Συνεδριάζουν το Δημοτικό Συμβούλιο και η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αργιθέας

Συνεδριάζουν Οικονομική Επιτροπή και Δημοτικό Συμβούλιο στο Δήμο Αργιθέας Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής και του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αργιθέας - Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αργιθέας - Συνεδριάζουν το Δημοτικό Συμβούλιο και η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αργιθέας

Συνεδριάζουν το Δημοτικό Συμβούλιο και η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αργιθέας

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αργιθέας την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 11:00μμ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Ανθηρό για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1ο: Εισήγηση για 11η Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022
Θέμα 2ο: Έγκριση του πρακτικού Ι της δημοπρασίας για την κατασκευή του έργου: «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ (Α ΦΑΣΗ)», Περιφέρειας Θεσσαλίας στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» – Μέτρο 19.2.4.3 ΚΩΔ. ΟΠΣΑΑ : 0011350453»

Θέμα 3ο: Έγκριση της μελέτης – καθορισμός και έγκριση όρων δημοπράτησης – συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση – Βελτίωση υποδομών Δ.Ε. Αργιθέας»
Θέμα 4ο: Καθορισμός και έγκριση όρων δημοπράτησης – συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Αποκατάσταση υδρομαστευτικών έργων Δήμου Αργιθέας»

Θέμα 5ο: Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης Β΄ τριμήνου 2022 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικον. έτους 2022
Θέμα 6ο: Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (Α.Μ. 11/2020)»


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αργιθέας, την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 13:00μμ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Ανθηρό για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1ο: 11η Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και αποδοχή πιστώσεων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πούλιος Χαράλαμπος


Θέμα 2ο: Έγκριση τεχνικού προγράμματος του Δήμου οικονομικού έτους 2023.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αθανάσιος Καραγεώργος


Θέμα 3ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για αποδοχή και κατανομή πίστωσης Ένταξη του έργου του Δήμου Αργιθέας με τίτλο «Ανάπτυξη της υπαίθρου – Αγροτική Οδοποιία Δήμου Αργιθέας» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πούλιος Χαράλαμπος


Θέμα 4ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης περί μεταβολές σχολικών μονάδων Δήμου Αργιθέας για το σχολικό έτος 2023-2024.
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπαδήμας Ηλίας


Θέμα 5ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την Γ΄ τριμηνιαία έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής του αφορά την υλοποίηση του πρ/σμού του Δήμου οικ. έτους 2022.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πούλιος Χαράλαμπος


Θέμα 6ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης περί σύμφωνης γνώμης για την κατασκευή του έργου :
«Αποκατάσταση υδρομαστευτικων έργων του Δήμου Αργιθέας », διότι η έκταση αφορά δημοτικές και διακατεχόμενες εκτάσεις.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αθανάσιος Καραγεώργος


Θέμα 7ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης περί σύμφωνης γνώμης για την κατασκευή του έργου : «Κατασκευή στεγάστρου στη θέση Σκάλα Ανθηρού στην Τ.Κ. Ανθηρού της Π.Ε. Καρδίτσας», διότι η έκταση αφορά δημοτικές και διακατεχόμενες εκτάσεις.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αθανάσιος Καραγεώργος


Θέμα 8ο: Αίτηση Μορφωτικού και Εκπολιτιστικού Συλλόγου Πετρίλου Καρδίτσας για παραχώρηση χρήσης Δημοτικού Σχολείου Βασιλάδων Τ.Κ. Πετρίλου Δ.Ε. Ανατολικής Αργιθέας για χρήση λαογραφικό μουσείο.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αθανάσιος Καραγεώργος


Θέμα 9ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για αίτημα παράτασης του προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα απασχόλησης ανέργων του ΟΑΕΔ στο Δήμο Αργιθέας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αθανάσιος Καραγεώργος


Θέμα 10ο: Αιτήσεις δημοτών – φορέων.
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπαδήμας Ηλίας

 

Total
0
Shares