Δωρεάν σε Δήμους και Περιφέρειες τα υλικά από τον καθαρισμό υδατορεμάτων (Τροπολογία)

potamia remata katharismos

Δωρεάν σε Δήμους και Περιφέρειες τα υλικά από τον καθαρισμό υδατορεμάτων (Τροπολογία)

Τους Δήμους και τις Περιφέρειες αφορά το άρθρο 7 Τροπολογίας της Κυβέρνησης, η οποία κατετέθη την 29η Σεπτεμβρίου σε Νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας που ψηφίζεται στην Ολομέλεια της Βουλής σήμερα Παρασκευή 1η Οκτωβρίου.

Με το υπό ψήφιση άρθρο εισάγεται μια ΚΑΤΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ διαδικασία για την παραχώρηση φερτών υλικών σε ΟΤΑ.

Παρά το ότι τα υπόλοιπα άρθρα της Τροπολογίας περιέχουν διατάξεις ειδικά για τον σεισμό στην Κρήτη, το συγκεκριμένο άρθρο 7 είναι γενικότερο, ΔΕΝ αφορά δηλαδή μόνο την Κρήτη ούτε μόνο σεισμούς.

Εισάγει πάγια (χωρίς χρονικό όριο εφαρμογής) παρέκκλιση στο άρθρο 200 του Κώδικα Δήμων για τις « ΠΥΡΟπληκτες, ΠΛΗΜΜΥΡΟπαθείς και ΣΕΙΣΜΟπληκτες περιοχές της Χώρας ».

Υπενθυμίζουμε ότι μέχρι σήμερα, το άρθρο 200 « Παραχώρηση περιουσιακών στοιχείων σε Δήμους και Κοινότητες » του Κώδικα Δήμων (ν.3463/2006 ως ισχύει) ορίζει πως με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) επιτρέπεται να παραχωρηθούν ή να διατεθούν δωρεάν στους Δήμους περιουσιακά στοιχεία οποιασδήποτε φύσεως, που ανήκουν στο Δημόσιο και σε δημόσια νομικά  πρόσωπα, ύστερα από απόφαση του συλλογικού οργάνου που διοικεί το φορέα αυτόν. Με την ίδια Απόφαση καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις για την παραχώρηση ή τη  διάθεση, καθώς και οι συνέπειες που συνεπάγεται η μη τήρησή τους.

Ακολουθεί το κατατεθέν άρθρο 7 της αριθμ. 1091/161 Τροπολογίας:

tropologia katharismos rematon

ΠΗΓΗ: airetos.gr
Total
0
Shares