Τσίγκας Μουζάκι Καρδίτσας

Ξεκίνησε το πρόγραμμα κλαδεκτομής από την Π.Ε Καρδίτσας

Ξεκίνησε το πρόγραμμα κλαδεκτομής από την Π.Ε Καρδίτσας

Ξεκίνησε το πρόγραμμα κλαδεκτομής από την Π.Ε Καρδίτσας

Κωστής Νούσιος: ‘’Προέχει η οδική ασφάλεια’’

Με μια εργολαβία ύψους 240.000 ευρώ η Π.Ε Καρδίτσας προχωρά και φέτος στον καθαρισμό της βλάστησης στο οδικό δίκτυο της αρμοδιότητάς της.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν τον καθαρισμό της βλάστησης ερεισμάτων, πρανών και νησίδων σε όλο το επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Καρδίτσας, αρχής γενομένων από τον άξονα Καρδιτσομάγουλα – Αγία Τριάδα – Πεδινό – Μαραθέα, που επισκέφτηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Καρδίτσας κ. Κωστής Νούσιος. ‘’Παρατηρείται  εποχιακή έξαρση της πλευρικής φυτοκάλυψης, τόσο σε επίπεδο χόρτων όσο και σε ξυλώδη φυτά και δέντρα, με αποτέλεσμα τη μείωση της ορατότητας των οδηγών, την απόκρυψη της κατακόρυφης σήμανσης και την επαύξηση κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς σε μεταγενέστερο χρόνο. Με την συγκεκριμένη εργολαβία εκτελούνται εργασίες καθαρισμού της βλάστησης (αποψίλωση και κλάδεμα), συλλογής των προϊόντων καθαρισμού και απομάκρυνσής τους. Όλες οι εργασίες πραγματοποιούνται με τη χρήση των κατάλληλων ειδικών μηχανημάτων και εργαλείων από εξειδικευμένο προσωπικό και λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την αποφυγή ατυχημάτων. Να σημειώσω ότι οι παρεμβάσεις αυτές πραγματοποιούνται ύστερα από αυτοψίες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Ε Καρδίτσας, αλλά και σε συνεργασία με τους Δημάρχους και Προέδρους των Τ.Κ σε σημεία που μας υποδεικνύουν. Προέχει η ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας και η οδική ασφάλεια, ζητήματα που αποτελούν προτεραιότητα για τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστό’’.
Total
0
Shares