Τσίγκας Μουζάκι Καρδίτσας

ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ.: Προβληματίζουν οι αποφάσεις για αρμοδιότητες και προσλήψεις.

Ο Γιώργος Δ. Καραβίδας για την υποψηφιότητά του ως Περιφερειακού Συμβούλου Θεσσαλίας με το Συνδυασμό του υποψήφιου Περιφερειάρχη Δημήτρη Κουρέτα

ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ.: Προβληματίζουν οι αποφάσεις για αρμοδιότητες και προσλήψεις.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ζητήματα αναφορικά με τη λειτουργία της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ. (Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μουζακίου) αμαυρώνουν το όποιο έργο της και την εξυπηρέτηση του κοινωφελούς σκοπού της, που, μέσα από τις προβλεπόμενες δράσεις της, αποβλέπει στην ωφέλεια των δημοτών και του κοινωνικού συνόλου, γενικότερα.

Και η αφορμή για όσα ανωτέρω γράφονται αποτέλεσε η προχθεσινή, από 19-1-2022 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της συγκεκριμένης δημοτικής Επιχείρησης. Ένα Συμβούλιο που με τις κατά πλειοψηφία αποφάσεις του (διαφωνούντος του συμβούλου της μειοψηφίας) επιβεβαίωσε τις εμμονές του σε πρακτικές του παρελθόντος, αντίθετες στην έννοια της ουσιαστικής δημοκρατικής λειτουργίας του, της διαφάνειας και της αξιοκρατίας.

Και  τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται, κατ’ αρχήν, με την κατά πλειοψηφία απόφαση για εκχώρηση σχεδόν «λευκής επιταγής» προς τον πρόεδρο του Συμβουλίου για τη λήψη αποφάσεων επί καθοριστικών για τη λειτουργία της Επιχείρησης ζητημάτων, όπως να διορίζει και να απολύει προσωπικό, να αναθέτει μελέτες και την εκτέλεση έργων, να διενεργεί προμήθειες υλικών και υπηρεσιών, κ.λ.π..

Και τούτα σε καταστρατήγηση των σχετικών διατάξεων του νόμου, που επιτρέπουν μεν την με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εκχώρηση στον πρόεδρο της Επιχείρησης ορισμένων από τις αρμοδιότητές του, αναμφίβολα, ωστόσο, όχι πέραν των απαιτούμενων χάριν της λειτουργίας της Επιχείρησης διευκολύνσεων, οι οποίες σίγουρα δε μπορεί να καταλήγουν σε αφαίρεση, στην πράξη, αρμοδιοτήτων από το Διοικητικό Συμβούλιο και στην κατάργηση της λειτουργίας του ως συλλογικού οργάνου, με τις όποιες συνέπειες αυτό επιφέρει και για την ουσιαστική εκπροσώπηση των δημοτών.

Το άλλο ζήτημα που, κατά τη γνώμη μου, δε συμβαδίζει με τους σκοπούς και την αποστολή της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ., αφορά στην κατά πλειοψηφία, επίσης, απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου για μετατροπή σε αορίστου χρόνου των απασχολούμενων στην Επιχείρηση ως ΑμΕΑ, προσωπικό που, με βάση σχετικό νόμο και αντίστοιχη προκήρυξη, προσλήφθηκε για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και με βάση ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ..

Το άξιο προβληματισμού, βέβαια, στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν είναι αν η μετατροπή των εν λόγω συμβάσεων σε αορίστου χρόνου προσκρούει στις διατάξεις του νόμου, με βάση τις οποίες και προσλήφθηκε το απασχολούμενο ως ΑμΕΑ προσωπικό. Εκείνο που προβληματίζει είναι ότι η συγκεκριμένη πρακτική τείνει να αποκτήσει χαρακτήρα μεθόδευσης, που οδηγεί σε καταστρατήγηση άλλων σχετικών με τις προσλήψεις στους ΟΤΑ διατάξεων νόμων, προκαλώντας στρεβλώσεις, ανισότητες και αδικίες.

Και τούτα επιβεβαιώνονται και από την τακτική της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ. να προσλαμβάνει συνεχώς τα τελευταία χρόνια προσωπικό ΑμΕΑ, μέσω ειδικών προγραμμάτων, με διαδικασίες, ωστόσο, που έχουν προκαλέσει καταγγελίες, για θέματα διαφάνειας και αξιοκρατίας, καθώς και την επέμβαση αρμόδιων δικαστικών αρχών. Στη συνέχεια, με αποφάσεις του Διοικητικού της Συμβουλίου και κατά πρακτική που τείνει να παγιωθεί, η συγκεκριμένη δημοτική Επιχείρηση μετατρέπει τις συμβάσεις αυτές σε αορίστου χρόνου, επικαλούμενη σχετικές διατάξεις νόμου αλλά και δικές της πάγιες ανάγκες. Ανάγκες, βέβαια, που καθόλου δε συμβαδίζουν με την απόσπαση αργότερα, ως είθισται, μέρους του συγκεκριμένου προσωπικού σε υπηρεσίες του Δήμου!!

Να διευκρινιστεί πως ουδεμία αντίρρηση υφίσταται για την πρόσληψη και απασχόληση και στη ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ. του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού προσωπικού ΑμΕΑ, με βάση σχετικούς νόμους ή αντίστοιχα προγράμματα, εφόσον, βέβαια, εφαρμόζονται προς τούτο διαδικασίες διαφανείς και αξιοκρατικές. Ουδεμία, ακόμα, αντίρρηση υφίσταται και για την παράταση της απασχόλησης του συγκεκριμένου προσωπικού, εφόσον εξακολουθούν να υφίστανται οι ανάγκες για τις οποίες προσλήφθηκαν, το επιτρέπουν οι δυνατότητες της Επιχείρησης και πληρούνται και οι λοιπές από το νόμο τιθέμενες προϋποθέσεις.

Τα παραπάνω, όμως, δε έχουν (και ούτε πρέπει) να κάνουν με τις ανάγκες σε μόνιμο προσωπικό τόσο της ίδιας της Επιχείρησης όσο και του Δήμου, οι θέσεις των οποίων δεν πρέπει να καταλαμβάνονται με μεθοδεύσεις, όπως αυτές που ανωτέρω περιγράφηκαν και καταδεικνύονται, αλλά να καλύπτονται σύμφωνα με τους αντίστοιχους Κανονισμούς αλλά και τις προβλεπόμενες από το νόμο (2190/94) και μέσω ΑΣΕΠ διαδικασίες και κριτήρια προσλήψεων, αφού, βέβαια, προηγηθεί κατάλληλος σχεδιασμός και προγραμματισμός.      Κάθε άλλη διαδικασία περιορίζει τη συνταγματικά κατοχυρωμένη ελεύθερη και ισότιμη πρόσβαση όλων στην εργασία, δημιουργεί «βιομηχανίες» προσλήψεων «ημετέρων» και μόνο άδικη και αναξιοκρατική μπορεί να χαρακτηριστεί.

Αυτά είναι, μήπως, που θέλουν και επιδιώκουν κάποιοι; Ας ενημερώνονται, τουλάχιστο, οι δημότες….

Γιώργος Δ. Καραβίδας,

Δημοτικός Σύμβουλος (Ενωτική Πρωτοβουλία), μέλος ΔΣ  ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ.
Total
0
Shares