείας για την συντήρηση του οδικού δικτύου Π.Ε. Λάρισας έτους 2016» προϋπολογισμού 74.000,00 €  (με Φ.Π.Α.)

– Έγκριση διαγωνισμού του έργου: «Προμήθεια ψυχρής ασφάλτου για την συντήρηση του οδικού δικτύου Π.Ε Λάρισας έτους 2016» προϋπολογισμού  74.000,00 €  (με Φ.Π.Α.)

– Έγκριση διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού – σηματοδοτών οδικού δικτύου Περιφέρειας Θεσσαλίας – Π.Ε. Λάρισας, προϋπολογισμού  200.000,00 €  (με Φ.Π.Α.)

– Έγκριση διαγωνισμού του έργου: «Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης για την συντήρηση του οδικού δικτύου Π.Ε Λάρισας έτους 2016»  προϋπολογισμού  74.000,00 €  ( με Φ.Π.Α.)

– Έγκριση δημοπρασίας του έργου: «Αποκατάσταση ασφαλείας εθνικού και επαρχιακού δικτυού», Προϋπολογισμού: 400.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

– Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού του έργου: «Αξιοποίηση  τριών  (03)  γεωτρήσεων  ΤΟΕΒ  Δαμασίου», Προϋπολογισμού: 160.000,00 €  (με Φ.Π.Α.)

– Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Συντηρήσεις ασφαλτικών 2016 Π.Ε Λάρισας» Προϋπολογισμού: 245.000,00 €

– Έγκριση αποτελέσματος  δημοπρασίας του έργου: «Κατασκευή θυροφράγματος ελέγχου ροής διώρυγας προσαγωγής και έργων προστασίας της ευρείας κοίτης του ποταμού Ενιπέα στο θυρόφραγμα Υπέρειας», Προϋπολογισμού: 216.948,82 € (με Φ.Π.Α.)

–  Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Καθαρισμός κοίτης και αποκατάσταση αναχωμάτων Ενιπέα ποταμού» Προϋπολογισμού: 248.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

– Έγκριση διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της παροχής Υπηρεσίας: «Φύλαξη εγκαταστάσεων και δομών της Λίμνης Κάρλας», Προϋπολογισμού: 74.400,00 € (με Φ.Π.Α.)

– Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση αντλιοστασίων και λοιπών εγκαταστάσεων έργων επαναδημιουργίας λίμνης Κάρλας, Προϋπολογισμού: 216.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

–  Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Προμήθεια και τοποθέτηση δυο μετασχηματιστών 2.500 KVA στο αντλιοστάσιο κόμβου Πέτρας της λίμνης Κάρλα», Προϋπολογισμού: 74.400,00 € (με Φ.Π.Α.)

– Έγκριση δημοπρασίας του έργου: «Συντήρηση και καθαρισμός τάφρων τροφοδοσίας λίμνης Κάρλας», Προϋπολογισμού: 322.400,00 € (με Φ.Π.Α.)

– Έγκριση αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου «Διαγράμμιση στο οδικό δίκτυο Π.Ε Μαγνησίας (Χρήση 2016)», Προϋπολογισμού: 123.200,00 (με Φ.Π.Α.).

– Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος Π.Ε Μαγνησίας και Σποράδωνγια το έτος 2016, Προϋπολογισμού: 11.534,54 (με Φ.Π.Α.).

– Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Αποκατάσταση ζημιών των ασφαλτικών στρώσεων Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσιου», Προϋπολογισμού: 1.800.000,00 €.

– Έγκριση αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου: «Συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου Π.Ε Μαγνησίας (έτους 2015 – 2016 – τεχνικά)», Προϋπολογισμού: 1.582.150,00 € με (ΦΠΑ).

– Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας του έργου «Συντήρηση Εθνικού Επαρχιακού Δικτύου Ν. Μαγνησίας (Σήμανση-Στηθαία ασφαλείας έτους 2016)», Προϋπολογισμού 400.000,00 € με (ΦΠΑ).

– Έγκριση δημοπράτησης του έργου «Συντήρηση ασφαλτοστρωμένου οδικού δικτύου περιοχής Πύλης – Φαρκαδόνας ΠΕ Τρικάλων 2016 προϋπολογισμού 300.000,00 € με (ΦΠΑ).

– Έγκριση δημοπράτησης του έργου «Βελτίωση αποκατάσταση οδού Χαλίκι – τρία Ποταμια – γεφ. Αλεξίου – Αρματωλικό, κλάδοι προς Αγ. Παρασκευή, προς Αθαμάνια και προς Παλαιοχώρι Γαρδικιου» προϋπολογισμού 300.000,00 € με (ΦΠΑ).

– Έγκριση δαπάνης: «Συμπληρωματικές μελέτες για τον εκσυγχρονισμό και την λειτουργικότητα της γεφύρας του Πηνειού ποταμού επί της οδού Καλαμπάκας – Διάβας», προϋπολογισμού 37.200,00 € με (ΦΠΑ).

– Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας του έργου: «Βελτίωση οδού προς Ι.Μ Χρυσίνου» προϋπολογισμού 150.000,00 € με (ΦΠΑ).

– Έγκριση δημοπράτησης του έργου «Βελτίωση-συντήρηση-καθαρισμός- περιβαλλοντική  προστασία ποταμών Π.Ε. Τρικάλων-αντιπλημμυρική προστασία εργολαβία 2016» προϋπολογισμού 300.000,00 € με (ΦΠΑ).

– Έγκριση δημοπράτησης του έργου «Συντηρήσεις αθλητικών εγκαταστάσεων, νέα αθλητικά κέντρα – αθλητικοί χώροι σχολείων 2016» προϋπολογισμού 100.000,00 € με (ΦΠΑ).

–  Έγκριση διαγωνισμού για το έργο: “Προμήθεια καθισμάτων για την αίθουσα προβολής στερεοσκοπικού υλικού του Πολιτιστικού Κέντρου Καλαμπάκας ”  προϋπολογισμού  45.830,40 €  ( με Φ.Π.Α.)Total
0
Shares