Τσίγκας Μουζάκι Καρδίτσας

Σύσκεψη για το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων στο Δήμο Μουζακίου 

  • Με τη συμμετοχή Προέδρων και Τοπικών Συμβούλων

Σύσκεψη με θέμα το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων έγινε στο Δημαρχείο Μουζακίου με στόχο την παρουσίασή του στους προέδρους και τους τοπικούς συμβούλους του Δήμου.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Δήμαρχος Μουζακίου κ. Κωτσός, οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Στάθης, Φροξυλιάς, Κουτσογιάννης και Φασιανού, ο Διευθυντής της ΠΑΔΥΘ κ. Πλιάσας, ο υπεύθυνος του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μουζακίου κ. Ντάνης και το σύνολο σχεδόν των προέδρων και τοπικών συμβούλων του Δήμου Μουζακίου.

Ο Δήμαρχος Μουζακίου κ. Κωτσός επεσήμανε στους προέδρους και τους τοπικούς συμβούλους πως η εφαρμογή του νέου τοπικού σχεδίου διαχείρισης απορριμμάτων του Δήμου Μουζακίου σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται από τους ίδιους και τους ζήτησε να βοηθήσουν ενεργά στην εφαρμογή του μέσα από τη διαρκή ενημέρωση των δημοτών και τη στενή παρακολούθηση στην εφαρμογή της διαδικασίας.

Στη συνέχεια ο κ. Πλιάσας προχώρησε στην παρουσίαση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης αναφέροντας επιγραμματικά τα παρακάτω:

Το δίκτυο των κάδων  θα πρέπει να έχει ικανοποιητική πυκνότητα και να υποδέχεται ξεχωριστά το χαρτί/χαρτόνι , το πλαστικό, το γυαλί και τα μέταλλα (υποχρεωτικά από το 2015) και τα βιοαπόβλητα. Μπορεί επίσης να υπάρχει κοινός κάδος για πλαστικό και μέταλλα και γυαλί. Οι πράσινοι κάδοι θα δέχονται τα σύμμεικτα, με στόχο η ποσότητα αυτών να μειωθεί σε πρόβλεψη 5ετίας κατά 50%. Υπό αυτή τη προϋπόθεση, θεωρείται ότι οι υφιστάμενοι πράσινοι κάδοι επαρκούν και δεν θα υπάρξει ανάγκη προμήθειας νέων κάδων αυτού του είδους. Τα βιοαπόβλητα θα πρέπει να συλλέγονται σε ξεχωριστό (καφέ) κάδο ή με την μέθοδο πόρτα – πόρτα (καλό είναι να μην αναμιγνύονται τα βιοαπόβλητα με το πράσινο). Πρέπει να προβλεφθεί συγκεκριμένος τρόπος για τη συγκέντρωση και την επεξεργασία των «πράσινων» από τους κήπους των κατοικιών και από τους κοινόχρηστους χώρους, που έχουν μεγάλο όγκο.  Οι κάδοι πρέπει να αναπτύσσονται κατά συστάδες, τουλάχιστον για τα υλικά που υπάρχουν σε μεγαλύτερες ποσότητες, όπως τα βιοαπόβλητα, το χαρτί και το πλαστικό, μαζί με τον πράσινο κάδο για τα σύμμεικτα.

Το μέγεθος και ο αριθμός των ξεχωριστών κάδων θα πρέπει να εξετάζεται, κατά περίπτωση, ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες σε κάθε περιοχή του Δήμου. Εναλλακτικά, μπορεί να υπάρξει επιλογή μικρού αριθμού κάδων, που θα δέχονται τα προδιαλεγμένα υλικά σε συγκεκριμένες μέρες, όταν και θα γίνεται και η αντίστοιχη αποκομιδή. Γενικά οι σημαντικότεροι παράμετροι σχεδιασμού είναι:

  • ο αριθμός των ρευμάτων (διαφορετικοί κάδοι) των προς ανακύκλωση ή επεξεργασία υλικών
  • η σύστασή τους
  • η σχέση των σημείων συλλογής με τα σημεία παραγωγής των απορριμμάτων • η σχέση των προς ανακύκλωση ή επεξεργασία υλικών με αυτά που οδηγούνται προς απόθεση («κοινά» ή «υπόλοιπα»)
  • ο τύπος του μέσου προσωρινής αποθήκευσης (κάδοι, σακούλες, κιβώτια κ.λπ…)
  • το είδος του οχήματος συλλογής
  • ο αριθμός των διαμερισμάτων του οχήματος συλλογής (δυνατότητα ή όχι συλλογής περισσοτέρων υλικών) και
  • ο βαθμός διαλογής (βαθμός καθαρότητας ρεύματος ή κλάσματος)

Όπως επιβάλλει ο Εθνικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), τα ανακυκλώσιμα υλικά θα πρέπει να συλλέγονται κατά χωριστά ρεύματα, οπότε υποχρεωτικά θα πρέπει να υπάρχουν χωριστοί κάδοι. Προτείνεται όπως για τη διακριτή ανακύκλωση χαρτιού/χαρτονιού να  αναπτυχθεί δίκτυο κάδων κίτρινου χρώματος με καπάκι που θα κλειδώνει και θα φέρει θυρίδες τροφοδοσίας και οι υπάρχοντες μπλε να χρησιμοποιηθούν για πλαστικό/μέταλλο/γυαλί. Επικουρικά για το γυαλί θα πρέπει να επεκταθεί περεταίρω το δίκτυο των ειδικών κωδώνων που τελευταία αναπτύσσει η ΕΕΑΑ, στα σημεία συγκεντρωμένης παραγωγής γυαλιού. Οι κίτρινοι κάδοι θα τοποθετηθούν σε συγκεκριμένα σημεία (Υπηρεσίες, Σχολεία, Καταστήματα, κλπ) στα οποία προβλέπεται αυξημένη παραγωγή χαρτιού/χαρτονιού. Παράλληλα βέβαια, για τα υλικά αυτά θα υπάρχει υποδομή παραλαβής των και στα Πράσινα Σημεία.
Total
0
Shares
Προηγούμενο άρθρο

Εργασία του Δημοτικού Σχολείου Γόμφων: «Ελληνορθόδοξος πολιτισμός»

Επόμενο άρθρο

Χριστουγεννιάτικη Συναυλία του Συλλόγου των Απανταχού Καρδιτσιωτών στην Αθήνα