Υπογραφή σύμβασης συνεργασίας Π.Ε.Ν.Α & Δ.Α.ΣΥ.ΚΟ.


ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στην υπογραφή σύμβασης συνεργασίας προχώρησαν την Κυριακή 01 Νοεμβρίου 2015 στην Καρδίτσα η «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ (Π.Ε.Ν.Α)», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Θεόδωρο Βασιλόπουλο και η Αστική μη Κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΚΟΙΝΣΕΠ» και το διακριτικό τίτλο Δ.Α.ΣΥ.ΚΟ., που εδρεύει στο Φανάρι Καρδίτσας και εκπροσωπείται από τον διαχειριστή Δημήτριο Καψάσκη.

Η συνεργασία έχει ως στόχο τη σύνταξη και υλοποίηση μιας κοινής στρατηγικής για τη βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη στην περιοχή παρέμβασης των συμβαλλομένων.

Μέσα από ένα κοινό πλάνο εργασίας μεταξύ τους, στοχεύετε η βαθύτατη μελέτη και ανάλυση των κλάδων της αγροτικής παραγωγής, της οικονομίας και του περιβάλλοντος καθώς και η ανάληψη κάθε είδους έργου και δραστηριότητας ικανής να πετύχει τους στόχους που θα τεθούν.

Βασική αποστολή της σύμπραξης είναι αφενός να αποτελέσει ένα στρατηγικό εργαλείο σχεδιασμού και προγραμματισμού, αφετέρου να καταστεί εκείνο το εργαλείο που θα είναι ικανό να υλοποιήσει τα έργα που θα προκύψουν μέσα από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Υπογραφή σύμβασης συνεργασίας Π.Ε.Ν.Α & Δ.Α.ΣΥ.ΚΟ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Η Π.Ε.Ν.Α. ως ανώτατο συντονιστικό όργανο των ΕΝΩΣΕΩΝ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ της Χώρας, επιθυμεί να προσφέρει ένα πλήρες πρόγραμμα υποστήριξης των ενώσεων νέων αγροτών – μελών της αλλά και όσων άλλων ενώσεων αγροτών ή φυσικών προσώπων το επιθυμούν.

Η εταιρία Δ.Α.ΣΥ.ΚΟ. οφείλει να αναλάβει τη μελέτη, την υλοποίηση και την οργάνωση υπηρεσιών στους τομείς που ορίζονται από την ανωτέρω σύμβαση συνεργασίας.

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ

Η παρούσα σύμβαση θα εφαρμοστεί στη γεωγραφική περιοχή ολόκληρης της Χώρας.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύμβαση θα ισχύει από την υπογραφή της και μέχρι τις 31/12/2020 με δυνατότητα να παραταθεί με κοινή συμφωνία μεταξύ των εταίρων σε συνάρτηση με τις ανάγκες που θα προκύψουν.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

 1. Για την Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Βασιλόπουλος Θεόδωρος

 2. Για το Δίκτυο Αναπτυξιακής Σύμπραξης Κοινσέπ
Ο Διαχειριστής
Καψάσκης Δημήτριος


Total
0
Shares
Previous Article

Είναι εθνικό μας χρέος να συνεχίσουμε να παράγουμε και να στηρίζουμε την παραγωγή

Next Article

Συνάντηση με την Επιτροπή Αγώνα των εργαζομένων στην ΤΡΙΚΚΗ είχε η βουλευτής Καρδίτσας του ΣΥΡΙΖΑ Παναγιώτα Βράντζα.

Total
0
Share