ΥΠΕΣ: Επιπλέον Υπηρεσίες ΟΤΑ πρέπει να παραμείνουν σε πλήρη λειτουργία


Εξαιρετικώς επείγουσα Εγκύκλιο εξέδωσε την Κυριακή 22 Μαρτίου ο Υπουργός Εσωτερικών, με αποδέκτες τους Δήμους και τις Περιφέρειες της Χώρας και αντικείμενο τη “Λειτουργία των υπηρεσιών των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού κατά τη διάρκεια εφαρμογής των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού”.

Υπενθυμίζουμε ότι αντίστοιχη Εγκύκλιο είχε αποστείλει και την 18η Μαρτίου, αποτυπώνοντας τότε ποιες κρίσιμες Υπηρεσίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρέπει απαραιτήτως να μείνουν σε πλήρη λειτουργία (θυμηθείτε: ΥΠΕΣ προς ΟΤΑ: Αυτές οι κρίσιμες Υπηρεσίες πρέπει να λειτουργούν ).

Η νέα Εγκύκλιος, όπως αναφέρει, έρχεται συμπληρωματικά στην προηγούμενη και προσθέτει τις εξής Υπηρεσίες:

– Διευθύνσεις Πληροφορικής των ΟΤΑ

– Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης – Αποχέτευσης – Δ.Ε.Υ.Α.

– Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων – Φ.Ο.Δ.Σ.Α

– Γενικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων – Γ.Ο.Ε.Β.

– Τοπικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων – Τ.Ο.Ε.Β.

Με δεδομένη τη σημασία των κρίσιμων αυτών Υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση βασικών αναγκών του κοινωνικού συνόλου, ο Υπουργός υπενθυμίζει:

– ότι στην κρίση του αρμοδίου οργάνου ανήκει η επιλογή της κατάλληλης οργάνωσης κάθε υπηρεσίας, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του αντικειμένου της, σε συνάρτηση με το διαθέσιμο προσωπικό, που θα κληθεί να καλύψει τις υπηρεσιακές ανάγκες,

– ότι το αρμόδιο όργανο δύναται είτε να καθορίσει την εκ περιτροπής αυτοπρόσωπη παρουσία των υπαλλήλων, είτε, εφόσον απαιτείται, την παροχή εργασίας σε βάρδιες, αποκλειστικά στο πλαίσιο αντιμετώπισης της εν λόγω έκτακτης κρίσης και ανεξάρτητα από το πάγιο ωράριο λειτουργίας του φορέα και συμπληρωματικά την παροχή εργασίας εξ’ αποστάσεως, όπου αυτή είναι δυνατή,

– το αριθμ. 19238/20.3.2020 έγγραφο που αφορά στην κατάρτιση πλάνου εργασιών έκτακτης ανάγκης για τους Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ζητώντας να τηρηθούν απαρέγκλιτα οι τεθείσες προθεσμίες υποβολής του στο Υπουργείο (Τρίτη 24/3/2020).

Το πλήρες κείμενο της αριθμ. 19244/22.3.2020 Εγκυκλίου βρίσκεται ΕΔΩ


Total
0
Shares
Previous Article

22 Μαρτίου 1821 η έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης στη Ρούμελη

Next Article

Απαγόρευση κυκλοφορίας: Νέες αλλαγές - Ποιοι εξαιρούνται

Total
0
Share