Θωμάς καλαμπαλίκης: Θέματα ψηφιακής πολιτικής που μας αφορούν

Μια πρώτη προσέγγιση

Α) ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

 1.  Διεύρυνση στις ευρυζωνικές υποδομές και υπηρεσίες. Υπάρχει μόνο ένας πάροχος (ΟΤΕ/ΚΟΣΜΟΤΕ) που διαθέτει δίκτυο με οπτική ίνα. Οι υπηρεσίες  του όμως είναι ακριβές και εκτός ανταγωνισμού.
 1. Οι ορεινές και ημιορεινές περιοχές των δήμων Μουζακίου και Αργιθέας έχουν προβλήματα με το τηλεοπτικό σήμα (σε ποιότητα σήματος αλλά και σε ποσότητα καναλιών από τους αναμεταδότες). Την χειμερινή περίοδο υπάρχουν και προβλήματα και στις τηλεφωνικές υποδομές.
 1. Οι αγροτικές και κτηνοτροφικές περιοχές δεν απολαμβάνουν τα αγαθά της ψηφιακής τεχνολογίας. Δεν φτάνουν τα προϊόντα ψηφιακής καινοτομίας και διευκόλυνσης στην ύπαιθρο, λόγω έλλειψης υποδομών και στοχευμένης εκπαίδευσης σε ψηφιακά θέματα (ιδιαίτερα των νέων αγροτών και κτηνοτρόφων).
 2. Ψηφιακή διασύνδεση των υπηρεσιών
 1. Προώθηση των ψηφιακών τεχνολογιών στη διαχείριση
  – της ενέργειας
  – των απορριμμάτων
  – των φυσικών πόρων
  – της επικοινωνίας με τους πολίτες (portal, ενιαίος αριθμός τηλεφωνικής εξυπηρέτησης, ….)
  – της επικοινωνίας με τις ευπαθείς ομάδες πολιτών
  – των δικτύων
  – των υποδομών
  – της λειτουργικότητας και απόδοσης των δομών και των υπηρεσιών
  – σχολικών υποδομών (εργαστήρια , βιβλιοθήκες , …)

Β) ΣΕ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Η ψηφιακή τεχνολογία είναι πλέον μια πραγματικότητα.
Το μέλλον προδιαγράφεται ενδιαφέρον.
Παράλληλα με την αναπόφευκτη εξέλιξη της τεχνολογίας πρέπει να αναπτύσσεται και η συζήτηση και ο προβληματισμός για την κατεύθυνση των εξελίξεων. Οι ψηφιακές δυνατότητες που ήδη υπάρχουν και αυτές που εξελίσσονται στο εγγύς ή στο απώτερο μέλλον πρέπει να υπηρετούν τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Εγείρονται προβληματισμοί σχετικά με το πόσο μέρος της καθημερινής ζωής των πολιτών επηρεάζεται ή αλληλεπιδρά με τα προϊόντα και τις εφαρμογές της ψηφιακής τεχνολογίας.

Στο παραπάνω πνεύμα προτείνονται :

 1. Υπάρχει ανάγκη περισσότερης και ευστοχότερης ψηφιοποίησης των υπηρεσιών.

Αναλυτικότερα:

-Ένας ψηφιακός αριθμός (ταυτότητα) για κάθε οντότητα. Θα μπορούσε να είναι ο ΑΜΚΑ
-Οι ψηφιακές υπηρεσίες να διακρίνονται από απλότητα και ευχρηστία, για να αξιοποιούνται από όλους.
ψηφιακή υπογραφή είναι μια αναγκαία εξέλιξη.
-Τα ΚΕΠ και άλλες δομές (Δημόσιες ή Αυτοδιοικητικές) να έχουν περισσότερες αρμοδιότητες και μεγαλύτερο εύρος εργασιών και δυνατοτήτων.
Να διακινούνται έγγραφα (ψηφιακά) και όχι
άνθρωποι.

 1. Σε σχέση με την εκπαίδευση να αναζητείται και να επιβραβεύεται η καινοτομία και οι καλές πρακτικές, σε όλες τις βαθμίδες της.
  Για παράδειγμα :

  • Στην Α/βάθμια σε επίπεδο απλών ιδεών και απλών αλγορίθμων
  • Στην Β/βάθμια σε επίπεδο ηλεκτρονικής, αλγορίθμων, ιδεών
  • Στην Γ/βάθμια ( όπου λειτουργεί χρόνια ! ) απαιτείται εμβάθυνση, μαζικοποίηση, κίνητρα, επιβραβεύσεις-πιστοποιήσεις.
 2. Να δίνονται κίνητρα και ευκαιρίες ώστε να αναδύονται πιο εύκολα (και πιο μαζικά) οι καλές ιδέες και πρακτικές.
  • Υποτροφίες
  • Πιστοποιήσεις
  • Φορολογικά κίνητρα
  • Επενδυτικά κίνητρα

Οι ψηφιακές υπηρεσίες πρέπει να συνοδεύονται και από τις αντίστοιχες πιστοποιήσεις (καταλληλότητας υλικών, καταλληλότητας υπηρεσιών, επικινδυνότητας εθισμού, επικινδυνότητας ακτινοβολιών, κ.α.).

Οι πιστοποιήσεις, εκτός των άλλων, αποτελούν και ένα βαθμό ελέγχου και αξιοπιστίας των υλικών και των υπηρεσιών.

Θωμάς Καλαμπαλίκης
Total
0
Shares