Επιστολή Επιμελητηρίου Καρδίτσας προς τον πρόεδρο του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου κ. Βασίλειο Γιαγιάκο

Επιστολή Επιμελητηρίου Καρδίτσας προς τον πρόεδρο του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου κ. Βασίλειο Γιαγιάκο

 Με Θέμα: « Προτάσεις σχετικά με μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων στα πλαίσια της αντιμετώπισης των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του Κορωνοϊού COVID-19».

Παραθέτουμε την επιστολή αυτούσια

Αγαπητέ συνάδελφε,

Οι καταστάσεις που αντιμετωπίζουμε είναι πρωτόγνωρες και απαιτούν από όλους μας τη μέγιστη σοβαρότητα , αφού το αγαθό που διακυβεύεται είναι το ανώτερο όλων: η δημόσια υγεία.

Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν ,επικροτούνται από το σύνολο των ελληνικών επιχειρήσεων που για ακόμη μία φορά καλούνται με την στάση τους να βοηθήσουν, έτσι ώστε η διασπορά του ιού να είναι όσο το δυνατόν μικρότερη.

Ωστόσο στα πλαίσια της ορθότερης αντιμετώπισης των προβλημάτων που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι ελληνικές επιχειρήσεις, έχουμε να σας υποβάλλουμε τις προτάσεις του Επιμελητηρίου μας, έτσι όπως αυτές διαμορφώθηκαν έπειτα από διαλογική συζήτηση.

 • Την αύξηση του ποσού με το οποίο θα ενισχυθεί η πραγματική οικονομία, από το 3,5% του ΑΕΠ στο 10%, ώστε η υγειονομική κρίση να αφήσει το μικρότερο δυνατό αποτύπωμα στην επιχειρηματικότητα.
 • Άμεση αξιοποίηση κονδυλίων από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020”, στο οποίο προβλέπονται δράσεις για να αναστραφούν τάσεις συρρίκνωσης στην παραγωγική βάση επιχειρήσεων της Θεσσαλίας. Αντικειμενικός σκοπός είναι η αξιοποίηση διαθέσιμων κονδυλίων εγκαίρως και για όσο θα επιτείνεται η αβεβαιότητα στην αγορά από τις ειδικές συνθήκες που έχουν προκληθεί από την εξάπλωση του στελέχους κορονοϊού “Covid-19”.
 • Ας αξιοποιηθεί άμεσα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014 -2020» και για τη στήριξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων οι οποίες αναμένουν άμεσα λύσεις,  με στόχο να μην δούμε ‘λουκέτα’ και αύξηση ανεργίας.
 • Να μοχλευτούν άμεσα οι προβλεπόμενοι πόροι για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας που προβλέπονται για την πόλη της Καρδίτσας μέσω της στρατηγικής βιώσιμης αστικής ανάπτυξης που έχει εγκριθεί .

Για όλα τα παραπάνω θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία μεταξύ των Επιμελητηρίων  και της Περιφέρειας Θεσσαλίας. 

 • Να επιταχυνθούν οι εργασίες του ανοιχτού κέντρου εμπορίου ( open mall).
 • Για την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων αποδέσμευση δεσμευμένων τραπεζικών λογαριασμών , τουλάχιστον εκείνων πού βρίσκονται σε αμφισβήτηση και δεν έχουν τελεσιδικήσει οι αποφάσεις.
 • Με δεδομένο ότι εισερχόμαστε σε νέο κύκλο ύφεσης, η καταβολή του μειωμένου ποσοστού για την ενοικίαση επαγγελματικού χώρου είναι αναγκαίο να παραταθεί χρονικά, ακόμα και για 1 έτος. Μέχρι δηλαδή να επιτευχθεί η επανεκκίνηση της οικονομίας μας. Για τους περισσότερους επαγγελματικούς τομείς θα αποτελέσει πολύτιμη «ανάσα» ενώ για ορισμένους όπως για το εμπόριο και την εστίαση είναι καθοριστικός παράγοντας συνέχισης της λειτουργίας τους.
 •  Διευκόλυνση για τη δυνατότητα άμεσης εκταμίευσης των κοινοτικών κονδυλίων (ΕΣΠΑ) που βρίσκονται σε ώριμη φάση. Πολλοί επιχειρηματίες βρίσκονται στο τελικό στάδιο για αυτή την εκταμίευση αλλά παρατηρείται καθυστέρηση εξαιτίας γραφειοκρατικών διαδικασιών. Στην παρούσα φάση, κάθε ημέρα που περνά είναι εξαιρετικά κρίσιμη. Και όπως είναι γνωστό, οι έκτακτες περιπτώσεις απατούν και έκτακτες λύσεις.
 • Είναι επιβεβλημένη η ενίσχυση της ρευστότητας αυτών, με τρόπο που δεν τις δεσμεύουν στο τραπεζικό σύστημα για μια ζωή, με τη χρήση δανείων.
 •  Άμεση επίλυση του προβλήματος για όσες επιχειρήσεις απασχολούν πάνω από 5 εργαζόμενους.

Είναι μεγάλη αδικία επιχείρηση που απασχολεί πάνω από 5 εργαζόμενους να μην παίρνει το βοήθημα των 800€

 •  Άμεση ένταξη των επιχειρήσεων στο κοινωνικό τιμολόγιο για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας .
 • Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων που θα διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας και δε θα μειώσουν το προσωπικό.

Ειδική μνεία πρέπει να γίνει για τον Τουρισμό τη «βαριά βιομηχανία» της χώρας

Ειδικότερα: Πρέπει να γίνει Καμπάνια προβολής της Περιφέρειας στο εσωτερικό και εξωτερικό με έμφαση στην υγειονομική ασφάλεια.

 • Οι εποχιακές επιχειρήσεις, οι οποίες βρίσκονται με απόφαση ένταξης σε πρόγραμμα ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ή σε ΕΣΠΑ, με απλή διαδικασία αίτησης, να λαμβάνουν το 50% του επιχορηγούμενου ποσού ως προκαταβολή.
 • Να δύναται στις εποχιακές επιχειρήσεις που δεν έχουν αρνητικά στοιχεία (σφραγισμένες επιταγές και δανειακά ενήμερες μέχρι 31/12/2019) η καταβολή από τις τράπεζες δανείου κίνησης ισόποσου των επιταγών που απαιτείται για την κάλυψη τους στο προσεχές τετράμηνο με μηδενικό επιτόκιο και η αποπληρωμή να πραγματοποιείται στα επόμενα δυο έτη.
 • Προστασία των εργαζομένων στον τουρισμό ώστε να μην χαθεί το εποχικό επίδομα λόγω λιγότερων ενσήμων, από όσων απαιτούνται από τη νομοθεσία για τη λήψη του.
 • Προστασία για όσους δεν καταφέρουν να εργαστούν φέτος στον κλάδο, προσφέροντας στους εποχικούς εργαζόμενους παρατεταμένο επίδομα ανεργίας.
 • Ιδιαίτερα τα Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Εργαλεία και οι δημοσιονομικές διευκολύνσεις της ΕΕ να στηρίξουν τον τουρισμό και τις τουριστικές επιχειρήσεις και μέτρα για τους εργαζόμενους. Μείωση ΦΠΑ διαμονής και εστίασης στο χαμηλότερο συντελεστή.
 • Moratorium χρονικού διαστήματος ενός τουλάχιστον έτους, με νομοθετική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης που αφορά σε δανειακές υποχρεώσεις προς τράπεζες μικρών, μεσαίων, αλλά και μεγάλων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό ή είναι εξαρτώμενες εποχιακά από αυτόν, οι οποίες προ του χαρακτηρισμού της κατάστασης ως πανδημίας ήταν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους .

Βασική στόχευση είναι η ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας χωρίς να χαθεί άλλος χρόνος και με τη χρήση χρηματοδοτικών εργαλείων που θα αποδοθούν προς τις επιχειρήσεις με τη μορφή επιδοτήσεως και όχι ως δανειοδότηση, συνεπώς και υποθήκευση της οποιασδήποτε αναπτυξιακής προοπτικής.

Πρέπει να καταρτιστεί “Δράση χρηματοδότησης – ενίσχυσης ΜΜΕ λόγω απώλειας εισοδήματος”. Θα αφορά στην ενίσχυση επιχειρήσεων που πλήττονται  από τις ειδικές συνθήκες που προκαλεί η επιδημία του “Covid-19” με ένταση ,ενίσχυσης των αιτήσεων αποζημίωσης έως 100% του συνολικού απολεσθέντος εισοδήματος, έως ένα συγκεκριμένο ποσό που θα ορίζεται από τη Δράση.

Αυτή η Δράση θα πρέπει να σχεδιαστεί ώστε να ενισχύσει τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις με σύντομες διαδικασίες, προκειμένου να εξακολουθήσει η λειτουργία τους και να εξυπηρετηθούν οι ανελαστικές ανάγκες τους.

Παραμένω στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος

 

Κώστας Ζυγογιάννης

 

                                                                                                
Total
0
Shares
Previous Article

Παρέμβαση Γ.Κωτσού για έκδοση πινακίδων νέων οχημάτων επιχειρήσεων και επαγγελματιών ενώ δεκτή έγινε από το ΥΠ.ΕΣ. η πρότασή του γιά στήριξη των Δ.Ε.Υ.Α

Next Article

Να ληφθούν μέτρα προστασίας του πληθυσμού στη Μαύρικα ζητά ο Δήμαρχος Καρδίτσας


Total
0
Share