Το πρόγραμμα εξετάσεων θεωρίας Τεχνικών Επαγγελμάτων στην Περ. Θεσσαλίας

Ανακοίνωση προγράμματος εξετάσεων θεωρίας Τεχνικών Επαγγελμάτων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Από την Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι την 17η-18η-20η & 24η Φεβρουαρίου 2017 ημέρα Παρασκευή-Σάββατο-Δευτέρα και Παρασκευή αντίστοιχα στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης της Περιφέρειας Θεσσαλίας (Καρδίτσης 2 & Ηρώων Πολυτεχνείου) στην Λάρισα, θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις θεωρητικού & πρακτικού μέρους αντίστοιχα για την απόκτηση επαγγελματικών αδειών της τεχνικής δραστηριότητας Τεχνικών Μηχανικών Εγκαταστάσεων (Αρχιτεχνίτη – Εργοδηγού) -2ης-3ης Ειδικότητας αντίστοιχα και θα συμμετέχουν οι κάτωθι υποψήφιοι ανά ειδικότητα οι οποίοι θα ενημερωθούν για τον ακριβή χρόνο εξέτασης από το αρμόδιο τμήμα υποβολής της αίτησης:

Υποψήφιοι Αρχιτεχνίτες 2ης Ειδικότητας:

α/α Ονοματεπώνυμο Είδος Εξέτασης
1 Μπόνης Γεώργιος Αρχιτεχνίτης –   (Θεωρία Πρακτική)
2 Καρακόζογλου Ευάγγελος Αρχιτεχνίτης –   (Θεωρία Πρακτική)
3 Παπαιωάννου Χρήστος Αρχιτεχνίτης –   (Θεωρία Πρακτική

Υποψήφιοι Εργοδηγοί  2ης Ειδικότητας:

α/α Ονοματεπώνυμο Είδος Εξέτασης
1 Γκανίδης Χρήστος Εργοδηγός –  (Θεωρία Πρακτική)
2 Δοδοντζίδης Χαράλαμπος Εργοδηγός –  (Θεωρία Πρακτική)
3 Σειχανίδης Δημήτριος Εργοδηγός –  (Θεωρία Πρακτική)

Υποψήφιοι Αρχιτεχνίτες 3ης Ειδικότητας:

α/α Ονοματεπώνυμο Είδος Εξέτασης
1 Μουντζιάς Κων/νος Αρχιτεχνίτης –  (Θεωρία Πρακτική)
2 Βασιλείου Χαράλαμπος Αρχιτεχνίτης – (Θεωρία Πρακτική)
3 Μπαζάνης Ευάγγελος Αρχιτεχνίτης – (Θεωρία Πρακτική)
4 Καρέτσος Γεώργιος Αρχιτεχνίτης – (Θεωρία Πρακτική)

Υποψήφιοι Εργοδηγοί  3ης Ειδικότητας:

α/α Ονοματεπώνυμο Είδος Εξέτασης
1 Δοδοντζίδης Χαράλαμπος Εργοδηγός –  (Θεωρία Πρακτική)

*Οι υποψήφιοι κατά την προσέλευσή τους στα εξεταστικά τμήματα θα πρέπει να έχουν και το Δελτίο της Αστυνομικής τους Ταυτότητας

*Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφέρειας Θεσσαλίας (Παλιό Κτηνιατρείο) βρίσκεται  στην συμβολή των οδών Καρδίτσης 2 & Ηρώων Πολυτεχνείου, στην Λάρισα, με είσοδο από την οδό Καρδίτσης.
Total
0
Shares