Τσίγκας Μουζάκι Καρδίτσας

Συστάσεις της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Θεσσαλίας για τις επαναλαμβανόμενες πυρκαγιές βαμβακιού σε χώρους εκκοκκισμού, αποθήκευσης

Συστάσεις της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Θεσσαλίας για τις επαναλαμβανόμενες πυρκαγιές βαμβακιού σε χώρους εκκοκκισμού, αποθήκευσης - Μήνυμα του Διοικητή της ΠΥ Καρδίτσας στους νεοεισελθόντες στο Πυροσβεστικό Σώμα

Συστάσεις της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Θεσσαλίας για τις επαναλαμβανόμενες πυρκαγιές βαμβακιού σε χώρους εκκοκκισμού, αποθήκευσης

Οι επαναλαμβανόμενες πυρκαγιές βαμβακιού σε χώρους εκκοκκισμού, αποθήκευσης καθώς και σε μηχανήματα συλλογής και μεταφοράς βαμβακιού, μας οδηγούν στην υποχρέωση να ενημερώσουμε και να ζητήσουμε από παραγωγούς, μεταφορείς και εκκοκιστές να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή κατά την φορτοεκφόρτωση του βαμβακιού, καθώς επίσης και κατά την
μεταφορά και αποθήκευση, ώστε να λαμβάνουν μέτρα προς αποφυγή δημιουργίας σπινθήρων και θερμών σημείων.

Επίσης κατά την αποθήκευση πρέπει να γίνεται τακτικός έλεγχος, ώστε να εντοπίζονται τυχόν εστίες πριν αυτές επεκταθούν.

Σε περίπτωση πυρκαγιάς καλούμε το 199 ή 112
Total
0
Shares