Τσίγκας Μουζάκι Καρδίτσας

Συνεδριάζουν η Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αργιθέας

Έκτακτη σύγκληση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αργιθέας - Συνεδριάζουν η Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αργιθέας - Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αργιθέας

Συνεδριάζουν η Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αργιθέας

Συνεδριάζει δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αργιθέας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Ανθηρό στις 06-03-2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα  13:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1ο 3η Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2023, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και αποδοχή πιστώσεων
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πούλιος Χαράλαμπος
Θέμα 2ο Παράταση προθεσμίας αποπεράτωση του έργου Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από φυσικές καταστροφές στην Κοινότητα Μαράθου Δήμου Αργιθέας
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος
Θέμα 3ο Παράταση προθεσμίας αποπεράτωση του έργου «Ολοκλήρωση εργασιών αποκατάστασης ζημιών στο οδικό δίκτυο του Δ. Αργιθέας
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος
Θέμα 4ο Παράταση προθεσμίας αποπεράτωση του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες στην Τ.Κ. Βλασίου του Δήμου Αργιθέας»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος
Θέμα 5ο Παράταση προθεσμίας αποπεράτωση του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες στην Τ.Κ. Πετροχωρίου, Δροσάτου, Φουντωτού, Κουμπουριανά του Δήμου Αργιθέας»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος
Θέμα 6ο Παράταση προθεσμίας αποπεράτωση του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες στην Τ.Κ. Πετρίλου του Δήμου Αργιθέας»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος
Θέμα 7ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως αύξησης ετήσιας δαπάνης εισφοράς του Δήμου στο Δίκτυο Πόλεων με Ποτάμια.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πούλιος Χαράλαμπος
Θέμα 8ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση τηλεφωνικών συνδέσεων και internet backup.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος
Θέμα 9ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για διακοπή σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας Αντιδημάρχου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος
Θέμα 10ο Αιτήσεις δημοτών – φορέων.
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπαδήμας Ηλίας

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αργιθέας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο ΑΝΘΗΡΟ την 06 – 03 – 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1ο: Περί έγκριση τεχνικής μελέτης τρόπος καθορισμού με την διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγουμένη δημοσίευση με βάση τα άρθρα 32 παρ 2γ & 32Α του Ν. 4412/2016, ως τροποποιήθηκε και ισχύει,λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΣΤΕΦΑΝΙΑΔΑΣ» και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού

Θέμα 2ο: Περί συγκρότηση επιτροπής για την διενέργεια διαγωνισμών και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων για το έτος 2023

Εισηγητής των θεμάτων: Ανδρέας Στεργίου, Δήμαρχος
Total
0
Shares
Previous Article
sxolikes xorodies Karditsa Eftymiadis

Από 30 Μαρτίου έως 9 Απριλίου η 15η Διεθνής Συνάντηση Σχολικών Χορωδιών του 41ου Διεθνούς Φεστιβάλ Καρδίτσας

Next Article
allilegii diamartyria

Σιωπηρή διαμαρτυρία - Πενθούμε τους νεκρούς μας, ζητάμε την αλήθεια