Δήμος Μουζακίου: Νέα Εποχή για τη ΔΕΥΑΜ. Εκσυγχρονίζεται το δίκτυο ύδρευσης.

 Προμήθεια εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος ελέγχου διαρροών (τηλεέλεγχος – τηλεχειρισμός), παρακολούθησης και αυτομάτου ελέγχου υδραυλικών και λειτουργικών παραμέτρων κεντρικού συστήματος τροφοδοσίας δικτύου ύδρευσης.

To Mouzakinews.gr παρουσιάζει τη μελέτη για ένα μεγάλο έργο του Δήμου Μουζακίου, ύψους 6,6 εκ.ευρώ.

Δήλωση του Δημάρχου Μουζακίου κ. Φάνη Στάθη στο Mouzakinews.gr

«Ο εκσυχρονισμός του δικτύου ύδρευσης στο Δήμο μας θα αποτελέσει μια νέα εποχή για τη ΔΕΥΑΜ. Θα προσπαθήσουμε να το εντάξουμε στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» και αντιλαμβάνεστε ότι αν δοθεί το πράσινο φως και εγκριθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών, θα είναι ένα από τα μεγαλύτερα έργα στο Δήμο Μουζακίου».

Αναλυτικά:

 Από τον Δήμο Μουζακίου, παραδόθηκε στην ΔΕΥΑΜ η αρ.15/2020 μελέτη που αφορά την προμήθεια συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης ελέγχου διαρροών (τηλεέλεγχος-τηλεχειρισμός), παρακολούθησης και αυτόματου ελέγχου υδραυλικών και λειτουργικών παραμέτρων κεντρικού συστήματος τροφοδοσίας δικτύου ύδρευσης του Δήμου Μουζακίου και πιο συγκεκριμένα των αντλιοστασίων, γεωτρήσεων και δεξαμενών Ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Μουζακίου, καθώς και η εγκατάσταση υδραυλικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού παρακολούθησης παροχών, καταναλώσεων, διαρροών και ποιοτικών χαρακτηριστικών νερού στα εσωτερικά δίκτυα.

 Η ανάγκη υδροδότησης των δημοτικών διαμερισμάτων του δήμου Μουζακίου, από τη Δ.Ε.Υ.Α. Μουζακίου, καθιστά αναγκαία την άμεση εγκατάσταση συστήματος τηλεελέγχου και τηλεχειρισμού. Το σύστημα Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού της Δ.Ε.Υ.Α. Μουζακίου, θα εγκατασταθεί ώστε να περιλαμβάνει τους οικισμούς Αμυγδαλής, Ανθοχωρίου, Βατσουνιάς, Γελάνθης, Δρακότρυπας, Ελληνοκάστρου, Κρυοπηγής, Λαζαρίνας, Μαγουλίτσης, Μαυρομματίου, Μουζακίου, Οξυάς, Πευκοφύτου, Πορτής, Ακακίου, Ελληνοπύργου, Καναλίων, Καππά, Λοξάδας, Πύργου Ιθώμης, Φαναρίου, Χάρματος, Αγναντερού, Κρανέας, Μαγούλας, Παλαιοχωρίου, Ριζοβουνίου.

 Το Σύστημα Τηλεελέγχου, Τηλεχειρισμού και Ελέγχου Διαρροών θα αποτελείται από τον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου (Κ.Σ.Ε.), ο οποίος θα βρίσκεται εγκατεστημένος στα κεντρικά γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Μουζακίου, στο κτήριο του δημαρχείου. Ο (Κ.Σ.Ε.) θα διασυνδεθεί, μέσω επικοινωνιακού εξοπλισμού, με τους Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου (Τ.Σ.Ε.) ευρισκόμενους σε επιλεγμένες θέσεις του εξωτερικού υδραγωγείου των Δικτύων Ύδρευσης της ΔΕΥΑ, τους Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου Ποιότητας (Τ.Σ.Ε.Π.), τους Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου Ποιότητας και Πίεσης (Τ.Σ.Ε.Π.Π.), τους Τοπικούς Σταθμούς Διαχείρισης Πίεσης (Τ.Σ.Δ.Π.) και τους Ψηφιακούς Υδρομετρητές (Ψ.Υ.) ευρισκόμενους σε επιλεγμένες θέσεις των εσωτερικών Δικτύων Ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Μουζακίου. Τέλος προβλέπεται η προμήθεια Φορητών Σταθμών Ελέγχου (Φ.Σ.Ε.) μέσω των οποίων θα πραγματοποιείται ο εντοπισμός διαρροών, ο έλεγχος της ποιότητας του νερού και η συλλογή των δεδομένων από τους Ψηφιακούς Υδρομετρητές.

 Ο αντικειμενικός σκοπός του συστήματος είναι η συλλογή δεδομένων, όπως για παράδειγμα οι τιμές παροχών και πιέσεων σε καταθλιπτικούς και τροφοδοτικούς αγωγούς, τιμές στάθμης σε δεξαμενές, τιμές φυσικοχημικών παραμέτρων νερού κλπ και η μετάδοσή τους, μέσω επικοινωνιακού εξοπλισμού, στον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου (Κ.Σ.Ε.).

 Η συλλογή και παρακολούθηση των παραπάνω πληροφοριών, θα δίνουν τη δυνατότητα στους αρμόδιους μηχανικούς της Δ.Ε.Υ.Α. Μουζακίου, μέσω της κατάλληλης αξιολόγησης και επεξεργασίας αυτών, να έχουν πάντα σαφή γνώση της λειτουργικής κατάστασης του όλου συστήματος, και να προβαίνουν σε επιθυμητές διορθωτικές ενέργειες ή και να προ-ρυθμίζουν παραμέτρους λειτουργίας της εγκατάστασης, ώστε αυτή να λειτουργεί με βάση προκαθορισμένα σενάρια λειτουργίας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την υπόψη μελέτη ανέρχεται στα 4.947.770,00 € πλέον ΦΠΑ24% η οποία περιλαμβάνει :

1) Προμήθεια και εγκατάσταση εβδομήντα τριών (73) Τοπικών Σταθμών ελέγχου

2) Προμήθεια και εγκατάσταση 10 Τοπικών Σταθμών ελέγχου πίεσης

3) Προμήθεια και εγκατάσταση 10 Τοπικών Σταθμών ελέγχου ποιότητας και πίεσης

4) Προμήθεια και εγκατάσταση 10 Τοπικών Σταθμών διαχείρισης πίεσης

5) Προμήθεια και εγκατάσταση 7.762 τεμαχίων ψηφιακών υδρομετρητών (προϋπολογισμός ψηφιακών υδρομέτρων = 1.862.880,00 € πλέον ΦΠΑ 24%)

6) Φορητές σταθμούς ελέγχου (Διάταξη εντοπισμού διαρροών, διάταξη ψηφιακού συσχετισμού και εντοπισμού διαρροών, τηλεμετρική διάταξη ανίχνευσης διαρροών με επικοινωνιακό εξοπλισμό, διάταξη επισκόπησης δικτύων, φορητή διάταξη λήψης δεδομένων ψηφιακών υδρομετρητών, φορητή διάταξη μέτρησης ποιοτικών παραμέτρων πόσιμου νερού, διάταξη εντοπισμού θαμμένων αγωγών)

7) Κεντρικός σταθμός ελέγχου αποτελούμενος από Λογισμικό τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού SCADA, λογισμικό τηλεμετρικών καταγραφικών, λογισμικό ψηφιακών υδρομετρητών, λογισμικό εντοπισμού διαρροών, λογισμικό κεντρικής διαχείρισης και ενσωμάτωσης των σταθμών σε ενιαίο σύστημα απεικόνισης.

8) Λογισμικό χωρικής αποτύπωσης

9) Επίσης, περιλαμβάνονται οι κάτωθι υπηρεσίες:

i) Δοκιμαστική λειτουργία του συστήματος
ii) Εκπαίδευση
iii) Τεκμηρίωση
Total
2
Shares
Previous Article
Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Μουζακίου

Δήμος Μουζακίου: Κλειστό το ταμείο του Δήμου την Παρασκευή 4/12

Next Article
Λαϊκή αγορά μέτρα κορονοϊός

Δήμος Σοφάδων: Τα ονόματα των συμμετεχόντων πωλητών στη λαϊκή αγορά του Σαββάτου 5/12


Total
2
Share