Τσίγκας Μουζάκι Καρδίτσας

Υποβολή δηλώσεων συγκομιδής σταφυλιών οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για το έτος 2023

Υποβολή δηλώσεων συγκομιδής σταφυλιών οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για το έτος 2023 - Εγγραφή αμπελοτεμαχίων μικρής έκτασης στο Αμπελουργικό Μητρώο - Υποβολή αιτήσεων για την απόκτηση αδειών νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για το έτος 2023 - άδειες για νέες αμπελοφυτεύσεις

Συμπλήρωση και υποβολή δηλώσεων συγκομιδής σταφυλιών οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για το έτος 2023, μέσω των ψηφιακών εφαρμογών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Υπ.Α.Α.Τ.)

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Καρδίτσας, σε εφαρμογή του υπ’ αριθμ. 2989/288051/29-9-2022 εγγράφου του Υπ.Α.Α.Τ. και των άρθρων 14 και 15 της υπ’ αριθμ. 2454/235853/20-9-2019 Υ.Α. (ΦΕΚ 3673Β, ΑΔΑ Ω17Θ4653ΠΓ-0Ο3), γίνονται γνωστά τα εξής:

Καλούνται οι αμπελουργοί του νομού μέχρι και την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2023 (καταληκτική ημερομηνία) να υποβάλλουν ηλεκτρονικά δήλωση συγκομιδής αμπελοοινικών προϊόντων για την τρέχουσα αμπελουργική περίοδο μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας «Δήλωση Συγκομιδής Αμπελουργικών Προϊόντων» της επίσημης ιστοσελίδας του Υπ.Α.Α.Τ www.minagric.gr (www.minagric.gr → ψηφιακές υπηρεσίες → δήλωση συγκομιδής Αμπελουργικών προϊόντων → σύνδεση).

Η εν λόγω δήλωση αφορά όλα τα αμπελοτεμάχια της γεωργικής εκμετάλλευσης και είναι υποχρεωτική και για τις περιπτώσεις μηδενικής παραγωγής νεαρών φυτειών και για τις περιπτώσεις ολοκληρωτικής καταστροφής της ετήσιας παραγωγής από ακραία καιρικά φαινόμενα  και άλλα αίτια καταστροφής σύμφωνα με τον Καν. 1308/2013, τον κατ’ εξουσιοδότηση Καν.(ΕΕ) 273/2018 καθώς και τον εκτελεστικό Καν.(ΕΕ) 274/2018.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, στις περιπτώσεις μη υποβολής των δηλώσεων συγκομιδής εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας επιβάλλονται κυρώσεις που έχουν τη μορφή χρηματικού προστίμου σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στο ν.4235/2014 (ΦΕΚ 32 Α/11-2-2014).

Απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης συγκομιδής και παραγωγής αποκλειστικά και μόνον οι αμπελουργοί των οποίων το σύνολο της αμπελουργικής τους εκμετάλλευσης με οινοποιήσιμες ποικιλίες είναι μέχρι και ένα (1) στρέμμα, το παραγόμενο προϊόν τους προορίζεται αποκλειστικά για οικογενειακή κατανάλωση και δεν διατίθεται και ούτε πρόκειται να διατεθεί στο εμπόριο με οποιαδήποτε μορφή. Eάν όμως επιθυμούν να προχωρήσουν σε απόσταξη, είναι απαραίτητο να υποβάλλουν δήλωση συγκομιδής –πεδίο «ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ» → «ΑΠΟΣΤΑΞΗ».  

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο Αμπελουργίας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Καρδίτσας, στα τηλέφωνα 24413 55249 και 24413 55224 (αρμόδιος γεωπόνος ο κ. Ε. Γκαραβέλος).
Total
0
Shares
Previous Article
Agorastos avgenakis 1

Γενναία μέτρα στήριξης των πληγέντων παραγωγών ανακοίνωσε το ΥΠΑΑΤ μετά από συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας 

Next Article
Πωλείται ελαιώνας στους Γόμφους

Πωλείται ελαιώνας στους Γόμφους

Related Posts