Έως 3/12 η προσκόμιση των δικαιολογητικών για την επιχορήγηση των πληγεισών επιχειρήσεων από τον ΙΑΝΟ

Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Καρδίτσας

Έως 3/12 η προσκόμιση των δικαιολογητικών για την επιχορήγηση των πληγεισών επιχειρήσεων από τον ΙΑΝΟ

Βάσει του άρθρου μόνου παρ. 6 της Υπουργικής Απόφασης 122283 ΕΞ 2021 (ΦΕΚ 4592/Β/2021) απαιτείται εντός προθεσμίας  δύο (2) μηνών η προσκόμιση των δικαιολογητικών για την επιχορήγηση των πληγεισών επιχειρήσεων από το φαινόμενο «ΙΑΝΟΣ» της 18ης -19ης  Σεπτεμβρίου 2020.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

  • Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο δικαιούχος δεν αποζημιώνεται από άλλον φορέα για τις ζημιές της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4797/2021 με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής, για το φαινόμενο «ΙΑΝΟΣ»
  • Βεβαίωση της ασφαλιστικής εταιρίας στην οποία εμφανίζεται το συνολικό ύψος αποζημίωσης που έλαβε ή πρόκειται να λάβει ο δικαιούχος ή άλλως Υπεύθυνη Δήλωση του δικαιούχου περί μη ύπαρξης ασφαλιστικού συμβολαίου για το φαινόμενο «ΙΑΝΟΣ», με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής.
  • Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας τελευταίου τριμήνου.
  • Γενικό Πιστοποιητικό από το Γ.Ε.Μ.Η. τελευταίου τριμήνου, όπου προβλέπεται.
  • Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης της εταιρείας από το Γ.Ε.Μ.Η. τελευταίου τριμήνου, όπου προβλέπεται.
  • Έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού της δικαιούχου επιχείρησης (IBAN), καθώς και το πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο ανήκει.
  • Άδεια λειτουργίας της επιχείρησης ή λοιπές άδειες που προβλέπονται από το θεσμικό πλαίσιο.

Η Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Οικονομικών μπορεί να ζητά από τις επιχειρήσεις επιπρόσθετα δικαιολογητικά, στο πλαίσιο ελέγχου νομιμοποίησης των δικαιούχων.

Η προσκόμιση των δικαιολογητικών θα γίνεται στην Διεύθυνση Ανάπτυξης Καρδίτσας, Γρηγορίου Λαμπράκη 21, 3ος  όροφος, κατά τις ώρες 09.00- 12.00 με τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων υγειονομικής ασφάλειας των πολιτών (χρήση μάσκας, τήρηση αποστάσεων κλπ).

Καταληκτική ημερομηνία προσκόμισης είναι η Παρασκευή 3-12-2021.

Δεδομένου ότι ο χρόνος υποβολής των δικαιολογητικών εκπνέει, παρακαλούμε οι πληγέντες να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά στο παραπάνω χρονικό διάστημα, γιατί υπάρχει πιθανότητα κυρώσεων.

Για διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία μας στα τηλέφωνα

  • 2441354602 κα ΚΟΝΤΟΥ ΜΑΡΙΑ
  • 2441354610 κα ΖΑΧΟΥ ΜΑΤΙΝΑ


Total
0
Shares
Previous Article
Στην Καρδίτσα αύριο Τρίτη 23/11 ο υποψήφιος Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ανδρέας Λοβέρδος

Στην Καρδίτσα αύριο Τρίτη 23/11 ο υποψήφιος Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ανδρέας Λοβέρδος

Next Article
Πρόγραμμα περισυλλογής νεκρών ζώων τριετούς διάρκειας εφαρμόζει η Περιφέρεια Θεσσαλίας

Πρόγραμμα περισυλλογής νεκρών ζώων τριετούς διάρκειας εφαρμόζει η Περιφέρεια ΘεσσαλίαςTotal
0
Share