Σύσταση εθελοντικής ομάδας πυροσβεστών στο Δήμο Αργιθέας

Ο Δήμος Αργιθέας καθιερώνει το θεσμό του εθελοντή πυροσβέστη και προχωρά στη σύσταση εθελοντικής ομάδας πυροσβεστών σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία αφού πιστοποιηθεί θα προσφέρει τις υπηρεσίες της για την κάλυψη των αναγκών δασοπυρόσβεσης, αφού προορισμός και αποστολή του Εθελοντή Πυροσβέστη είναι η ασφάλεια και προστασία της ζωής των πολιτών ως και της περιουσίας αυτών και του Κράτους κατά των κινδύνων του πυρός, των πλημμυρών και των λοιπών θεομηνιών.

Για το σκοπό αυτό ο Δήμος Αργιθέας καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους που θέλουν να αποκτήσουν την ιδιότητα του εθελοντή πυροσβέστη να έρθουν σε επικοινωνία με το δήμο Αργιθέας στα τηλέφωνα: 6970000284 (Δήμαρχος Λάμπρος Τσιβόλας) και 6960000286 (Αντιδήμαρχος Θανάσης Καραγεώργος) 6955769529 (Παναγιώτης Ζιώγας) ή με email: info@dimosargitheas.gr.

Την ιδιότητα του Εθελοντή Πυροσβέστη μπορούν να αποκτήσουν άτομα ηλικίας 18-55 ετών που κατοικούν μόνιμα στο Δήμο Αργιθέας. Οι Εθελοντές Πυροσβέστες διακρίνονται σε μάχιμους και οδηγούς πυροσβεστικών οχημάτων. Η αναλογία των μαχίμων προς τους οδηγούς είναι 2:1.

Σε επόμενη φάση οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν να συνοδεύσουν τη συμμετοχή τους με τα εξής δικαιολογητικά:

α. Γνωμάτευση του πλησιέστερου τοπικού Νοσοκομείου ή Κέντρου Υγείας που να πιστοποιεί την καλή κατάσταση της υγείας τους.

β. Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείο.

γ. Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου για οδηγούς.

Για τη σύσταση της ομάδας απαιτούνται τουλάχιστον 10 άτομα και το έργο του Εθελοντή Πυροσβέστη είναι τιμητικό και άμισθο. Προβλέπονται ωστόσο ορισμένες απολαβές όπως η προτίμηση σε διαγωνισμούς για κατάταξη στο πυροσβεστικό σώμα έναντι άλλων υποψηφίων με τα ίδια προσόντα.

Δημοσιεύουμε τη σχετική νομοθεσία καθώς και το ενημερωτικό του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος για το θεσμό του εθελοντή Πυροσβέστη, τις υποχρεώσεις και τις απολαβές.

Λίγα λόγια για το θεσμό:

Ο θεσμός του εθελοντή πυροσβέστη καθιερώθηκε στο Πυροσβεστικό σώμα στις αρχές της δεκαετίας του 1990 με το Νόμο 1951/1991 «Καθιέρωση του θεσμού του Εθελοντή Πυροσβέστη και άλλες διατάξεις» και το Π.Δ. 32/1992 «Κανονισμός οργάνωσης και λειτουργίας Εθελοντικών Πυροσβεστικών Σταθμών και Κλιμακίων».

Η αποστολή του εθελοντή πυροσβέστη είναι η ασφάλεια και προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών και του Κράτους, του φυσικού περιβάλλοντος και ιδίως του δασικού πλούτου της χώρας, από τους κινδύνους των πυρκαγιών, θεομηνιών και άλλων καταστροφών. Η ανωτέρω αποστολή ασκείται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Πυροσβεστικού Σώματος.

Οι εθελοντές πυροσβέστες διέπονται πλέον από το νέο Νόμο 4029/2011 «Εθελοντισμός στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή και στο Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 245), ο οποίος εκδόθηκε στις 22-11-2011 και καταργήθηκε το προαναφερόμενο θεσμικό πλαίσιο. Ο νέος Νόμος έχει ως σκοπό να αναβαθμίσει και να προωθήσει το θεσμό του εθελοντή πυροσβέστη. Πιο συγκεκριμένα στα άρθρα του εμπεριέχονται διατάξεις αναφορικά με την αποστολή και τα καθήκοντα του εθελοντή πυροσβέστη, την προαγωγή του, την παροχή ηθικών και υλικών αμοιβών κ.α.

Μία σημαντική καινοτομία του νέου Νόμου είναι η εκπαίδευση του εθελοντή πυροσβέστη η οποία πλέον θα έχει ελάχιστη διάρκεια 120 ωρών σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, θα του χορηγείται πιστοποίηση ολοκλήρωσης αυτής με στόχο την εξοικείωσή του με το αντικείμενο του πυροσβεστικού έργου που πρόκειται να αναλάβει.

Είναι άξιο να τονιστεί ότι ζητήματα ασφαλιστικής κάλυψης και αστικής ευθύνης των εθελοντών πυροσβεστών έναντι τρίτων, καλύπτονται από τις διατάξεις των άρθρων 18 και 21 του εν λόγω Νόμου.

Οι Εθελοντές Πυροσβέστες εκτελούν τις προβλεπόμενες τρεις (3) οκτάωρες υπηρεσίες τους σε Επαγγελματικές και Εθελοντικές Πυροσβεστικές Υπηρεσίες.

Προβλέπονται επίσης στο Ν. 4029/2011 διατάξεις που αφορούν την ίδρυση, προαγωγή Εθελοντικών Πυροσβεστικών Υπηρεσιών (Εθελοντικοί Πυροσβεστικοί Σταθμοί Α΄ και Β΄ Τάξης και Εθελοντικά Πυροσβεστικά Κλιμάκια) και τις αρμοδιότητές τους. Οι Εθελοντικές Πυροσβεστικές Υπηρεσίες υπάγονται διοικητικά και επιχειρησιακά στην Επαγγελματική Πυροσβεστική Υπηρεσία, στην περιοχή της οποίας εδρεύουν. Τα όρια δράσης τους καθορίζονται με απόφαση του διοικητή της Περιφερειακής Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, στην περιοχή της οποίας εδρεύουν.

Νόμος 4029/2011 «Εθελοντισμός στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή και στο Πυροσβεστικό Σώμα » (ΦΕΚ Α΄ 245)

Ο Θεσμός του Εθελοντή Πυροσβέστη

Total
0
Shares
Previous Article

Εξιχνιάστηκαν δύο περιπτώσεις κλοπών που διαπράχθηκαν στην πόλη του Βόλου

Next Article

Αστυνομικοί έλεγχοι σε όλη τη Θεσσαλία - Συνελήφθησαν 22 άτομα


Total
0
Share