Τσίγκας Μουζάκι Καρδίτσας

Υπό όρους η λειτουργία των λαϊκών αγορών στο Δήμο Παλαμά

Υπό όρους η λειτουργία των λαϊκών αγορών στο Δήμο Παλαμά

Από την Πέμπτη 09/04/2020 και μέχρι την Πέμπτη 30/04/2020 η μέχρι ανακλήσεως της απόφασης, επιτρέπεται η λειτουργία των λαϊκών αγορών στο Δήμο Παλαμά μετά την απόφαση του Δημάρχου Γιώργου Σακελλαρίου.

Αναλυτικά η απόφαση:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΜΑ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 4.27 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/07-06- 2010)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Επιτρέπει την λειτουργία των λαϊκών αγορών στο όρια του Δήμου Παλαμά από Πέμπτη 09/04/2020 και μέχρι 30/04/2020 με τους πιο κάτω όρους:

• Στο χώρο της λαϊκής δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο επαγγελματίες από τον Νομό Καρδίτσας και παραγωγοί από τον Δήμο Παλαμά.

• Τα επιτρεπόμενα προς πώληση είδη είναι προϊόντα γης, θάλασσας και φυτά. Απαγορεύεται κάθε άλλο είδος βιομηχανικής παραγωγής με εξαίρεση τα χαρτικά, είδη καθαριότητας και απολύμανσης.

• Οι πάγκοι θα έχουν απόσταση τουλάχιστον 5 μ. ο ένας από τον άλλον και θα είναι κολλημένοι στο πεζοδρόμιο.

• Θα τηρούνται απαράβατα τα υγειονομικά μέτρα (γάντια, αντισηπτικά, μάσκες, καθαροί πάγκοι).

Οι έλεγχοι για την τήρηση των παραπάνω θα είναι αυστηροί και θα γίνονται από τα εποπτικά όργανα του Δήμου και από την αστυνομική αρχή. Όσοι επαγγελματίες ή παραγωγοί δεν τα τηρούν θα αποβάλλονται από τον χώρο.

Η παρούσα απόφαση ισχύει μέχρι 30/04/2020 ή μέχρι ανακλήσεως της.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΜΑ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ
Total
0
Shares