Υλοποίηση του προγράμματος Δασοπροστασίας του Υ.Π.Ε.Ν.

Από τις Δασικές Υπηρεσίες της Π.Ε. Καρδίτσας

Οι Δασικές Υπηρεσίες της Π.Ε. Καρδίτσας (Δ/νση Δασών Καρδίτσας, Δασαρχείο Καρδίτσας και Δασαρχείο Μουζακίου), υλοποιούν το Πρόγραμμα Δασοπροστασίας του Υ.Π.Ε.Ν. έτους 2019, για την Πρόληψη των Δασικών Πυρκαγιών, τον έλεγχο της Λαθροϋλοτομίας -Λαθροθηρίας, την εφαρμογή του Κανονισμού Ξυλείας Καν. Ε.Ε. αριθμ. 995/2010 και FLEGT Καν. (ΕΚ) αριθμ. 2173/2005, των καταπατήσεων και  λοιπών δασικών ανομημάτων καθώς και στην άσκηση των αρμοδιοτήτων αγροτικής ασφαλείας.

Για την εφαρμογή του προγράμματος σας ενημερώνουμε ότι:

     Οι Δασικές Υπηρεσίες  θα λειτουργούν σε καθημερινή βάση όλες τις ημέρες του μήνα  από 7.00 έως 22.00.

Επίσης θα διενεργούνται και νυχτερινές περιπολίες σε καθημερινή βάση για πρόληψη πυρκαγιών και δασικών παραβάσεων.

Οι πολίτες για τυχόν καταγγελίες ή πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται από ώρα 7.00 έως 22.00  στα παρακάτω τηλέφωνα:

Διεύθυνση Δασών Καρδίτσας

24410-80130,  24410- 80131, 24410-80137, 24410-80138

Δασαρχείο Καρδίτσας

24410-79862, 24410-79852, 24410-79866 και στο (24410-79841 Ώρες Γραφείου)

Δασαρχείο Μουζακίου

24450-42626, 24450-41233

Συντονιστικό Κέντρο Δασοπροστασίας : 1591


ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ Α.Δ.Θ.ΣΤ.Ε

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α/Α

 

ΚΑΤΣΙΑΜΠΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ ΜΕ A΄ ΒΑΘΜΟ


ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

 
Total
0
Shares