Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λίμνης Πλαστήρα

Κατεπείγουσα δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου λίμνης Πλαστήρα Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου λίμνης Πλαστήρα Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου λίμνης Πλαστήρα την Πέμπτη 13 Ιουλίου Δήμος Λίμνης Πλαστήρα: Ευχαριστήριο στον Κυνηγετικό Σύλλογο Καρδίτσας και την IPA Καρδίτσας - Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα - Δήμος Λίμνης Πλαστήρα

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λίμνης Πλαστήρα

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λίμνης Πλαστήρα, την 16η Ιουνίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2022.
  (Εισηγητές: κ. Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος και κ. Μπράντζος Βασίλειος, Γενικός Γραμματέας)


 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για ανακήρυξη της Τ.Κ. Νεοχωρίου ως ιστορικής έδρας της αυτονομίας των Αγράφων.
  (Εισηγητής: κ. Νάνος Παναγιώτης, Δήμαρχος)


 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με σύναψη μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα και της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.
  (Εισηγητής: κ. Νάνος Παναγιώτης, Δήμαρχος)


 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με σύναψη συμφώνου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα και του «Ιστορικού Αρχείου Ευγενίας Αντωνίου Σκιαθά».
  (Εισηγητής: κ. Νάνος Παναγιώτης, Δήμαρχος)


 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αλλαγή χρήσης κτιρίου πρώην Γυμνασίου στην Τ.Κ. Μεσενικόλα. Ανάκληση της προηγούμενης 28/2021 σχετικής απόφασης.
  (Εισηγητής: κ. Στεργιόπουλος Θωμάς, Πρόεδρος Δ.Σ.)


 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αποδοχή ένταξης του έργου με τίτλο: «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Λίμνης Πλαστήρα» στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»
  (Εισηγητής: κ. Θέος Απόστολος, Αντιδήμαρχος)


 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αποδοχή και απόδοση πίστωσης στη Σχολική Επιτροπή του Δήμου ποσού 4.280,00 € της Β’ κατανομής έτους 2022 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.
  (Εισηγήτρια: κ. Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος)


 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκλογή Δημοτικού Συμβούλου για την συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Ύδρευσης Καταφυγίου-Λαμπερού σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους.
  (Εισηγητής: κ. Στεργιόπουλος Θωμάς, Πρόεδρος Δ.Σ.)


 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τροποποίηση της 36/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό τιμής έναρξης δημοπρασίας καυσοξύλων ατομικών αναγκών.
  (Εισηγητής: κ. Τσιαμαντάς Στέφανος, Αντιδήμαρχος)


 10. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τροποποίηση της 73/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς το χωρισμό ακινήτου στη θέση “ΑΛΩΝΩ” της Τ.Κ. Πεζούλας.
  (Εισηγητής: κ. Μηλίτσης Αλέξανδρος, Αντιδήμαρχος)


 11. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με σύναψη σύμβασης παροχής τηλεφωνικών υπηρεσιών.
  (Εισηγητής: κ. Στεργιόπουλος Θωμάς, Πρόεδρος Δ.Σ.)


 12. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συνδιοργάνωση εκδήλωσης με το FERRARI Club «Passione Rossa».
  (Εισηγητής: κ. Στεργιόπουλος Θωμάς, Πρόεδρος Δ.Σ.)


 13. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση του κ. Στέφανου Αποστόλου του Ματθαίου.
  (Εισηγητής: κ. Θέος Απόστολος, Αντιδήμαρχος)


 14. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση για επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού.
  (Εισηγητής: κ. Τσιαμαντάς Στέφανος, Αντιδήμαρχος)
Total
0
Shares