Τσίγκας Μουζάκι Καρδίτσας

Συνεδριάζουν Δημοτική Επιτροπή και Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αργιθέας

Συνεδριάζουν Δημοτική Επιτροπή και Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αργιθέας - Ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αργιθέας - Συνεδριάζουν Οικονομική Επιτροπή και Δημοτικό Συμβούλιο στο Δήμο Αργιθέας Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής και του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αργιθέας - Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αργιθέας - Συνεδριάζουν το Δημοτικό Συμβούλιο και η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αργιθέας

Συνεδριάζουν Δημοτική Επιτροπή και Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αργιθέας

Συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αργιθέας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο ΑΝΘΗΡΟ, την Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 12:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

Θέμα  1ο: 1η Υποχρεωτική Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού  έτους 2024, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος   και αποδοχή πιστώσεων.
Θέμα  2ο: 2η Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού  έτους 2024, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος   και αποδοχή πιστώσεων.
Θέμα  3ο:  Συζήτηση και λήψη απόφασης για ακύρωση χρηματικών ενταλμάτων που δεν εξοφλήθηκαν μέχρι 31-12-2023.
Θέμα  4ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την Δ΄ τριμηνιαία  έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής του αφορά την υλοποίηση του πρ/σμού του Δήμου οικ. έτους 2023.
Θέμα  5ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εξειδίκευση της πίστωσης διοργάνωσης αθλητικών δραστηριοτήτων.
Θέμα  6ο: Λήψη απόφασης για κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών των καταργηθέντων ΝΠΔΔ του Δήμου Αργιθέας και την μεταφορά των αποθεματικών σε λογαριασμό του Δήμου.
Θέμα  7ο: Λήψη απόφασης για κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών των καταργηθέντων ΝΠΙΔ του Δήμου Αργιθέας και την μεταφορά των αποθεματικών σε λογαριασμό του Δήμου.
Θέμα  8ο: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας  (Δημάρχου – Αντιδημάρχων)- όριο κατανάλωσης
Θέμα  9ο: Έγκριση Πρακτικού Ι της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια οχημάτων» (συστημικός αριθμός 277151)

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αργιθέας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο ΑΝΘΗΡΟ, την Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 13:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

Θέμα 1ο: 1η Υποχρεωτική Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού  έτους 2024, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος   και αποδοχή πιστώσεων.
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Σακκάς Νικόλαος
Θέμα 2ο: 2η Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού  έτους 2024, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος   και αποδοχή πιστώσεων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σακκάς Νικόλαος
Θέμα 3ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για ακύρωση χρηματικών ενταλμάτων που δεν εξοφλήθηκαν μέχρι 31-12-2023.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σακκάς Νικόλαος
Θέμα 4ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την Δ΄ τριμηνιαία  έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής του αφορά την υλοποίηση του πρ/σμού του Δήμου οικ. έτους 2023.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σακκάς Νικόλαος
Θέμα 5ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης  σχετικά με τον  ορισμό Διοικητικού Συμβουλίου του  ΝΠΔΔ  με την επωνυμία «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Α΄θμιας Εκπαίδευσης   Δήμου Αργιθέας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γραμμένος Κωνσταντίνος
Θέμα 6ο: Συζήτηση  και  λήψη απόφασης  περί ορισμού μελών για την συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας .
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γραμμένος Κωνσταντίνος
Θέμα 7ο: Συζήτηση  και  λήψη απόφασης για σύσταση συντονιστικού οργάνου πολιτικής προστασίας.
       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πούλιος Χαράλαμπος
Θέμα 8ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά  με τον καθορισμό  δικαιούχων  αποζημίωσης μελών  για συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.
       Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπαδήμας Ηλίας
Θέμα 9ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ορισμού επιτροπής εκμίσθωσης δημοτικών εκτάσεων του Δήμου (άρθρο 1 ΠΔ 270/1981) για το έτος 2024.
       Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπαδήμας Ηλίας
Θέμα 10ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον ορισμό δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων και ενός (1) φορολογούμενου δημότη και του αναπληρωτή του για τη συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών για το έτος 2024.
       Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπαδήμας Ηλίας
Θέμα 11ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για εγγραφή  του Δήμου  στον Οδηγό Εργατικής Νομοθεσίας/ oenet.gr   &  έγκριση συνδρομής  έτους  2023.
       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σακκάς Νικόλαος
Θέμα 12ο:  Συζήτηση και λήψη απόφασης  για τον Ορισμό εκπροσώπου για την εκπροσώπηση του Δήμου στην έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ¨Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ-ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ‘’
       Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Στεργίου Ανδρέας
Θέμα 13ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή  σε εφημερίδες, έντυπα, ιστοσελίδες κ.λ.π για το έτος 2024 και εφεξής.
       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σακκάς Νικόλαος
Θέμα 14ο: Ενημέρωση για την εφαρμογή του Ν. 5027/2023 και υπόδειξη εκπροσώπου στο Δίκτυο Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα.
       Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπαδήμας Ηλίας
Θέμα 15ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης έγκριση συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας αιρετών  και καθορισμό του ανωτάτου χρηματικού ορίου κλήσεων για την τρέχουσα δημοτική περίοδο.
       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σακκάς Νικόλαος
Θέμα 16ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκλογή των εκπροσώπων του Δημοτικού Συμβουλίου στη Γενική Συνέλευση της ΠΕΔ Θεσσαλίας.
       Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Στεργίου Ανδρέας
Θέμα 17ο: Συζήτηση  και  λήψη απόφασης περί χορήγησης  παράτασης προθεσμίας για την αποπεράτωση των εργασιών για το ΕΡΓΟ : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Τ.Κ. ΑΝΘΗΡΟΥ ΛΟΓΩ ΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ»
       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος
Θέμα 18ο: Συζήτηση  και  λήψη απόφασης περί χορήγησης  παράτασης προθεσμίας για την αποπεράτωση των εργασιών για το ΕΡΓΟ : Συντήρηση – Βελτίωση υποδομών Δ.Ε. Αργιθέας”
       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος
Θέμα 19ο: Συζήτηση  και  λήψη απόφασης περί χορήγησης  παράτασης προθεσμίας για την αποπεράτωση των εργασιών για το ΕΡΓΟ : Αποκατάσταση ζημιών λόγω “ ΙΑΝΟΥ” στη Τ.Κ. Βραγκιανών”
       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος
Θέμα 20ο: Συζήτηση  και  λήψη απόφασης περί χορήγησης  παράτασης προθεσμίας του έργου  : ‘’ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ’’
       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος
Θέμα 21ο: Συζήτηση  και  λήψη απόφασης περί έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών και 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών  Μονάδος Νέων Εργασιών του έργου  : ‘’ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ’’.
       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος
Θέμα 22ο: Συζήτηση  και  λήψη απόφασης για συγκρότηση της συμβουλευτικής Επιτροπής Πεζοπορικών – Ορειβατικών Δραστηριοτήτων (Σ.Ε.Π.Ο.Δ.) Π.Ε. Καρδίτσας
       Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπαδήμας Ηλίας
Θέμα 23ο: Συζήτηση  και  λήψη απόφασης για ορισμό εκπροσώπου του Δήμου με αναπληρωτή του στο Δίκτυο Πόλεων με λίμνες
       Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Στεργίου Ανδρέας
Θέμα 24ο: Συζήτηση  και  λήψη απόφασης για ορισμό εκπροσώπου του Δήμου με αναπληρωτή του στην μη κερδοσκοπική «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΜΕ ΠΟΤΑΜΙΑ»
       Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Στεργίου Ανδρέας
Θέμα 25ο: Συζήτηση  και  λήψη απόφασης για ορισμό εκπροσώπου του Δήμου στην γενική συνέλευση του δικτύου Δήμων των εκλεκτών Ελληνικών γεύσεων
       Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπαδήμας Ηλίας
Θέμα 26ο: Συζήτηση  και  λήψη απόφασης για ορισμό εκπροσώπου του Δήμου στη γενική συνέλευση του δικτύου Δήμων Περιοχής Πίνδου α.μ.κ.ε.
       Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Στεργίου Ανδρέας
Θέμα 27ο: Συζήτηση  και  λήψη απόφασης  περί ορισμού επιτροπής του άρθρου 199 παρ. 6 του Ν. 3463/2006 για την καταστροφή, εκποίηση, μετασκευή και απόσυρση κινητών πραγμάτων του Δήμου Αργιθέας.
       Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπαδήμας Ηλίας
Θέμα 28ο: Συζήτηση  και  λήψη απόφασης για ορισμό εκπροσώπου του Δήμου στην ΠΑΔΥΘ.
       Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπαδήμας Ηλίας
Θέμα 29ο: Περί αδυναμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας αποκομιδής απορριμμάτων με ιδία μέσα του  Δήμου.
       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σακκάς Νικόλαος
Θέμα 30ο: Περί σύναψη προγραμματικής σύμβασης με ΠΑΔΥΘ για αποκομιδή απορριμμάτων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σακκάς ΝικόλαοςTotal
0
Shares
Previous Article
Συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής Δ. Λίμνης Πλαστήρα Δήμος Λίμνης Πλαστήρα: Αναβολή εκδηλώσεων - Έκκληση στους δημότες για Αιμοδοσία

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα την Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2024

Next Article
Χαιρετισμός Δημάρχου Λαρισαίων κ.Θανάση Μαμάκου στην εκδήλωση «Αυτοδιοίκηση: Προκλήσεις και Ανάγκες»

Χαιρετισμός Δημάρχου Λαρισαίων κ.Θανάση Μαμάκου στην εκδήλωση «Αυτοδιοίκηση: Προκλήσεις και Ανάγκες»

Related Posts