Επίσκεψη των Προέδρων των Συλλόγων Καρδίτσας και Λάρισας στο Διευθυντή Α/θμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας

Επίσκεψη των Προέδρων των Συλλόγων Καρδίτσας και Λάρισας στο Διευθυντή Α/θμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας

Επίσκεψη των Προέδρων των Συλλόγων Καρδίτσας και Λάρισας στο Διευθυντή Α/θμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας

Το διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας επισκέφθηκαν οι πρόεδροι των Συλλόγων Καρδίτσας και Λάρισας κ.κ. Βάγιος Κουτής και Δημήτριος Παπαποστόλου αντίστοιχα.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα λειτουργίας σχολείων αλλά και οι επικείμενες εκλογές των υπηρεσιακών συμβουλίων.

Επίσκεψη των Προέδρων των Συλλόγων Καρδίτσας και Λάρισας στο Διευθυντή Α/θμιας Εκπαίδευσης ΚαρδίτσαςTotal
0
Shares