Συνεδριάζουν η Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αργιθέας

dimarxeio Argitheas 2022

Συνεδριάζουν η Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αργιθέας

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αργιθέας, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο ΑΝΘΗΡΟ, την 27-09-2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.  

Εισηγητής των θεμάτων: κ. Ανδρέας Στεργίου Δήμαρχος

Θέμα: 1ο Εισήγηση για 9η  Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022
Θέμα: 2ο «Απαλλαγή υπολόγου εντάλματος προπληρωμής και έγκρισης απόδοσης λογαριασμού για «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού κατά ένα (1) στύλο & τοποθέτηση (1) φωτιστικό σώμα στον οικισμό Αρδάνοβο στην Τ.Κ. Καταφυλλίου Καρδίτσας».
Θέμα: 3ο  «Απαλλαγή υπολόγου εντάλματος προπληρωμής και έγκρισης απόδοσης λογαριασμού για «Παραλλαγή δικτύου στην Τ.Κ. Βλασίου».
Θέμα: 4ο Έγκριση διενέργειας προμήθειας με ανοιχτό διαγωνισμό «Ημιφορτηγού εκτεταμένης καμπίνας με αλατοδιανομέα και λεπίδα αποχιονισμού.
Θέμα: 5ο Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνία στην Τ.Κ. Ανθηρού Δήμου Αργιθέας»  (Α.Μ. 17 / 2020)
Θέμα: 6ο Αίτηση για διακοπή εργασιών του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες στην Τ.Κ. Βλασίου του Δήμου Αργιθέας
Θέμα: 7ο Αίτηση για διακοπή εργασιών του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες στην Τ.Κ. Πετρίλου του Δήμου Αργιθέας
Θέμα: 8ο Αίτηση για διακοπή εργασιών του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες στις Τ.Κ. Πετροχωρίου, Δροσάτου, Φουντωτού, Κουμπουριανά  του Δήμου Αργιθέας

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αργιθέας, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Ανθηρό στις 27-09-2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα: 1ο 9η Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και αποδοχή πιστώσεων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πούλιος Χαράλαμπος
Θέμα: 2ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για αποδοχή και κατανομή πίστωσης 4.590,00 € και απόδοση  στην Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δήμου Αργιθέας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων έτους 2022 (Γ΄Κατανομή).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γραμμένος Κωνσταντίνος
Θέμα: 3ο Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το αίτημα Προσχώρησης στην ειδική διαδικτυακή εφαρμογή της Τράπεζας της Ελλάδος  μέσω «ΔΙΑΣ Portal»  .
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος
Θέμα: 4ο Υπογραφή συμφώνου συνεργασίας με την εταιρεία “ΠΡΟΛΗΨΙΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ” και τον διακριτικό τίτλο «Ινστιτούτο Prolepsis».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κορλού Όλγα
Θέμα: 5ο Αιτήσεις δημοτών – φορέων.
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπαδήμας ΗλίαςTotal
2
Shares