Υπογράφηκε η σύμβαση της «Γεωλογικής & Περιβαλλοντικής μελέτης επέκτασης οικισμού Αγ. Βησσαρίωνα»

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ - ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΠΥΛΗΣ

 

Στα πλαίσια των ενεργειών του Δήμου Πύλης με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στην Πύλη και στους οικισμούς του Δήμου στα πλαίσια των εγκεκριμένων ΣΧΟΑΠ και ΓΠΣ μετά:

  1. Την μελέτη πολεοδόμησης και επέκτασης της πόλης της Πύλης
  2. Την μελέτη του ΣΧΟΑΠ Πινδέων.
  3. Την Γεωλογική μελέτη του οικισμού Ροπωτού

Υπογράφηκε στις 27-11-2019 μεταξύ του Δημάρχου Πύλης κ. Κων/νου Μαράβα και της Σύμπραξης Γραφείων “ΑΝΕΣΤΗΣ Σ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΣΤΑΠΠΑΣ”, το Συμφωνητικό Ανάθεσης Εκπόνησης Μελέτης με Τίτλο: «ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓ. ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ύστερα από τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για τη Σύναψη Δημόσιων Συμβάσεων Μελετών κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Έτσι υλοποιείται η πρόταση του ΓΠΣ που προτείνει «τον οικισμό του Αγ. Βησσαρίωνα ως συμπληρωματικού αγροτικού κέντρου προς την έδρα του Δήμου, και λήψη μέτρων για τη συγκράτηση του πληθυσμού, με διατήρηση – ανάδειξη- προβολή την πολιτιστικής κληρονομιάς και ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας με ένταξη στο συνολικό δίκτυο εναλλακτικού τουρισμού (θρησκευτικός, αρχαιολογικός, αγροτικός, φυσιολατρικός, οικολογικός, πολιτιστικός, κ.λ.π.) και σε προγράμματα ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών (ξενώνες, τοπικές συλλογές, βιβλιοθήκες, πο­λιτιστικά κέντρα, κτλ.).
Total
0
Shares
Previous Article
Εγκαινιάζεται το Ιστορικό Νομισματικό Λαογραφικό Μουσείο Δήμου Πύλης

Εγκαινιάζεται το Ιστορικό Νομισματικό Λαογραφικό Μουσείο Δήμου Πύλης

Next Article

Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης ΚΕΑ Δεκεμβρίου 2019 Πληρωμή πριν τις εορτές


Total
0
Share