Χρήσιμα τηλέφωνα Μουζακίου

Κέντρο Υγείας Μουζακίου: Τηλ.: 24453 50000

Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας: Τηλ.: 24413 51555


Αστυνομικό Τμήμα Μουζακίου: Τηλ.:  24450 42101

Πυροσβεστική Υπηρεσία Μουζακίου: Τηλ.: 24450 43199


Ταξί Μουζακίου (ΠΙΑΤΣΑ): Τηλ.: 24450 41777

Ταξί Μαυρομματίου (ΠΙΑΤΣΑ): Τηλ.: 24450 97444


ΚΕΠ Μουζακίου: Τηλ.: 24453 50200

ΚΕΠ Αγναντερού: Τηλ.: 24413 53320

ΚΕΠ Φαναρίου: Τηλ.: 24413 52421


ΚΤΕΛ Καρδίτσας (Μουζάκι): Τηλ.: 24450 41221

ΚΤΕΛ Καρδίτσας: Τηλ.: 24410 21001

ΚΤΕΛ Τρικάλων: Τηλ.:24310 73130