Τσίγκας Μουζάκι Καρδίτσας

Τοποθέτηση του Προέδρου της ΠΕΔ Θεσσαλίας κου Κωτσού στη 2η διεθνή συνδιάσκεψη

 «Η πόλη που μαθαίνει»

Είναι σαφές ότι  «η πόλη που μαθαίνει» είναι ένα καινοτόμο σχέδιο που συμμετέχουν σημαντικές πόλεις όπως η Λάρισα η οποία είναι μέλος του παγκοσμίου δικτύου της UNESCO «Οι πόλεις που μαθαίνουν». Η στόχευση αυτή του 2ου Διεθνούς Συνεδρίου είναι ιδιαιτέρως σημαντική με δεδομένο ότι υποστηρίζει την καλλιέργεια ενός διεθνούς διαλόγου πολιτικής μέσω της ανταλλαγής εμπειριών και καλών πρακτικών σχετικά με την οικοδόμηση της δια βίου μάθησης. Στοχεύει επίσης να μεταφέρει από την θεωρία στην πράξη καινοτόμες στρατηγικές που να ανταποκρίνονται στις κοινωνικές οικονομικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις.

Η δια βίου μάθηση περιλαμβάνει κάθε είδους μαθησιακή δραστηριότητα στη διάρκεια της ανθρώπινης ζωής που αποσκοπεί στην απόκτηση ή στη βελτίωση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, χρήσιμες για τη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας, για την άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων και για την κοινωνική συνοχή, την κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη, την ενεργό συμμετοχή στα κοινά και την επαγγελματική ένταξη και εξέλιξη.

Η παιδεία και η δια βίου μάθηση είναι μία από τις σημαντικότερες αρμοδιότητες που έχει αναλάβει η Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση. Οι δράσεις που ο Δήμος υλοποιεί αφορούν τον άνθρωπο σ’ όλες τις φάσεις της ζωής του. Συνδέονται άμεσα με τις πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην τοπική ανάπτυξη μέσα από δράσεις κοινωνικής και πολιτιστικής πολιτικής. Στηρίζουν την κοινωνική συνοχή με τη διαμόρφωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων που προσφέρουν στους δημότες, ενημέρωση και γνώση που θα τους προτρέψουν να συμμετέχουν ενεργά στα κοινά του τόπου τους.

Στον τομέα της Δια Βίου Μάθησης η Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση από κοινού με τις Περιφέρειες αποτελούν το αποκεντρωμένο σύστημα της Διοίκησης Εθνικού Προγράμματος. Η Δια Βίου Μάθηση αποτελεί πολιτική προτεραιότητα τόσο στην Ευρώπη όσο και σε διεθνές επίπεδο.. Η σύνδεσή της με την απασχόληση, την οικονομική ευημερία και την πλήρη συμμετοχή του ατόμου στην κοινωνία, την καθιστά σημαντικό παράγοντα ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής, ιδιαίτερα στη συγκυρία της τρέχουσας οικονομικής και ανθρωπιστικής κρίσης.

Πάγια προσωπική μου θέση την οποία έχω διατυπώσει προς όλους τους αρμόδιους φορείς είναι η συνέχιση του προγράμματος « Δια βίου μάθηση» χωρίς καμία διακοπή.

Η πρωτοφανής κρίση που μαστίζει τη χώρα μας , σε όλα τα επίπεδα, απειλεί άμεσα την κοινωνική συνοχή, την κοινωνική πρόνοια, τις ευάλωτες ομάδες συνανθρώπων μας, απειλεί την κοινωνία γενικότερα. Επιβάλλεται λοιπόν η άμεση αντιμετώπιση αυτών των κινδύνων με συγκεκριμένες και ολοκληρωμένες παρεμβάσεις που θα στοχεύουν στην ενεργοποίηση όλων των πολιτών. Θέλουμε ενεργούς και υπεύθυνους πολίτες που θα συμμετέχουν συνειδητά στα τοπικά πράγματα. Στην εποχή της ανεργίας , θέλουμε να εντάξουμε όσους περισσότερους πολίτες μπορούμε στην αγορά εργασίας. Με δεδομένο ότι ο χώρος της εργασίας έχει συρρικνωθεί υπερβολικά και ο ανταγωνισμός έχει γιγαντωθεί, είναι επιτακτική η ανάγκη συνεχούς κατάρτισης ιδιαίτερα σε ενηλίκους και σε ειδικές ομάδες που έχουν μεγαλύτερες δυσκολίες πρόσβασης στην αγορά εργασίας.

Η τοπική αυτοδιοίκηση ήταν και παραμένει ο πιο κοντινός θεσμός προς τον πολίτη. Αυτή τη θεσμική αρμοδιότητα που περιγράφεται στο σύνταγμα της Ελλάδας, δεν θα την απεμπολήσουμε ποτέ. Θα στηρίξουμε με όλα τα μέσα που διαθέτουμε όλες τις πρωτοβουλίες που απαιτούνται για μια κοινωνία καταρτισμένων, ενεργών και υπεύθυνων πολιτών. Εξάλλου από τέτοιους πολίτες έχει ανάγκη η τοπική αυτοδιοίκηση και η χώρα.

Η εκπαίδευση ενηλίκων, το δια βίου μάθηση , πρέπει να είναι άμεσα συνδεδεμένα, με όλες τις κοινωνικές δομές, με τα κοινωνικά παντοπωλεία, με τις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, με την ίδια την τοπική αυτοδιοίκηση. Έτσι θα δημιουργηθεί ένας νέος κύκλος εργασιών, θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας με σημαντικά ωφέλει στην τοπική και εθνική οικονομία.

Εμείς της τοπικής αυτοδιοίκησης έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε προς αυτή την κατεύθυνση . Δεν θα ήταν υπερβολή εάν διατυπώσω την άποψη ότι η δήμοι είναι οι πιο οργανωμένοι Δημόσιοι Φορείς, παρόλα τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζουν , θα ήταν όμως υπερβολή εάν έλεγα ότι από μόνοι τους μπορούν να δώσουν όλες τις απαντήσεις σε αυτό το τεράστιο ζήτημα. Προκύπτει λοιπόν αβίαστα ότι οι συνεργασίες μέσα από τη δικτύωση όλων των αρμόδιων φορέων είναι η απαραίτητη προϋπόθεση.

Ως πρόεδρος της ΠΕΔ Θεσσαλίας δηλώνω απερίφραστα ότι είμαστε έτοιμοι να συμμετάσχουμε και να συνεργαστούμε με όλους τους φορείς που μέσα από τη εκπαίδευση στοχεύουν στη δημιουργία «Ενεργών και Υπεύθυνων Πολιτών» .

Η υλοποίηση της 2ης διεθνούς συνδιάσκεψης είναι κατά την απόψή μου  ιδιαιτέρως σημαντική ωφέλιμη και καινοτόμα. Ο τίτλος «Πόλη που μαθαίνει» αναδεικνύει περίτρανα την καινοτομία αυτής της ενέργειας με δεδομένο ότι στην εποχή της παγκοσμιοποίησης μόνο μέσα από καλά σχεδιασμένες συνέργειες επιτυγχάνονται τα επιθυμητά αποτελέσματα .

Κρίνοντας από τη δομή του προγράμματος και από την ποιότητα των εισηγητών είμαι απολύτως βέβαιος ότι από αυτή τη διήμερη συνδιάσκεψη θα προκύψουν τα πλέον σημαντικά και χρήσιμα συμπεράσματα .
Total
0
Shares
Προηγούμενο άρθρο

Σε συγκινησιακό κλίμα η επιμνημόσυνη δέηση για τους πεσόντες στην Οξυά

Επόμενο άρθρο

Συνεχίζεται ἡ φιλοξενία τῆς Τιμίας Κάρας Τοῦ ἁγίου ἐνδόξου ὁσιομάρτυρος Νικολάου τοῦ ἐν Βουνένοις