Το δρόμο από Μητρόπολη προς Καρίτσα βελτιώνει η Περιφέρεια Θεσσαλίας

UwAAAABJRU5ErkJggg==

Το δρόμο από Μητρόπολη προς Καρίτσα βελτιώνει η Περιφέρεια Θεσσαλίας

Δημοπρατείται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας έργο για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στο τμήμα από Μητρόπολη Καρδίτσας έως την Καρίτσα της Λίμνης Πλαστήρα. Το έργο είναι προϋπολογισμού 1.500.000 ευρώ και χρηματοδοτείται  από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Περιλαμβάνει εργασίες αντιπλημμυρικής προστασίας και οδικής ασφάλειας με καθαρισμό τάφρων και οχετών αποχέτευσης ομβρίων, ανακατασκευή τοιχείων αντιστήριξης και κοιτοστρώσεων από σκυρόδεμα, άρση καταπτώσεων και καθαρισμό πρανών, ασφαλτικές εργασίες, διαγράμμιση και τοποθέτηση κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης.

«Σύμφωνα με το ρυθμό χρηματοδότησης των έργων από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων αποκαθιστούμε την ασφαλή πρόσβαση σε τμήματα του οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας. Η Καρίτσα είναι ένα από τα χωριά της Λίμνης Πλαστήρα, μια περιοχή με ιδιαίτερο φυσικό κάλλος. Συνεχίζουμε με έργα που κρατούν ζωντανή τις περιοχές του ορεινού όγκου της Καρδίτσας ζωντανές»
Total
0
Shares