Ασ. Σκόνδρα: «η αγροτοκτηνοτροφία μπορεί να αναπτυχθεί και πρέπει να στηριχθεί» 

 Ασ. Σκόνδρα: «η αγροτοκτηνοτροφία μπορεί να αναπτυχθεί και πρέπει να στηριχθεί» 

«Οφείλουμε,  να βρούμε τρόπους, ώστε να καταστήσουμε την παραγωγική διαδικασία του πρωτογενή τομέα ελκυστική, κυρίως στους νέους, που σήμερα αποφεύγουν το επάγγελμα του αγρότη, διότι το υψηλό καλλιεργητικό κόστος, ο μικρός και πολυκερματισμένος κλήρος, τα μικρά περιθώρια κέρδους, η έκθεσή του σε απρόβλεπτες καιρικές συνθήκες, η δημιουργία καρτέλ, η γενική ανασφάλεια και οι αθέμιτες πρακτικές, τους έχουν απομακρύνει», τόνισε από το βήμα της Βουλής η Βουλευτής κ. Ασημίνα Σκόνδρα, στη συζήτηση του Νομοσχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές  στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων.

Μεταξύ άλλων ανέφερε:

«Συζητάμε μία σημαντική νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που ειδικά για τους Βουλευτές της Περιφέρειας, ο τομέας αρμοδιοτήτων του, αποτελεί την αιχμή του δόρατος, στις προτεραιότητες μας.

Σε περιοχές  όπως στην Περιφέρειά μου τη Καρδίτσα, η αγροτοκτηνοτροφία, αποτελεί τον βασικό πυλώνα της τοπικής οικονομίας και από την ευρωστία της, συμπαρασύρεται ολόκληρος ο κύκλος οικονομικών δραστηριοτήτων του Νομού. Όπου ο πρωτογενής τομέας πρωταγωνιστεί και είναι κερδοφόρος, η τοπική οικονομία, αναπτύσσεται και το βιοτικό επίπεδο ανεβαίνει.

Έχοντας υπηρετήσει, επί 32 έτη τον πρωτογενή τομέα, και εν μέρει τον δευτερογενή, αφενός γνωρίζω καλά το μόχθο, την αγωνία, την εκμετάλλευση πολλές φορές, την αδυναμία προγραμματισμού, την ανασφάλεια των γεωργών και των κτηνοτρόφων που σημειωτέων 365 ημέρες το χρόνο, κοπιάζουν δίπλα στα ζώα τους.

Αφετέρου, έχω αποτυπώσει πάγια θέση, ότι η αγροτοκτηνοτροφία, μπορεί να αναπτυχθεί πολύ περισσότερο και οφείλει να στηριχθεί, καθώς αποτελεί νευραλγικό τομέα της πατρίδας μας.

Μπορεί να εξασφαλίσει την αυτάρκεια της χώρας, ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσεων και ταυτόχρονα  παράγει σημαντικό πλούτο, για το εθνικό ΑΕΠ.

Με τον κύκλο εργασιών που καταγράφει, αποτελεί ατμομηχανή για ολόκληρο τον δευτερογενή και μεταποιητικό τομέα, που επίσης ζουν χιλιάδες οικογένειες, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της ελληνικής Περιφέρειας, και όχι μόνο.

Τρεις είναι οι βασικοί πυλώνες της ελληνικής οικονομίας. Ο τουρισμός, η αγροτική παραγωγή και οι τριτογενείς υπηρεσίες. Το να εστιάσουμε πολιτικά σε έναν από τους τρεις, αμελώντας την ανάπτυξη και ενδυνάμωση της πρωτογενούς παραγωγής, θα αποβεί μοιραίο, για τις επόμενες γενιές.

 Δεν πρέπει, άλλωστε να μας διαφεύγει, ότι η Ελλάδα παραδοσιακά, συγκαταλέγεται στις γεωργικές χώρες, λόγω της ξεχωριστής εδαφολογικής της σύνθεσης, του μεσογειακού κλίματος και του ήλιου.

Είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε, ότι σε μία εξωγενή κρίση, όπως η πανδημία που βιώνουμε σήμερα, αλλά και σε μία οικονομική κρίση, όπως την διανύσαμε πρόσφατα, η δυνατότητα να παράγεις, να μεταποιείς και να προμηθεύεις τον λαό σου, με αγαθά και τρόφιμα, χωρίς να εξαρτάσαι από τρίτους, σε καθιστά κυρίαρχο και ανεξάρτητο.

Σε όλες όμως τις εποχές, η πρωτογενής παραγωγή έχει εξέχουσα θέση, στις εξαγωγές και το εμπορικό ισοζύγιο.

Το 2013, στις Βρυξέλλες, η Πράσινη Βίβλος της αγροτικής πολιτικής,  κατέγραψε τις ανισορροπίες στη διαπραγματευτική ισχύ, που υπάρχει μεταξύ προμηθευτών και αγοραστών γεωργικών προϊόντων και τροφίμων.

Κάτι, που οι αγρότες παραγωγοί καταγράφουν συστηματικά στη καθημερινότητα τους, εδώ και πολλές δεκαετίες.

Ασυμμετρίες  που οδηγούν σε αθέμιτες πρακτικές, εις βάρος συνήθως των παραγωγών και θέτουν σε κίνδυνο, την ομαλή λειτουργία της αγοράς, καθιστώντας  ευάλωτη, την εφοδιαστική αλυσίδα αγροτικών προϊόντων.

Ένα βασικό πρόβλημα, που αντιμετωπίζουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι μας, αφορά σε εκείνες τις αθέμιτες πρακτικές, που εκτοξεύουν μεν τις τιμές των προϊόντων για τον καταναλωτή, παραμένει όμως το χαμηλό κέρδος για τον παραγωγό. Εξ ου και το γνωστό: «Ψαλίδα, από το χωράφι στο ράφι».

Παράλληλα, με αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, οι ισχυροί επιβάλλουν όρους ασύμφορους για τους αδύναμους παραγωγούς και πέραν του ηθικού ζητήματος, καθιστούν την αγροτική και κτηνοτροφική διαδικασία μη ελκυστική.

Η εν λόγω κατάσταση, αφορά το σύνολο των αγροτών στην Ευρώπη και έκανε αναγκαία την θέσπιση, ενός ενιαίου ευρωπαϊκού ρυθμιστικού πλαισίου.

Δύναται  να εφαρμοστεί αποτελεσματικά, με κοινούς κανόνες και κοινές πρακτικές, ώστε τα κράτη μέλη να μην έχουν διαφορετικά – μη εναρμονισμένα – πλαίσια προστασίας, σε επίπεδο εθνικών νομοθεσιών.

Σήμερα, ενσωματώνεται στο εθνικό μας δίκαιο, η Οδηγία 633 του 2019 του Ε.Σ. και ρυθμίζονται ζητήματα, προστασίας των παραγωγών και των εμπόρων από αθέμιτες πρακτικές, αφού στη χώρας μας υπήρχαν διάσπαρτες διατάξεις, σε διάφορους νόμους, δημιουργώντας ένα εξαιρετικά δυσλειτουργικό πλαίσιο προστασίας.

Οι νέες ρυθμίσεις που εισάγονται, έχουν στόχο:

-Να προστατεύσουν τους παραγωγούς, τους συλλόγους και τους συνεταιρισμούς, τους μεταποιητές και τους μικρότερους εμπόρους.

-Να δημιουργήσουν δίκτυο συνεργασίας και συντονισμού των αρχών των Κρατών-Μελών, για την αντιμετώπιση φαινομένων αθέμιτων πρακτικών.

-Να εφαρμόσουν ενιαίο ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο προστασίας, που τα Κράτη-Μέλη, μπορούν να αυστηροποιήσουν περαιτέρω, εφόσον το κρίνουν αναγκαίο.

-Την ενιαία, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, νομική αναγνώριση και απαγόρευση συγκεκριμένων, ήδη γνωστών, μορφών αθέμιτης πρακτικής, συνολικά 16 στον αριθμό.

Οι 10 απαγορεύονται υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, ενώ οι υπόλοιπες 6 απαγορεύονται, εκτός εάν προηγουμένως έχουν συμφωνηθεί, με σαφείς και αδιαμφισβήτητους όρους.

Για να εξασφαλιστεί, η ορθή εφαρμογή των ρυθμίσεων, το Υπουργείο συστήνει  εξειδικευμένη Επιτροπή, Καταπολέμησης Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών.

Από κοινού με την Επιτροπή Ανταγωνισμού, θα είναι αρμόδιες για την επιβολή των απαγορεύσεων και ταυτόχρονα, θεσπίζεται μηχανισμός καταγγελιών, διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων και επιβολής κυρώσεων.

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει διατάξεις, που βελτιώνουν υφιστάμενες ρυθμίσεις και καλύπτουν νομικά κενά.

Θα σταθώ σε ένα σημείο, και να ευχαριστήσω τον κ. Υπουργό, διότι όπως ήδη του είχα αναφέρει, αφορά και μεγάλο αριθμό συμπολιτών μου αγροτών στη Καρδίτσα.

Δίνεται στους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες η δυνατότητα, να συνάπτουν και να ανανεώνουν συμβάσεις ΑΔΑ, δανείων δηλαδή από τις τράπεζες, εν όψη της νέας καλλιεργητικής περιόδου, μέχρι 25.000 ευρώ, και την κάρτα του αγρότη, χωρίς να προσκομίσουν ασφαλιστική ενημερότητα, διευκολύνοντας τους τα μέγιστα.

Με την ενσωμάτωση της Οδηγίας 633 του Ε. Σ., καλύπτεται η επιτακτική ανάγκη προστασίας της εφοδιαστικής αλυσίδας τροφίμων.

Οφείλουμε, όμως, να βρούμε τρόπους, ώστε να καταστήσουμε τη παραγωγική διαδικασία του πρωτογενή τομέα ελκυστική, κυρίως στους νέους, που σήμερα αποφεύγουν το επάγγελμα του αγρότη, διότι το υψηλό καλλιεργητικό κόστος, ο μικρός και πολυκερματισμένος κλήρος, τα μικρά περιθώρια κέρδους, η έκθεση του σε απρόβλεπτες καιρικές συνθήκες, η δημιουργία καρτέλ, η γενική ανασφάλεια και οι αθέμιτες πρακτικές, που συζητούμε σήμερα, τους έχουν απομακρύνει.

Και μην ξεχνάμε, ότι ο πρωτογενής, ο δευτερογενής και μεταποιητικός τομέας, μπορεί να δημιουργήσει εκατοντάδες χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας, που τις έχουμε απολύτως ανάγκη.

Όσοι από το ΣΥΡΙΖΑ, σήμερα κόπτεστε για τον αγροτικό κόσμο, να ξέρετε ότι οι αγρότες δεν ξεχνούν, τις επιπτώσεις της διακυβέρνησής σας στον τομέα τους. Ούτε ξεχνούν ότι δεν ψηφίσατε, τα μέτρα στήριξης τους που έφερε η κυβέρνηση για τον covid, ούτε για τις αποζημιώσεις τους από φυσικές καταστροφές, όπως ο «ΙΑΝΟΣ» στην Καρδίτσα.

Αντίθετα η ΝΔ, παραδοσιακά, πιστεύει και επενδύει στην αγροτική παραγωγή. Πάντα βρίσκεται δίπλα στην αγροτιά και τώρα είναι στις προτεραιότητες του Κ. Μητσοτάκη και της κυβέρνησής του, η στήριξη, η ανάπτυξη και η άνθιση του πρωτογενή τομέα.

Με σοβαρό σχεδιασμό, με στρατηγική, με αξιοποίηση των προγραμμάτων, όλων των χρηματοδοτικών εργαλείων, με καινοτομίες, άρση εμποδίων και στρεβλώσεων, ώστε να γίνει το απαραίτητο άλμα στο αύριο».
Total
0
Shares