3.000.000€ για την «Μελέτη Αρδευτικών Δικτύων Σμοκόβου»

 

Δημοσιεύτηκε χθές στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ

diavgeia Katsavria Αυτό είναι απόσπασμα από το έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με το οποίο ο κ. Χρήστος Σπίρτζης δρομολογεί οριστικά τη χρηματοδότηση των 7.000.000€ για τη «Μελέτη Αρδευτικών Δικτύων Σμοκόβου» και την εν συνεχεία εκτέλεση του έργου.

Πρόκειται για δικαίωση των προσπαθειών να αυξηθεί η αγροτική παραγωγή, να μειωθεί το κόστος παραγωγής, να μειωθούν οι σπατάλες σε αρδευτικό νερό, να εξαλειφθούν οι ανισότητες ανάμεσα στους αγρότες, να αυξηθεί η παραγωγικότητα, η απασχόληση και το εισόδημα των παραγωγών.

Οι αλλεπάλληλες Επίκαιρες Ερωτήσεις μας στη Βουλή, τα υπομνήματα και οι συχνές και πυκνές συναντήσεις μας με τους υπουργούς και στελέχη των Υπουργείων Υποδομών και Αγροτικής Ανάπτυξης, έπιασαν τόπο.

Σύμφωνα και με την απόφαση, η Μελέτη θα περιλαμβάνει:

  • Υδρολογική διερεύνηση των δυνατοτήτων του ταμιευτήρα Σμοκόβου – Διαχείριση υδατικού δυναμικού
  • Έργα ενίσχυσης του υδατικού δυναμικού του ταμιευτήρα Σμοκόβου από γειτονικές λεκάνες
  • Επικαιροποίηση της Προμελέτης και Οριστική Μελέτη των Αρδευτικών Δικτύων των ζωνών Σ1 έως Σ8 και Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
  • Μελέτη των έργων υδροληψίας – ρύθμισης για την τροφοδότηση όλων των δικτύων των ζωνών Σ1 έως Σ8

Κυρίαρχο όφελος από την κατασκευή του έργου συνιστά :

  • Η αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης νερού από τις καλλιεργούμενες εκτάσεις Σμοκόβου, μέσω του σχεδιασμού εκσυγχρονισμένων εγγειοβελτιωτικών έργων υψηλής αποδοτικότητας και χαμηλής σχετικής κατανάλωσης ύδατος.
  • Η βελτίωση της διαχείρισης των χρησιμοποιούμενων υδατικών πόρων για την άρδευση της περιοχής των αρδευτικών δικτύων Σμοκόβου αλλά και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, στις εκτάσεις κατάντη του ταμιευτήρα Σμοκόβου.

Χρυσούλα Κατσαβριά – Σιωροπούλου

Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Καρδίτσας

www.katsavria.gr

 

 Total
0
Shares