Σύσταση µεικτού εκλογικού τµήµατος για τους ετεροδημότες του Ν. Καρδίτσας


ΘΕΜΑ: «Σύσταση ειδικού εκλογικού τµήµατος για την ψηφοφορία των ετεροδηµοτών Νοµού Καρδίτσας στις Γενικές Βουλευτικές Εκλογές της 20ης Σεπτεµβρίου 2015».

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΑΡΙΤΣΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις

α. Των άρθρων 55, 95, 96 και 97 του Π. ∆/τος 26/2012 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο των διατάξεων της Νοµοθεσίας για την εκλογή Βουλευτών» (ΦΕΚ 57 Α/15-3-2012) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β. Του Π.∆ 66/28-8-2015 (ΦΕΚ 107 Α/28-8-2015) «∆ιάλυση της Βουλής, προκήρυξη εκλογής Βουλευτών και σύγκλιση της νέας Βουλής» µε το οποίο προκηρύχθηκαν Γενικές βουλευτικές Εκλογές για την Κυριακή 20η Σεπτεµβρίου 2015.

 1. Την αριθµ. 30087/28-8-2015 εγκύκλιο (32) του Υπουργείου Εσωτερικών & ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης.
 1. Την αριθµ.30359/31-8-2015 εγκύκλιο (34) του Υπουργού Εσωτερικών & ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης «Ψηφοφορία ετεροδηµοτών»
 1. Το αρ. πρωτ. 30350/1/9/2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών & ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης για σύσταση στην Καρδίτσα ενός µεικτού ειδικού εκλογικού τµήµατος για τους εκλογείς των βασικών εκλογικών Περιφερειών Α΄Αθηνών, Β΄ Αθηνών, Α΄ Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Κοζάνης, Λαρίσης, Τρικάλων, που είναι εγγεγραµµένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ετεροδηµοτών.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε

Τη σύσταση ενός µεικτού ειδικού εκλογικού τµήµατος για την ψηφοφορία των ετεροδηµοτών του Νοµού Καρδίτσας στις Γενικές Βουλευτικές εκλογές της 2ς Σεπτεµβρίου 2015 ως ακολούθως:

Α/Α Ονοµασία ΕκλογικούΤµήµατος Έδρα ΚατάστηµαΨηφοφορίας Εκλογείς που θα ψηφίσουν στο εκλογικό τµήµα
1. Ειδικό εκλογικό τµήµαΕτεροδηµοτών εκλογικών περιφερειών:Α΄ ΑθηνώνΒ΄ ΑθηνώνΑ΄ Θεσσαλονίκης Ιωαννίνων Κοζάνης

Λάρισας

Τρικάλων

 

 

MEIKTO

Καρδίτσα 1ο Ηµερήσιο Γενικό Λύκειο Καρδίτσας Αιόλου 2843100-Καρδίτσα Οι εκλογείς που είναι εγγεγραµµένοιστους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ετεροδηµοτών των βασικών εκλογικών Περιφερειών:Α΄ ΑθηνώνΒ΄ ΑθηνώνΑ΄ Θεσσαλονίκης Ιωαννίνων ΚοζάνηςΛάρισας

Τρικάλων

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΑΚΟΣ

Η παρούσα θα υποβληθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών & ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης Γεν ∆/νση Ηλεκτρονικής ∆/νσης και Εκλογών (Ταχ. ∆/νση: Ευαγγελιστρίας 2, Τ.Κ 101 83, FAX 210-3741140 email: i.makri@ypes.gr σε τρία αντίτυπα & θα κοινοποιηθεί στους:

 1. Άρειο Πάγο, Αθήνα (σε τρία αντίτυπα διά του ΥΠ. ΕΣ.)
 2. Πρόεδρο Εφετών Λάρισας
 3. Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας
 4. Πρόεδρο Πρωτοδικών Καρδίτσας
 5. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καρδίτσας
 6. 6 Προέδρους και Εισαγγελείς Εφετών Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, ∆υτικής Μακεδονίας (Κοζάνη).
 1. Προέδρους και Εισαγγελείς Πρωτοδικών Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων,Κοζάνης, Λάρισας και Τρικάλων.
 1. Αστυνοµική ∆/νση Καρδίτσας ( 2o χιλ. περ. οδού Καρδίτσας –Τρικάλων Τ.Κ 431 00)
 2. Αστυνοµικό Τµήµα Καρδίτσας (2o χιλ. περ. οδού Καρδίτσας –Τρικάλων Τ.Κ 431 00 )
 3. ∆ήµαρχο Καρδίτσας – ενταύθα (για την έκδοση και δηµοσίευση προγράµµατος ψηφοφορίας – αρθρο 96 του Π.∆. 26/2012).
 4. Γενική Γραµµατεία Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας (Σωκράτους 111     Τ.Κ 413 36 Λάρισα)
 1. ∆/ντή 1ου Ηµερήσιου Γενικού Λυκείου Καρδίτσας – Αιόλου 28   43100 Καρδίτσα
 2. ∆/ντή Β/θµιας Εκπαίδευσης – ενταύθα
 3. Πρόεδρο Εφορευτικής Επιτροπής (∆ικαστ. Αντιπρόσωπος του εκλογικού τµήµατος)
 4. Περιφέρεια Αττικής – Γενική ∆/νση Εσωτερικής Λειτουργίας – ∆/νση Ανθρωπίνου ∆υναµικού – Λεωφόρος Συγγρού 80-88 Τ.Κ. 117 42 ΑΘΗΝΑ.
 1. Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης (Βασ. Όλγας 198 Τ.Κ. 54110 Θεσσαλονίκη)
 2. Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων – ∆ιοικητήριο (Τ.Κ 452 21 Ιωάννινα)
 3. Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων (Β. Τσιτσάνη 31 τ.κ. 42 200 ΤΡΙΚΑΛΑ)
 4. Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας (∆ιοικητήριο Τ.Κ. 411 11 ΛΑΡΙΣΑ)
 5. Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης (∆ιοικητήριο Τ.Κ. 50 100 ΚΟΖΑΝΗ)
 6. ΟΤΕ Καρδίτσας – ενταύθα
 7. 22. ∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ Καρδίτσας – Ενταύθα

Total
0
Shares
Previous Article

Απολογισμός του 12ου πρωταθλήματος καλαθοσφαίρισης Διευθύνσεων Αστυνομίας

Next Article

Τα εκλογικά τμήματα της Π.Ε. Καρδίτσας για τις εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου

Total
0
Share