Υποτροφίες από την Περιφέρεια Θεσσαλίας σε συνεργασία με τον Εκπαιδευτικό Όμιλο «ΞΥΝΗ»

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Θεσσαλίας σε συνεργασία με τον Εκπαιδευτικό Όμιλο «ΞΥΝΗ» προσφέρει τη δυνατότητα 7 υποτροφιών, ενισχύοντας το δικαίωμα όλων των νέων στην εκπαίδευση, σε μια ιδιαίτερη δύσκολη οικονομική περίοδο για τη χώρα μας, στοχεύοντας να δώσει πνοή στα όνειρα νέων ανθρώπων για σπουδές, απαλείφοντας το εμπόδιο της οικονομικής δυσπραγίας που βιώνουν οι οικογένειές τους.

Πιο συγκεκριμένα, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας παρέχεται :

 Μία ( 1 ) πλήρης – διετής – υποτροφία στο Ι. ΙΕΚ ΞΥΝΗ, σε όποιον από τους 19 Τομείς Σπουδών επιλέξουν οι δικαιούχοι.
 Μία ( 1 ) πλήρης – τριετής – υποτροφία στο MEDITERRANEAN COLLEGE, σε πρόγραμμα επιλογής των δικαιούχων.
 Πέντε ( 5 ) πλήρεις – ετήσιες – υποτροφίες στο ΚΕΑΣ ΞΥΝΗ ( Κέντρο Διά Βίου Μάθησης 1 ), επίσης σε πρόγραμμα που θα επιλέξουν οι δικαιούχοι.

Η έντυπη αίτηση, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων χορηγούνται από τα γραφεία της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Θεσσαλίας ( Διοικητήριο, αρμόδιος υπάλληλος κ. Σταύρος Αχ. Χατζηλάκος, τηλέφωνα επικοινωνίας : α) σταθερό 2413/506216 και β) κινητό 6981/316991) και υπάρχουν αναρτημένα στην επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας www.thessaly.gov.gr

Υποβάλλεται πρωτότυπο, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο μαζί με τα ακόλουθα δ ι κ α ι ο λ ο γ η τ ι κ ά :

1. Aντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου.
2. Απολυτήριο Λυκείου………………………………………
3. Αποδεικτικό μονίμου κατοικίας.
4. Aντίγραφο τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος ( οικονομικό έτος 2015 ).
5. Έγγραφα που να αποδεικνύουν την ύπαρξη ειδικών λόγων ( πολυτεκνία, αδελφός/η φοιτητής/τρια ή στρατιώτης, απώλεια γονέα, ανεργία γονέα, γονείς σε διάσταση ή διαζευγμένοι, σοβαροί λόγοι υγείας του ίδιου του ενδιαφερόμενου ή μελών της οικογένειας, άλλοι έκτακτοι λόγοι που βαρύνουν οικονομικά την οικογένεια κ.λ.π.).

Αιτήσεις γίνονται δεκτές έως και τις 04/10/2015 στα γραφεία της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Θεσσαλίας (2ος όροφος, γραφείο 2.16 ).

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα συνταχθεί κατάλογος αυτών που πληρούν τις προϋποθέσεις, καθώς και των επιλαχουσών. Σε κάθε περίπτωση, όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερώνονται τηλεφωνικά και ηλεκτρονικά για την τύχη του αιτήματός τους.

Τα προσωπικά δεδομένα των ωφελούμενων προορίζονται για χρήση μόνο από την Επιτροπή επιλογής των δικαιούχων, δεν θα υποστούν περαιτέρω επεξεργασία και θα τηρηθεί αυστηρά το απόρρητο. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης ο φάκελος των δικαιολογητικών θα είναι στη διάθεση των αιτούντων.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Η μη προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών αποτελεί λόγο αποκλεισμού από το πρόγραμμα.

Π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς :

Για πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής :

 Περιφέρεια Θεσσαλίας, Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας, Διοικητήριο, Τ.Κ. 4110, τηλέφωνα α) σταθερό 2413/506216

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους Τομείς Σπουδών :

 ΙΕΚ ΞΥΝΗ – ΚΕΑΣ ΞΥΝΗ Αθήνας: Πατησίων 31, τηλέφωνο 210 5279500.
 ΙΕΚ ΞΥΝΗ – ΚΕΑΣ ΞΥΝΗ Πειραιά: Φίλωνος 39, τηλέφωνο 210 4120714.
 ΙΕΚ ΞΥΝΗ – ΚΕΑΣ ΞΥΝΗ Γλυφάδας: Λ. Βουλιαγμένης 57, τηλ. 210 9640117.
 ΙΕΚ ΞΥΝΗ – ΚΕΑΣ ΞΥΝΗ Θεσσαλονίκης: Βαλαωρίτου 9, τηλ. 2310 552406.
 Mediterranean College Αθήνας: Πατησίων 107 & Πελλήνης 8, 210 8899600.
 Μediterranean College Θεσσαλονίκης: Εγνατίας 2-4, 2310 287779.
 www.iek-xini.edu.gr, www.medcollege.edu.gr, www.keasxini.edu.gr
Total
0
Shares