Τσίγκας Μουζάκι Καρδίτσας

Υποβολή δικαιολογητικών για αποτίμηση ζημιών στις αγροτικές επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις

daniel plhmmyres vlochos
2023 09 12 ΒΛΟΧΟΣ

Υποβολή δικαιολογητικών για αποτίμηση ζημιών στις αγροτικές επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις

Υποβολή δικαιολογητικών για αποτίμηση ζημιών στις αγροτικές επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών και κατόχων αγροτικών εκμεταλλεύσεων  από την κακοκαιρία «ΝΤΑΝΙΕΛ» της 6ης Σεπτεμβρίου 2023, στην Π.Ε. Καρδίτσας.

Από τον Συντονιστή Κρατικής Αρωγής Π.Ε. Καρδίτσας  σχετικά με την κατάθεση δικαιολογητικών για την καταβολή αποζημιώσεων για τις ζημιές σε αγροτικές επιχειρήσεις και αγροτικές εκμεταλλεύσεις  από την κακοκαιρία «ΝΤΑΝΙΕΛ», γίνονται γνωστά τα εξής:

 Όλοι οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και οι κάτοχοι αγροτικών εκμεταλλεύσεων οι οποίοι υπέβαλαν δήλωση ζημιάς σε γεωργικές γαίες, πάγιο κεφάλαιο, πρώτες ύλες και αποθηκευμένα προϊόντα στους ανταποκριτές του ΕΛΓΑ, υποχρεωτικά θα υποβάλουν φάκελο πληρωμής στη Διεύθυνση Αγροτικής  (ΔΑΟ) ΠΕ Καρδίτσας.

Προκειμένου οι επιτροπές καταγραφής και αποτίμησης των ανωτέρω ζημιών να προχωρήσουν στην αποτίμησή τους, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν (εφόσον δεν κατέθεσαν) στη ΔΑΟ Π.Ε. Καρδίτσας, επί της Λ. Δημοκρατίας 46, στην Καρδίτσα, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση για καταβολή αποζημίωσης (χορηγείται από την ΔΑΟ)
  2. Δήλωση ΟΣΔΕ 2023
  3. Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων
  4. Υπεύθυνη δήλωση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής (χορηγείται από την ΔΑΟ)
  5. Συγκεντρωτική κατάσταση των γεωργικών γαιών, του παγίου κεφαλαίου, των αποθηκευμένων προϊόντων και των πρώτων υλών που υπέστησαν ζημιές και αποτίμηση της ζημιάς  κατά  κατηγορία
  6. Φωτογραφίες ή βίντεο όπου αποτυπώνεται το μέγεθος της ζημιάς (εφόσον υπάρχουν)
  7. Εκτύπωση ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού

Επί πλέον:

Για τα αγροτεμάχια που διαβρώθηκαν ή καλύφθηκαν με φερτά υλικά:

Δελτίο παροχής υπηρεσιών από τον κάτοχο του μηχανήματος καθαρισμού και τους κατόχους φορτηγών  αυτοκινήτων απομάκρυνσης των φερτών υλικών (εφόσον έγινε η αποκατάσταση).

-Για τα ενοικιαζόμενα αγροτεμάχια που διαβρώθηκαν ή καλύφθηκαν με φερτά υλικά δικαιούχοι είναι οι ενοικιαστές, οι οποίοι υποχρεούνται να καταθέσουν :

α. Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής (χορηγείται από τη ΔΑΟ) και

β. Υπεύθυνη Δήλωσή τους με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής (χορηγείται επίσης από τη ΔΑΟ).

καθώς και να αποκαταστήσουν τις ζημιές στα αγροτεμάχια μέχρι τις 06 Σεπτεμβρίου 2025.

Για αντλίες, ηλεκτροκινητήρες, πετρελαιοκινητήρες, συστήματα άρδευσης και λοιπό πάγιο εξοπλισμό:

Τιμολόγιο αγοράς του παγίου εξοπλισμού που καταστράφηκε ή τιμολόγιο επισκευής του (εφόσον επισκευάσθηκε)

Για πρώτες ύλες που καταστράφηκαν (λιπάσματα, ζωοτροφές, κλπ): Τιμολόγιο αγοράς τους

Για αγροτικά μηχανήματα και αγροτικά αυτοκίνητα: Άδεια κυκλοφορίας , ασφάλεια και τιμολόγιο επισκευής (εφόσον επισκευάσθηκαν)

Για γεωτρήσεις:

Άδεια χρήσης νερού ή φωτοτυπία της σχετικής αίτησης  με τον αριθμό πρωτοκόλλου   και φωτοτυπία πρόσφατου λογαριασμού ρεύματος

Για παρόχθια αντλητικά συγκροτήματα:

Βεβαίωση άρδευσης (χορηγείται από τους Δήμους ή τους ΤΟΕΒ) και φωτοτυπία πρόσφατου λογαριασμού  ρεύματος.

Για τυχόν διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται  στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Καρδίτσας στα τηλέφωνα 24413 55202,203.

Καρδίτσα, 19 Ιανουαρίου 2024

Ο Συντονιστής Κρατικής  Αρωγής ΠΕ Καρδίτσας

Χρήστος Σταμούλης
Total
0
Shares
Previous Article
siragga Paiaodendro Argithea

Άμεσες παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας στο δρόμο Καρδίτσας – Αρτας, στο ύψος των σηράγγων της ΔΕΗ και ασφαλτόστρωση στη θέση «5 Αδέλφια»

Next Article
Ask Iapwniki basket leage

Α.Σ. Καρδίτσας ΙΑΠΩΝΙΚΗ: Σύνθημα νίκης για το ματς διπλής βαθμολογικής σημασίας με το Μαρούσι!