Τακτική δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λίμνης Πλαστήρα

Κατεπείγουσα δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου λίμνης Πλαστήρα Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου λίμνης Πλαστήρα Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου λίμνης Πλαστήρα την Πέμπτη 13 Ιουλίου Δήμος Λίμνης Πλαστήρα: Ευχαριστήριο στον Κυνηγετικό Σύλλογο Καρδίτσας και την IPA Καρδίτσας - Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα - Δήμος Λίμνης Πλαστήρα

Τακτική δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λίμνης Πλαστήρα την 3η Μαρτίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:30.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διοργάνωση στην Τ.Κ. Μορφοβουνίου ημερίδας για τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια Λίμνης Πλαστήρα.
  (Εισηγητής: κ. Νάνος Παναγιώτης, Δήμαρχος)


 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ανακήρυξη των παρακάτω ως επίτιμων δημοτών: α) Χρήστου Τριαντόπουλου, Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, β) Ευθύμιου Μπακογιάννη, καθηγητή, Γ.Γ. Χωροταξίας και γ) Τασούλας Τσιλιμένη, καθηγήτριας Παν. Θεσσαλίας.
  (Εισηγητής: κ. Νάνος Παναγιώτης, Δήμαρχος)


 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2022.
  (Εισηγητές: κ. Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος και κ. Μπράντζος Βασίλειος, Γενικός Γραμματέας)


 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα οικ. έτους 2022.
  (Εισηγητής: κ. Μπράντζος Βασίλειος, Γενικός Γραμματέας)


 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για εκμίσθωση συστάδων Δημοτικού Δάσους Τ. Κ. Νεοχωρίου για απόληψη τεχνικής ξυλείας ελάτης.
  (Εισηγητής: κ. Τσιαμαντάς Στέφανος, Αντιδήμαρχος)


 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για εκμίσθωση συστάδων Δημοτικού Δάσους Τ. Κ. Φυλακτής για απόληψη τεχνικής ξυλείας ελάτης.
  (Εισηγητής: κ. Τσιαμαντάς Στέφανος, Αντιδήμαρχος)


 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης για εκμίσθωση τμημάτων Δημοτικού Δάσους Τ. Κ. Πεζούλας για απόληψη τεχνικής ξυλείας ελάτης.
  (Εισηγητής: κ. Τσιαμαντάς Στέφανος, Αντιδήμαρχος)


 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης για εκμίσθωση τμήματος Δημοτικού Δάσους Τ. Κ. Κερασιάς για απόληψη τεχνικής ξυλείας ελάτης.
  (Εισηγητής: κ. Τσιαμαντάς Στέφανος, Αντιδήμαρχος)


 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης για καθορισμό τιμής έναρξης δημοπρασίας καυσοξύλων ατομικών αναγκών.
  (Εισηγητής: κ. Τσιαμαντάς Στέφανος, Αντιδήμαρχος)


 10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αιτήματα του ΔΕΔΔΗΕ για έκφραση γνώμης επί κατασκευών δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας επεκτάσεων ηλεκτροφωτισμού οδών στην Τ.Κ. Μορφοβουνίου.
  (Εισηγητής: κ. Στεργιόπουλος Θωμάς, Πρόεδρος Δ.Σ.)


 11. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τροποποίηση της 11/2022 απόφασης του Δ.Σ. σχετικά με αγορά με απευθείας ανάθεση οικοπέδου στην Τ.Κ. Μεσενικόλα.
  (Εισηγήτρια: κ. Ποδηματά Ιωάννα, Δημοτική Σύμβουλος)


 12. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με επενδυτική πρόταση του κ. Μαγόπουλου Αλέξανδρου.
  (Εισηγητής: κ. Μηλίτσης Αλέξανδρος, Αντιδήμαρχος)Total
0
Shares