Θεώρηση – Χορήγηση δελτίου μετακίνησης στα άτομα με αναπηρίες για το έτος 2015

Η Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας ανακοινώνει ότι άρχισε η ανανέωση για το έτος 2015 των δελτίων μετακίνησης με μειωμένο εισιτήριο κατά 50% στα άτομα με αναπηρίες που έχουν παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, καθώς και   στους συνοδούς των ολικά τυφλών και των βαριά νοητικά καθυστερημένων ατόμων με δείκτη νοημοσύνης 30 και κάτω.

Το δελτίο ισχύει σε όλες τις διαδρομές εσωτερικού των υπεραστικών λεωφορείων των Κ.Τ.Ε.Λ.

Τονίζουμε ότι στους ολικά τυφλούς και στα άτομα που έχουν ετήσιο ατομικό εισόδημα μέχρι «23.000» ευρώ ή ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μέχρι «29.000» ΕΥΡΩ, προσαυξανόμενο με «5.600» ευρώ για κάθε επιπλέον άτομο με αναπηρία 67% και πάνω που συνοικεί και βαρύνει το φορολογούμενο, παρέχεται και το δικαίωμα της δωρεάν μετακίνησης με τα αστικά μέσα συγκοινωνίας του Νομού Λάρισας.

Η Θεώρηση – έκδοση των δελτίων θα γίνεται   από υπαλλήλους της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, οι οποίοι θα βρίσκονται στο ισόγειο της Β΄ πτέρυγας του κτιρίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας, μέχρι 31-01-2016 και από όλα τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) του Νομού Λάρισας.

Οι κάτοχοι δελτίου έτους 2015, θα προσκομίσουν για την ανανέωσή του τα πιο κάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου ή του κηδεμόνα του ή άλλου εξουσιοδοτημένου ατόμου (χορηγείται από την υπηρεσία).

2. Το δελτίο μετακίνησης.

3. Γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής (Δημοσίου, Ι.Κ.Α., Τ.Ε.Β.Ε. και άλλων ασφαλιστικών φορέων), στην οποία θα αναγράφεται απαραίτητα το παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% και η χρονική διάρκεια ισχύος της, ή βιβλιάριο οικονομικής ενίσχυσης Πρόνοιας ή προσωρινή – ισόβια κάρτα αναπηρίας που έχει εκδοθεί από την Πρόνοια ή απόφαση συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας διοικητικού διευθυντή ασφαλιστικού φορέα.

4. Το ασφαλιστικό βιβλιάριο υγείας, στο πίσω εξώφυλλο του οποίου θα σημειώνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο η ημερομηνία παράδοσης του δελτίου.

5. Φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος έτους 2014 ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., σε περίπτωση που δεν υποχρεούνται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης (μόνο οι δικαιούχοι δωρεάν μετακίνησης με τα αστικά μέσα συγκοινωνίας).

Όσοι όμως από τους ανωτέρω δικαιούχους δεν επιθυμούν, με υπεύθυνη δήλωσή τους, τη μετακίνηση με τα αστικά μέσα συγκοινωνίας του Νομού Λάρισας δεν θα προσκομίσουν εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση δελτίου (για πρώτη φορά) είναι τα πιο κάτω:

1.Αίτηση του ενδιαφερόμενου ή του κηδεμόνα του ή άλλου εξουσιοδοτημένου ατόμου (χορηγείται από την υπηρεσία).

2.Γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής, στην οποία θα αναγράφεται απαραίτητα το παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας (τουλάχιστον 67%) και η χρονική διάρκεια ισχύος της, ή βιβλιάριο οικονομικής ενίσχυσης Πρόνοιας ή προσωρινή – ισόβια κάρτα αναπηρίας που έχει εκδοθεί από την Πρόνοια ή απόφαση συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας διοικητικού διευθυντή ασφαλιστικού φορέα.

3.Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.

4.Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 περί της ακριβούς διεύθυνσης του τόπου διαμονής.

5.Δύο πρόσφατες φωτογραφίες ή τρεις όταν πρόκειται για ολικά τυφλούς ή βαριά νοητικά καθυστερημένα άτομα.

6.Το ασφαλιστικό βιβλιάριο υγείας, στο πίσω εξώφυλλο του οποίου θα σημειώνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο η ημερομηνία παράδοσης του δελτίου.

7.Φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος έτους 2014 ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., σε περίπτωση που δεν υποχρεούνται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης (μόνο οι δικαιούχοι δωρεάν μετακίνησης με τα αστικά μέσα συγκοινωνίας).

Όσοι όμως από τους ανωτέρω δικαιούχους δεν επιθυμούν, με υπεύθυνη δήλωσή τους, τη μετακίνηση με τα αστικά μέσα συγκοινωνίας του Νομού Λάρισας δεν θα προσκομίσουν εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία της υπηρεσίας (ισόγειο Β΄πτέρυγα διοικητηρίου Περιφέρειας Θεσσαλίας) από τους υπαλλήλους κα.Γκέτσιου Αικατερίνη (τηλ.2413506469) και Αγλαϊα Νούσια (τηλ.2413506362).

Η εξυπηρέτηση των πολιτών θα γίνεται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8:30 π.μ. έως 12:30 μ.μ
Total
0
Shares
Previous Article

Άνοιγμα της Περιφέρειας Θεσσαλίας στην πολλά υποσχόμενη τουριστική αγορά της Πολωνίας

Next Article

Άμεση κάλυψη των κενών στις ιατροδικαστικές υπηρεσίες της χώρας ζητά η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας


Total
0
Share