Τσίγκας Μουζάκι Καρδίτσας

Θέματα συνεδριάσεων Δημοτικής Επιτροπής και Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αργιθέας

Συνεδριάζει την Παρασκευή το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αργιθέας - Δήμος Αργιθέας: Συνεδριάζουν Οικονομική επιτροπή και Δημοτικό Συμβούλιο - Τη Δευτέρα 21/08 η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής και του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αργιθέας - Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αργιθέας

Θέματα συνεδριάσεων Δημοτικής Επιτροπής και Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αργιθέας

Πρόσκληση τακτικής σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο ΑΝΘΗΡΟ την 29-02-2024 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 11:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 Ο Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής 

Νικόλαος Σακκάς 

Συνημμένα: 

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ    29-02-2024  ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ  ΣΤΗ  ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ 1065/23-02-2024   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

Εισηγητής των θεμάτων: κ. Σακκάς Νικόλαος Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής

Θέμα:  1ο 3η Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού  έτους 2024, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος   και αποδοχή πιστώσεων.
Θέμα:  2ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης του 3ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα- Αναθεωρητικό  του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΙΘΕΑΣ (Α.Μ. 16/2020)».
Θέμα:  3ο  Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του  έργου:  «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ- ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ» (ΑΔΑΜ Διακήρυξης :24PROC014113261 2024-01-09)»
Θέμα:  4ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για πρόσληψη έκτακτου προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών (άρθρο 212 Ν. 3584/2007)
Θέμα:  5ο Έγκριση πρόσληψης μακροχρόνια ανέργων μέσω συμμετοχής στο πρόγραμμα απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ. 8.500 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55- 67 ετών, με δυνατότητα παράτασης
Θέμα:  6ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εξειδίκευση της πίστωσης διοργάνωσης αθλητικών δραστηριοτήτων.
Θέμα:  7ο Ορισμός δικηγόρου για άσκηση αίτησης ακύρωσης της αδειοδότησης του αιολικού σταθμού ισχύος 2,3 MW στη θέση «Τραχήλου» στο όρος «Ζυγορολίβαδο» στην κορυφογραμμή της Καζάρμας – Πυροφυλακίου και για την άσκηση ειδικής διοικητικής προσφυγής κατά της αρ. πρωτ. 7331 / 26-01-2024 απόφασης του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ: 6ΥΩΣΟΡ10-ΨΑΖ)
Θέμα:  8ο Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών για το έτος 2024 στο Δήμο Αργιθέας
Θέμα:  9ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών σε ιδιώτες για υπηρεσίες καθαρισμού κοινοχρήστων χώρων και ηλεκτροφωτισμού.
Θέμα: 10ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για εξειδίκευση δαπανών που αφορούν σε δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών
Θεμα:11ο  Συζήτηση και λήψη απόφασης περί  εξέτασης αιτήματος του προσωρινού αναδόχου για τη  χορήγηση  παράτασης προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών  του έργου «Αποκατάσταση υδρομαστευτικών έργων Δήμου Αργιθέας  (Α/Α Συστήματος:204434)»
Θέμα: 12ο «Συζήτηση και λήψη απόφασης έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και έγκριση όρων δημοπράτησης της προμήθειας με τίτλο: « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024 ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΑ»

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείστε σε  τακτική δημόσια συνεδρίαση δια ζώσης, του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 69  του Ν. 3852/2010 όπως   αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκαν με αυτές του άρθρου 6 του Ν. 5056/2023 στις  29-02-2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα  της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΗΛΙΑΣ

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ  29-02-2024  ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.   1066/ 23- 02 – 2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. 

      Θέμα:  1ο 3η Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού  έτους 2024, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος   και αποδοχή πιστώσεων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σακκάς Νικόλαος
      Θέμα:  2ο Συζήτηση και λήψη απόφασης  για Σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας Δήμου Αργιθέας
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος
      Θέμα:  3ο Συζήτηση και λήψη απόφασης  για διακοπή δορυφορικής σύνδεσης Ιατρείο Κοινότητας Αργυρίου
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος
      Θέμα:  4ο Συζήτηση και λήψη απόφασης  για τον ορισμό   εκπροσώπου στον Αναγκαστικό

Συνεταιρισμό Διαχειρίσεως Συνιδιόκτητου Δάσους Κατούνας (Α.Σ.Δ.Σ. ΔΑΣΟΥΣ ΚΑΤΟΥΝΑΣ)

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Στεργίου ΑνδρέαςTotal
0
Shares
Previous Article
ΕΣΠΑ - Ολοκληρώθηκε ο κύκλος των ενημερωτικών συναντήσεων - Δ. Κουρέτας: Αρχίζει η διαβούλευση και η εξειδίκευση

ΕΣΠΑ - Ολοκληρώθηκε ο κύκλος των ενημερωτικών συναντήσεων - Δ. Κουρέτας: Αρχίζει η διαβούλευση και η εξειδίκευση

Next Article
dikastirio poiniko

Ηλεκτρονικά οι επιδόσεις τριών εγγράφων της Ποινικής Δίκης