Το νερό αποτελεί αδιαμφισβήτητα φυσικό και δημόσιο αγαθό

UwAAAABJRU5ErkJggg==

Το νερό αποτελεί αδιαμφισβήτητα φυσικό και δημόσιο αγαθό

Η εταιρεία ΑΗΒ ΓΚΡΟΥΠ Α.Ε. που ασκεί δραστηριότητα εμπορίας και εμφιάλωσης πόσιμου νερού από πηγή στην θέση «Γκούρα» της ΤΚ Βατσουνιάς, στα πλαίσια της άδειας χρήσης νερού που χορηγήθηκε από την Διεύθυνση Υδάτων της Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, κατέθεσε στην Δ/νση Περ/ντος & Χωρικού Σχεδιασμού, Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την αύξηση δυναμικότητας της εν λόγω μονάδας εμφιάλωσης, στην οποία η ζητούμενη ποσότητα από την πηγή είναι πολλαπλάσια (τέσσερις φορές πάνω!) από την εγκριθείσα και χορηγούμενη επί του παρόντος ποσότητα.

H πηγή «Γκούρα» εξυπηρετεί το πρώτον τις υδρευτικές, αρδευτικές, κτηνοτροφικές ανάγκες του οικισμού καθώς και τις ανάγκες υφιστάμενου υδροηλεκτρικού εργοστασίου,

H παροχή της πηγής «Γκούρα» μειώνεται αισθητά κατά περιόδους με αποτέλεσμα το νερό να μην επαρκεί ούτε για τη κάλυψη βασικών αναγκών τους. Ειδικά τους θερινούς μήνες οι κάτοικοι διαμαρτύρονται ότι οι βρύσες τους «στεγνώνουν» και τα ζώα και τα χωράφια τους δεν ποτίζονται. Σημειωτέον  ότι στην Τοπική Κοινότητα αρδεύονται περίπου 1.400 στρέμματα αγροτικής γης,

Με την εταιρεία ΑΗΒ ΓΚΡΟΥΠ Α.Ε βρισκόμαστε ήδη σε δικαστική διαμάχη για τον τρόπο χρέωσης του τέλους εμπορίας πόσιμου ύδατος  και δεν έχει καταθέσει από τον Ιούλιο 2019 τις μετρήσεις του υδρομετρητή.

Είναι απορίας άξιο πώς για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα που αφορά αποκλειστικά το Δήμο μας και δη την τοπική κοινότητα Βατσουνιάς, δεν ζητείται η σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού και Τοπικού Συμβουλίου.

Ανεξάρτητα από το περιεχόμενο της Περιβαλλοντικής Μελέτης, για το οποίο διατηρούμε επιφυλάξεις, και ενστάσεις για την επάρκεια της παροχής της πηγής «Γκούρα», οι μόνοι που μπορούν να αποτυπώσουν πλήρως την αποδοτικότητα και επάρκειά της είναι οι ίδιοι οι κάτοικοι της Βατσουνιάς που ρητά εναντιώνονται στην όποια  αύξηση δυναμικότητας της ΑΗΒ ΓΚΡΟΥΠ Α.Ε.

Εκ του θεσμικού μας ρόλου καλούμαστε να φροντίζουμε την διασφάλιση και προάσπιση της πρόσβασης των κατοίκων του οικισμού της Βατσουνιάς στο νερό ως δημόσιο αγαθό, και καθώς έχουμε έννομο συμφέρον αφού η πηγή «Γκούρα» αποτελεί Δημοτική πηγή.

Διατυπώνουμε κάθετα την αντίρρηση μας στην έγκριση χορήγησης οποιασδήποτε επιπρόσθετης ποσότητας νερού από αυτή που έχει οριστεί με την σημερινή άδεια χρήσης νερού της ΑΗΒ ΓΚΡΟΥΠ ΑΕ από την υδρομάστευση στην θέση «Γκούρα» Βατσουνιάς.

Η ¨Ενωτική Πρωτοβουλία¨ πρόσθεσε επίσης: «Απαιτούμε, απ’ αυτούς που μας στέρησαν τη δυνατότητα για διαβούλευση, να προσκαλέσουν, όπως όφειλαν να έχουν ήδη πράξει, το Δημοτικό και το Τοπικό Συμβούλιο, τους λοιπούς αρμόδιους φορείς αλλά και τους κατοίκους, να εκφράσουν γνώμη, εξασφαλίζοντας νέα προς τούτο προθεσμία».

Η ¨Πνοή Δημιουργίας¨ πρόσθεσε επίσης: «Πρέπει να υπάρχει σύμφωνη γνώμη του Τοπικού Συμβουλίου και επιπλέον αν γίνεται μια συζήτηση με το νομικό σύμβουλο της Εταιρίας με τους επικεφαλής  και τον κ. Δήμαρχο για περαιτέρω διευκρινήσεις».

Η ¨Νέα Ελπίδα¨ δήλωσε: «Ζητούμε να υπάρξει σχετική απόφαση Τοπικού Συμβουλίου».

Η ¨Λαϊκή Συσπείρωση¨ δήλωσε: «Ότι δεν υπάρχει ούτε η οικολογική παροχή».

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

ΚΑΡΑΜΠΕΚΟΥ ΜΑΡΙΑTotal
7
Shares