Υποβλήθηκε ο φάκελος Α’ LEADER / CLLD της Π.Ε. Καρδίτσας

Αναπτυξιακή Καρδίτσας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α.

Υποβλήθηκε την Τρίτη 19 Ιουλίου 2016 στην ΕΥΔ ΠΑΑ 2014-2020 από την υποψήφια Ομάδα Τοπικής Δράσης ΑΝ.ΚΑ Α.Ε., ο φάκελος Α’ του σχεδίου Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης με την Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων CLLD / LEADER της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Μετά από πολύμηνη κοινωνική διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς και τις ενέργειες ενημέρωσης του τοπικού πληθυσμού που οργανώθηκαν με τη διαδικασία της «εκ των κάτω προς τα πάνω» προσέγγισης, η Α΄ φάση του σχεδιασμού κατέληξε τόσο στο εταιρικό σχήμα που θα διαχειριστεί την εφαρμογή του τοπικού προγράμματος όσο και στην περιοχή εφαρμογής του.

Συγκεκριμένα, το επίπεδο λήψης απόφασης συγκροτεί πενταμελής Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος, μετά από απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας, στην οποία εκπροσωπούνται με έναν εκπρόσωπο, η ΠΕΔ Θεσσαλίας, η Περιφέρεια Θεσσαλίας, το Επιμελητήριο Καρδίτσας, η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας και η Ένωση Πολιτιστικών Συλλόγων Ν. Καρδίτσας.

Η παραπάνω σύνθεση εκπληρώνει τα κριτήρια συμμετοχής τόσο των δημόσιων φορέων όσο και φορέων που εκπροσωπούν ιδιωτικά συλλογικά συμφέροντα σύμφωνα με την Πρόσκληση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Μετά τις αποφάσεις και των έξι Δημοτικών Συμβουλίων, ως περιοχή εφαρμογής ορίστηκε το σύνολο της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας με μόνη εξαίρεση το σχέδιο πόλης της Καρδίτσας. Η περιοχή εφαρμογής LEADER / CLLD περιλαμβάνει και τις 144 Δημοτικές / Τοπικές Κοινότητας της Καρδίτσας, έχει έκταση 2.630,36 km2 και μόνιμο πληθυσμό 76.488 κατοίκους (ΕΛΣΤΑΤ 2011).

Το επόμενο διάστημα και μέχρι τις 16-09-2016 η ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. θα διαμορφώσει τη στρατηγική τοπικής ανάπτυξης (άξονες προτεραιότητας, δράσεις, παρεμβάσεις, δικαιούχοι, ποσοστά ενίσχυσης) μετά από κοινωνική διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς και θα υποβάλλει το τελικό σχέδιο Τοπικού Προγράμματος LEADER / CLLD ύψους δημόσιας δαπάνης οκτώ εκατομμυρίων Ευρώ με περιεχόμενο που θα απαντά στην αναπτυξιακή υστέρηση της περιοχής και στις προκλήσεις του μέλλοντος και θα αφορά τόσο τους ιδιώτες, τα συλλογικά σχήματα όσο και τους δημόσιους φορείς της περιοχής μας.

Αλεξάκος Φώτιος
Πρόεδρος Δ.Σ. ΑΝ.ΚΑ Α.Ε.
Total
0
Shares