Συνεδριάζουν το Δημοτικό Συμβούλιο και η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αργιθέας

«Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»

Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο ΠΕΤΡΙΛΟ την 30-5-2016 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 14:30 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής
Βασίλης Στεργίου

Θέμα: 1ο Εισήγηση για 6η Τροποποίηση πρ/σμού του Δήμου οικονομικού έτους 2016 και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος.
Θέμα: 2ο Περί εισήγησης στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη διαγραφή η μη βεβαιωμένων οφειλών δημοτών προς το Δήμο Αργιθέας.
Θέμα: 3ο Περί σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης Αου τριμήνου 2016 για την εκτέλεση του πρ/σμού οικον. έτους 2016.
Θέμα: 4ο Περί Χορήγηση άδεια προέγκρισης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος της Τόλου Παρασκευή του Αλεξάνδρου στην Τ.Κ. Πετρίλου.

«Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο ΠΕΤΡΙΛΟ στις 30-5 -2016 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 15:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΣΕΜΠΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Θέμα:  1ο 6η Τροποποίηση πρ/σμού του Δήμου οικονομικού έτους 2016 και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Στεργίου Βασίλειος
Θέμα:  2ο Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης έργων – εργασιών –  προμηθειών – μελετών   για το οικονομικό έτος 2016.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Στεργίου Βασίλειος
Θέμα:  3ο Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος για τα  έργα προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Στεργίου Βασίλειος
Θέμα:  4ο Συζήτηση και λήψη απόφαση για υπογραφή σύμβασης χρήσης του συστήματος ηλεκτρονικής τράπεζας (winbank) μεταξύ Δήμου Αργιθέας και Τράπεζα Πειραιώς – Ορισμός Υπαλλήλων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Στεργίου Βασίλειος
Θέμα:  5ο Περί  Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη διαγραφή η μη  βεβαιωμένων οφειλών δημοτών προς το Δήμο Αργιθέας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Στεργίου Βασίλειος
Θέμα:  6ο Περί συζήτηση και λήψη απόφασης για την A΄ τριμηνιαίας εκθέσεως της Οικονομικής Επιτροπής του αφορά την υλοποίηση του πρ/σμού του Δήμου οικ. έτους 2016.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Στεργίου Βασίλειος
Θέμα:  7ο Συγκρότηση επιτροπή ΕΚΠΟΤΑ  για  παραλαβή προμηθειών  οικον. έτους 2016  (τροποποίηση  με την αριθ. 55/2016 & 80/2016  Α.Δ.Σ.).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Στεργίου Βασίλειος
Θέμα:  8ο Συζήτηση και λήψη απόφασης  για άνοιγμα λογαριασμού στην Τράπεζα Πειραιώς για εφαρμογή υπηρεσιών εισπράξεων οφειλών και άλλων απαιτήσεων μέσω του ηλεκτρονικού διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ – Εξουσιοδότηση στον Δήμαρχο
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Στεργίου Βασίλειος
Θέμα:  9ο Έγκριση μελέτης αντικατάστασης του αντλητικού αρδευτικού συγκροτήματος σε υπάρχοντα οικίσκο στη περιοχή «ΑΡΔΑΝΑΒΟ» ΤΚ Καταφυλλίου στον Αχελώο ποταμό του Δήμου Αργιθέας, προϋπολογισμού Έξι χιλιάδων είκοσι επτά ευρώ ( 6.027,00 € ), από τα οποία,  ( 1.127,00 €) πρόβλεψη για Φ.Π.Α.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Τσιβόλας Λάμπρος
Θέμα:  10ο Συμμετοχή του δήμου Αργιθέας στο Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων UNESCO, για την ανάδειξη και συντήρηση των μνημείων των Αγράφων.

Διαδημοτική συνεργασία με όμορους δήμους.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Τσιβόλας Λάμπρος
Θέμα:  11ο Κατάρτιση και Ψήφιση κανονισμού καθαριότητας δήμου Αργιθέας
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος
Θέμα:  12ο Κατάρτιση και Ψήφιση κανονισμού ύδρευσης δήμου Αργιθέας
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος
Θέμα:  13ο Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό των Τοπικών Κοινοτήτων που θα γίνουν οι  πολεοδομικές και αισθητικές παρεμβάσεις με σκοπό την σύνταξη  «Μελέτη πολεοδομικών και αισθητικών παρεμβάσεων οικισμών Δήμου Αργιθέας».
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Τσιβόλας Λάμπρος

«Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»

Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο ΠΕΤΡΙΛΟ την 30-5-2016 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 16:30 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής
Βασίλης Στεργίου

Θέμα:  1ο Ψήφιση πιστώσεων πρ/σμού οικον. έτους 2016.
Θέμα:  2ο Έγκριση προεκτίμησης αμοιβής, ψήφιση πίστωσης και ανάθεση της  μελέτης με τίτλο « Τοπογραφική αποτύπωση σχολικών οικοπέδων στις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Αργιθέας».Total
0
Shares
Previous Article

Κοινωνικά

Next Article

Δείτε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μουζακίου της 25ης Μαΐου 2016 (video)


Total
0
Share