Θ. Στάθης: Μέσω των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων να δημιουργήσουμε νέες αναπτυξιακές προοπτικές για το Δήμο Μουζακίου

UwAAAABJRU5ErkJggg==

Θ. Στάθης: Μέσω των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων να δημιουργήσουμε νέες αναπτυξιακές προοπτικές για το Δήμο Μουζακίου

Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ για την Κατάρτιση και έγκριση από την Κυβέρνηση, προγραμμάτων εκπόνησης 76 μελετών Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (και άλλων τριών Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων), στα οποία εντάχθηκε και ο Δήμος Μουζακίου.

Πρόκειται για τον Γ’ Κύκλο του Προγράμματος Πολεοδομικών Μεταρρυθμίσεων «Κωνσταντίνος Δοξιάδης», η μεγαλύτερη πολεοδομική μεταρρύθμιση της χώρας όπως έχει χαρακτηριστεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με συνολικό προϋπολογισμό 401,05 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με το ΥΠ.Π.ΕΝ., σκοπός των εν λόγω προγραμμάτων είναι η ταχεία ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού για πάνω από το 70% της χώρας – όπου ο σχεδιασμός, είτε δεν υπάρχει, είτε είναι παρωχημένος- με ασφάλεια δικαίου, προστατεύοντας παράλληλα το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον, καθώς και τη βιοποικιλότητα.

Υπενθυμίζεται, ότι με τις πλήρεις και σύγχρονες μελέτες ΤΠΣ και ΕΠΣ θεσπίζονται χρήσεις γης, όροι δόμησης, περιοχές προστασίας, περιοχές ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων, οριοθετήσεις ρεμάτων, περιοχές ειδικών αστικών κινήτρων, δίκτυα μεταφορών και κατασκευών.

Ταυτόχρονα, προβλέπονται μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, την υποστήριξη καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και τη διαχείριση των συνεπειών φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών.

Να σημειωθεί ότι ο σχεδιασμός εκπόνησης μελετών ΤΠΣ καταρτίζεται με βάση τα αιτήματα που έχουν υποβληθεί από τους Δήμους στο ΥΠΕΝ – κατόπιν της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που έχει απευθύνει το Υπουργείο – καθώς και το πόρισμα της Επιτροπής που έχει συσταθεί.

ΦΑΝΗΣ ΣΤΑΘΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Δ. ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Μετά την παραπάνω πολύ θετική εξέλιξη για το Δήμο Μουζακίου, ο Δήμαρχος κ. Θεοφάνης Στάθης έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η ένταξη του Δήμου Μουζακίου στον Γ’ κύκλο του Εθνικού προγράμματος Πολεοδομικών Μεταρρυθμίσεων, ανοίγει νέες προοπτικές για την τοπική ανάπτυξη. Παρωχημένες διατάξεις εδώ και δεκαετίες «φρέναραν» την πρόοδο του Δήμου μας. Όμως πλέον η κατάσταση μπορεί ν’ αλλάξει ριζικά. Με τη δρομολόγηση της ανάθεσης και σύνταξης των μελετών αναμόρφωσης των ισχυόντων πολεοδομικών κανόνων, δίδεται η μοναδική ευκαιρία να συζητήσουμε και να συμφωνήσουμε με όλους τους τοπικούς φορείς και τους δημότες το καινούργιο μοντέλο οικιστικής και επιχειρηματικής ανάπτυξης στην περιοχή. Ως Δημοτική αρχή είμαστε απόλυτα έτοιμοι να ξεκινήσουμε άμεσα τη διαδικασία. Πολύ σύντομα θα κληθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι να εκφράσουν τις απόψεις τους και να καταθέσουν προτάσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Εξάλλου, πιστεύουμε απόλυτα στη συμμετοχική διακυβέρνηση και το έχουμε αποδείξει σε πολλές περιπτώσεις, ιδιαίτερα όταν πρέπει να ληφθούν αποφάσεις που κρίνουν σε μεγάλο βαθμό το μέλλον του Δήμου και των κατοίκων του».

 
Total
0
Shares